Klokkenluider Edward Snowden van de Amerikaanse National Security Agency (NSA) zegt dat een interview uit 1983 met voormalig CIA-officier Frank Snepp, waarin hij beschrijft hoe het bureau de reguliere kranten in de VS gebruikte om desinformatie te verspreiden, nog steeds de “belangrijkste video van het jaar” is.

Snowden, die momenteel in Rusland woont na het verkrijgen van het staatsburgerschap aldaar, plaatste maandag een korte clip uit het interview met Snepp op zijn Twitter-account. In de video legde de voormalige inlichtingenofficier uit hoe hij tijdens de oorlog in Vietnam in de Amerikaanse ambassade in Saigon had gediend als ondervrager, agent, debriefer en hoofdstrategieanalist.

Snepp zei dat een van zijn taken was om de pers te informeren wanneer de CIA “desinformatie over een bepaald onderwerp wilde verspreiden”, en merkte op dat deze informatie niet noodzakelijk een leugen was en een halve waarheid zou kunnen zijn. 

“We zouden een journalist uitkiezen, ik zou de briefing gaan doen en hopen dat hij de informatie in druk zou zetten”, zei Snepp, opmerkend dat de journalisten meestal geen manier zouden hebben om de aan hen verstrekte informatie daadwerkelijk te verifiëren.

Snepp ging verder met het noemen van een paar journalisten die de CIA specifiek had benaderd vanwege hun “geweldige invloed”, en noemde een paar “gerespecteerde journalisten” die op dat moment in Saigon werkten, zoals Robert Chaplin van de New Yorker, Kies Beach of onder meer de Los Angeles Times, Malcolm Brown van de New York Times en Maynard Parker van het tijdschrift Newsweek.

Snowden onthulde zook hoe de CIA erin was geslaagd een verhaal in de New Yorker te krijgen over vermeende Noord-Vietnamese oorlogsplannen. Dit verhaal werd later door de CIA gebruikt om het Amerikaanse Congres te overtuigen om meer hulp te verlenen aan Saigon en om Noord-Vietnam af te schilderen als de ‘hoofdovertreders van een staakt-het-vuren’- akkoord.

Snowden wees erop dat Snepp kort na dit interview werd aangeklaagd door de CIA in een proces dat zijn weg vond naar het Hooggerechtshof, dat oordeelde dat publicaties van inlichtingendiensten eerst ter goedkeuring aan de dienst moeten worden voorgelegd.

Nederland

Dit voorbeeld laat zien dat de VS er niet voor terugdeinzen de pers naar hun hand te zetten, en dat de pers zich daar voor laat gebruiken.

In Nederland en België zijn de meeste kranten in handen van DPG-Media dat zwaar gesubsidieerd wordt door Brussel en Den Haag. In ons eerder verschenen artikel leest u daar meer over. Er is in Europa geen sprake van een onafhankelijke journalistiek. Lees het boek ‘Journalist te koop’ van Arnold Karskens wanneer u meer wilt weten hoe corruptie in de Nederlandse journalistiek werkt.

Tijden de coronacrisis werd extra duidelijk dat de media zich door de overheid laat gebruiken. Ondanks een overweldigend bewijs van de schadelijkheid van de ‘vaccins’ blijven de media deze promoten. Er is geen sprake van werkelijke controle van de macht, een belangrijke taak van de media in een goed functionerende democratie.

Onwelgevallig nieuws haalt de media niet. Pas wanneer critici van de overheid op een fout betrapt kunnen worden, of effectief negatief kunnen worden geframed, krijgen zij aandacht in de media.

Edward Snowden

Edward Snowden is een voormalig CIA-medewerker en systeembeheerder voor de NSA. In juni 2013 verstrekte Snowden journalisten van de The Washington Post en The Guardian geheime documenten over geheime spionageactiviteiten van de NSA. Hij verklaarde hoe de NSA wereldwijd online communicatie bewaakt met het computerprogramma PRISM. Later verschenen documenten over het programma XKeyscore en een reeks andere spionageactiviteiten van de NSA met onder meer het programma Bullrun, dat beveiligde internetcommunicatie ontcijfert. Het Federal Bureau of Investigation gelastte op 14 juni 2013 arrestatie van Edward Snowden wegens spionage. Hij vluchtte naar Rusland waar hem politiek asiel werd verleend, en waar hij en zijn vrouw het Russisch staatsburgerschap werden verleend. (Bron: Wikipedia)

Delen op sociale media