Waarom moest Khadija Arib het veld ruimen, eerder dit jaar? Waarom werd er plotseling een onderzoek naar haar ingesteld, een onderzoek dat ook nog bol stond van de belangenverstrengeling? Waarom werd dat onderzoek ingesteld vlak nadat Arib tot voorzitter van de Tijdelijke commissie Corona was benoemd?

Onderstaande tekst zou zomaar uit de conclusies van de Tijdelijke commissie Corona kunnen komen. Het komt echter uit een algemeen overleg van vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op
29 september 2011, gevoerd met toenmalig minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en het ging over het beleid rond de Mexicaanse griep in 2009.

De tekst werd uitgesproken door Arib, toen nog Kamerlid voor de PvdA:

“Voorzitter. In het voorjaar van 2009 kwam de melding dat er een nieuw griepvirus was ontdekt. Er brak paniek uit. Er zijn 34 miljoen vaccins gekocht, waarvan er 20 miljoen zijn weggegooid. Dat kost de belastingbetaler 144 mln. bleek gisteren uit een uitzending van RTL Nieuws, dat dankzij de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) inzage had gekregen in de gegevens. Hier valt heel wat meer uit te leggen dan ik in de evaluatie kan lezen: bepaalde deskundigen eisten een hoofdrol op, er werden belangrijke beslissingen genomen op grond van onduidelijke adviezen en procedures en een aantal mensen heeft heel veel geld verdiend.


In de loop van vorig jaar bleek dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder invloed van de farmaceutische industrie de definitie van het begrip «pandemie» heeft bijgesteld. Op grond van de oude definitie zou er helemaal geen sprake zijn geweest van een pandemie. Bovendien werd in Nederland geen voorlichting gegeven door de overheid, maar door de heer Osterhaus die, naar later bleek, veel te winnen had bij een pandemie. Daarnaast is er heel snel besloten om vaccins aan te schaffen, een beslissing waaraan later werd getwijfeld. Er zijn enorme bedragen uitgegeven aan vaccins die later niet nodig bleken te zijn. Er was bovendien onduidelijkheid over de vraag wie wel en wie niet moest worden gevaccineerd en welk vaccin het veiligst was. Ten slotte was er onduidelijkheid over de prijzen van de vaccins en de voorwaarden waaronder deze zijn aangeschaft.


Opmerkelijk is dat er in de evaluatie eigenlijk nauwelijks over de kosten wordt gesproken. Hoeveel geld is er nu betaald voor vaccins? Onder welke voorwaarden zijn zij aangeschaft? Had dit goedkoper gekund? Waren er slapende contracten en, zo ja, hoe zijn die omzeild? Waarom en onder welke voorwaarden is uiteindelijk voor GlaxoSmithKline en Novartis gekozen? Wie waren beslissend bij de besluitvorming? Hoe is dit in andere landen verlopen? Het zou goed zijn om hier een onafhankelijk onderzoek naar te laten verrichten. Het is echt niet nodig om geheimzinnig te blijven doen over betaalde bedragen, zeker niet als wij besluiten tot meer transparantie. Is de minister bereid openheid van zaken te geven over alles: het hele proces, de betrokkenen en de voorwaarden? Een onafhankelijk onderzoek naar de kosten en de werkelijke aanschafprocedure van het vaccin tegen Mexicaanse griep is hard nodig om te voorkomen dat het ooit nog een keer zo misgaat. Uiteindelijk gaat het om publiek geld dat is uitgegeven. Bovendien gaat het om volksgezondheids- belangen, want mensen zijn bang gemaakt en kregen vervolgens een vaccin waarover geen absolute zekerheid bestond.


Wordt met de deskundige van het OMT de heer Osterhaus bedoeld? Ik vind dat vrij losjes voorbij wordt gegaan aan het belang van deze constatering. Het betekent toch gewoon dat een medisch adviseur met eigen belangen de gang van zaken heeft bepaald? Ik wil echt vandaag een eerlijk antwoord van de minister op de vraag of de overheid zich heeft laten leiden door een adviseur met eigen financiële belangen of niet.

Er lijkt nu eindelijk een register te komen, naar aanleiding van een motie van mij. Ik wil graag weten wanneer deze motie wordt uitgevoerd. Het gaat immers om een register waarin duidelijk wordt aangegeven welke banden er zijn tussen de farmaceutische industrie, artsen en onderzoekers.

Tijdens de pandemie van de Mexicaanse griep zijn volgens mij meer dingen misgegaan dan nu concreet worden benoemd. Daardoor is er onrust ontstaan onder de bevolking. De onrust heeft ook gevolgen voor het draagvlak voor vaccinatie. Mensen moeten er absoluut op kunnen vertrouwen dat de overheid onafhankelijk besluiten neemt, besluiten waarop zij kunnen vertrouwen. Wat mij betreft kan dat alleen als wij precies weten wat er de vorige keren is misgegaan. Ik hoop dat deze minister daar open en eerlijk over is.” (Einde citaat, lees hier het hele kamerstuk)

Coronabeleid

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, en ziet direct dat Arib hier geofferd is op het altaar van een diep corrupte regering en overheid. Arib zag toen al haarscherp wat er aan de hand was, waarbij ze Ab Osterhaus met name noemde, en heeft dat rondom corona opnieuw zien gebeuren. Dus moest er iets verzonnen worden om haar te belasten. Dat heeft effect gehad: Arib is uit de Kamer en daarmee uit de commissie gestapt.

Osterhaus zat in 2009 al aan tafel bij zijn voormalige werkgever het RIVM, en trok samen met zijn medewerkers een fles whisky open om de eerste besmetting met van de Mexicaanse griep te vieren.  

Video – Osterhaus: proost, op de eerste besmetting.

Dat Osterhaus nog steeds in talkshows van de NPO aan het woord wordt gelaten, en daar de afgelopen twee jaar ook niet uit weg te slaan was, laat wederom zien dat van een onafhankelijke publieke omroep geen sprake is.

Het meest ernstig is echter dat figuren als Osterhaus, die zelf grote financiële belangen hebben bij elke pandemie en epidemie, aan tafel zitten bij overheidsinstanties. Bijgaande video laat zien hoe Osterhaus klappend en lachend aanhoort hoe de Belgische viroloog Marc van Ranst uit de doeken doet hoe je een bevolking massaal angst aanjaagt, zodat ze bijna om een vaccin komen smeken, zonder zich af te vragen of het vaccin niet erger is dan de kwaal, wat bij de coronavaccins zeker het geval is.

Video: Hoe jaag ik de bevolking angst aan

Intussen is Arib door de achterdeur afgevoerd. Dissidenten snoer je namelijk de mond, terwijl je roept wat een geweldige vrije democratie en rechtstaat Nederland is.

Intussen kan de corrupte regering de economie verder afbreken met een beroep op een oorlog die wat de EU en de VS betreft niet lang genoeg kan duren. Naadloos worden we van een nep-pandemie in een oorlog gerommeld.

Delen op sociale media