Voor kinderen onder de 12 jaar die ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ moet euthanasie mogelijk worden. Zorgminister Ernst Kuipers heeft een regeling hiertoe aan belanghebbende partijen voorgelegd voor advies.

Er wordt in de regeling gesproken over zeven ‘zorgvuldigheden’ waar aan voldaan moet worden. Er mag ‘geen redelijke mogelijkheid’ zijn om het uitzichtloze lijden van het kind te beëindigen. Het kind tussen 1 tot 12 jaar moet een kind zijn van wie wordt verwacht ‘dat het binnen afzienbare tijd zal overlijden’.

Behalve dat deze ‘zorgvuldigheden’ in hoge mate subjectief zijn, kunnen we hier situaties krijgen dat het leven tegen de wil van het betreffende kind wordt beëindigd. De regeling zegt dat het ‘ondenkbaar’ is dat de wil van het kind niet wordt meegewogen. Dit betekent dat het dus wel mogelijk is. ‘Als de arts het signaal krijgt dat het kind niet wil dat zijn leven wordt beëindigd’ is toestemming van de ouders niet voldoende om tot euthanasie over te gaan. Er wordt dan een extra arts geraadpleegd.

Executie

Stelt u zich een zwaar gehandicapt kind van 11 jaar oud voor dat niet instemt met levensbeëindiging. De ouders zijn na 11 jaar uitgeput en vragen om euthanasie van hun kind omdat het ‘ondraaglijk lijdt’. Het lijden van de ouders speelt dan mee, dat is niet uit te sluiten. Het kind lijdt duidelijk, maar geeft bij het volle verstand aan te willen blijven leven. Artsen besluiten toch dat euthanasie de beste ‘oplossing’ is. Bij het tegen de wil van een mens beëindigen van het leven van dat mens, spreek je feitelijk van executie.  

Bovendien is elke kinderpsychiater én de wet ervan overtuigd dat een kind jonger dan 12 jaar wilsonbekwaam is. Datzelfde kind zou nu wel kunnen instemmen met beëindiging van het eigen leven? Alleen al de vraag stellen aan zo’n kind is pure mishandeling.

Huppakee weg

Dat minister Kuipers van D66 is, is niet toevallig. Deze partij maakt zich al decennia hard voor steeds lossere voorwaarden voor euthanasie. Ook dementerende ouderen ontspringen de dans niet bij deze partij. Toenmalig Tweede kamerlid Pia Dijkstra diende in 2020 ook de ‘wet voltooid leven’ in. Een oudere geeft dan zelf aan dat diegene het leven voltooid vindt. Maar wat wanneer die oudere een euthanasieverklaring heeft opgesteld en inmiddels dement is? Ook dan wordt deze geëuthanaseerd, zoals we in 2016 zagen. In een docu van NPO werd het leven van een demente vrouw beëindigd.

We zien haar afwezig en inadequaat reageren. Wat bedoelde de vrouw met het veel door haar herhaalde ‘huppakee weg’? De echtgenoot en de levenseindekliniek-arts ‘vertaalden’ dit als ‘ik wil dood’. De arts schrijft de woorden zelfs in de agenda als markeringspunt voor de levensbeëindiging. Maar we horen haar ook ‘huppakee’ zeggen terwijl zij vrolijk naar het schaatsen kijkt. De vrouw krijgt een spuitje, terwijl meerdere mensen haar vasthouden.

En dan nu euthanasie op kinderen tot 12 jaar. D66 kan tevreden zijn: een mensenleven is in Nederland niets meer waard, ook niet wanneer het een kind betreft.

Huppakee weg…

Delen op sociale media