Het kabinet heeft nieuwe manier gevonden om melkveeboeren van hun land te pesten: het grondwaterpeil verhogen. Als reden geeft het kabinet dat het verzakking van huizen tegengaat, en CO2-uitstoot vermindert. Zodra veen droog ligt, gaat het oxideren. Daarbij komt het broeikasgas CO2 vrij.

Een verhoging van het grondwaterpeil betekent echter ook dat het land te nat wordt om koeien op te kunnen laten grazen. Ook kun je er niet meer met zware landbouwwerktuigen op rijden.

Het argument dat het de verzakking van huizen tegengaat kan boer Jaap Slinger (80) uit Berkenwoude niet plaatsen. „Je kunt woonkernen en bebouwingslinten isoleren van de omgeving, zoals in de Krimpenerwaard wel gebeurt. Die hebben hun eigen peil, los van alle verschillende hoogtes in de polders”, vertelt hij aan het Reformatorisch Dagblad.

Zijn zoon vormt de zesde generatie van het Berkenwoudse (Perkouwse) familiebedrijf. Slingerland: „Mijn zoon heet ook Jaap. Net als ik en al mijn voorouders die hier boer waren.” Kleinzoon, de Jaap Slingerland van de zevende generatie, staat klaar om te zijner tijd het boerenbedrijf van zijn vader (en voorgeslacht) over te nemen. „En hij heeft inmiddels ook een kleine Jaap”. De nieuwe plannen verstoren dit evenwicht, voorspelt Slingerland. „Die maken het veel boeren in veenweidegebieden onmogelijk om hun brood te blijven verdienen. Onder meer de Krimpenerwaard wordt hiermee een uitrookgebied.”

„Als een overheid melkveehouders de moed ontneemt, om haar plannen te kunnen uitvoeren, handelt ze onethisch en ongezond. Veel boeren zijn nu echt bijna overspannen.”

Jaap Slingerland, boer

Langs een omweg maakt het kabinet de boeren zo het werken onmogelijk. Zonder er enige moeite voor te hoeven doen zorgt het kabinet er voor dat boeren straks massaal het bijltje erbij neer gooien. Dat bebouwingslinten geïsoleerd kunnen worden van de omgeving, zodat bebouwt gebied een hoger waterpeil heeft dan het boerenland, wordt volkomen genegeerd.  De reden is duidelijk: land waarop de boer niet meer kan boeren omdat het verandert in een modderpoel is een doeltreffende manier om de boeren weg te pesten. Ingewikkelde gerechtelijke procedures zijn niet nodig.

„Boeren worden ontzettend moe van alle veranderingen die zij telkens over zich uitgestort krijgen. Ze vertrouwen de overheid niet meer, dat merk je gewoon”, aldus Slingerland in het RD. „Als dit plan er nog eens bovenop komt, zetten veel van hen een tekoopbord in de tuin.”

Dwang en pesterijen

Het is hetzelfde beleid van dwang en pesterijen dat de overheid al jaren toepast wanneer ze haar zin niet krijgt. Eerst tijdens de coronacrisis, waar d.m.v. de coronapas mensen werden gedwongen zich te laten vaccineren, en ongevaccineerden als asociaal geframed werden, en nu door de boeren als asociaal neer te zetten en ze d.m.v. pesterijen zoals het verhogen van het waterpeil, van hun land te jagen.

Langs een omweg maakt het kabinet de boeren zo het werken onmogelijk. Zonder er enige moeite voor te hoeven doen zorgt het kabinet er voor dat boeren straks massaal het bijltje erbij neer gooien

Het zou ook een enorme daling in waarde van op deze wijze onrendabel gemaakte graslanden betekenen, waardoor het uitkopen van boeren –om de stikstofdoelen te behalen– stukken goedkoper wordt. Intussen worden geschikt blijvende weides voor de overblijvende agrariërs onbetaalbaar, zodat de overheid ze kan opkopen, en zo alle landbouwgrond in bezit krijgt, om vervolgens huizen op te kunnen bouwen.

Slingerland in het RD:

„Als een overheid melkveehouders de moed ontneemt, om haar plannen te kunnen uitvoeren, handelt ze onethisch en ongezond. Veel boeren zijn nu echt bijna overspannen.”

De donkere wolken boven de sector raken ook hem emotioneel. „Als ons familiebedrijf straks na 200 jaar door overheidsbeleid moet ophouden, doet dat pijn.”

De overheid heeft echter geen boodschap aan ethiek. Met manipulatie, dwang en pesterijen dramt ze haar totalitaire beleid erdoor.  Dissidente stemmen die te lastig zijn, worden gesmoord in censuur en politieke vervolging, zoals we deze week zagen in de strafzaak tegen Willem Engel.

Wanneer D66 haar zin krijgt zal ook de website van DZN Media uit de lucht gehaald worden: Kaag vindt dat hostingproviders gedwongen moeten kunnen worden websites met ‘desinformatie’ en/of die een ‘gevaar voor de democratie vormen’ uit de lucht te halen. Ook vindt ze dat anoniem op internet zijn beëindigd moet worden: ieder die het internet op gaat zou zich bijvoorbeeld d.m.v. DIGID eerst moeten identificeren, zodat je nergens meer anoniem je mening kunt geven. Wanneer je voor je mening vervolgd wordt is dat een uiterst effectief middel om dissidente meningen van het internet te weren.

Delen op sociale media