Foto: Nederlandse Defensiebond

Met de leveranties van wapens aan Oekraïne overtreedt Nederland artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht.

Met de constante stroom van wapens die de EU en de VS leveren aan Oekraïne neemt het gevaar van escalatie elke dag toe. Deze website heeft daar gisteren nog voor gewaarschuwd n.a.v. de toezegging van Rutte aan Zelensky van de ‘niet aflatende steun’ van Nederland.

Vandaag schrijft het Russische persbureau Ria Novosti het volgende:

MOSKOU, 11 oktober – RIA Novosti. Vanwege de toenemende betrokkenheid van de Verenigde Staten en Europa bij het conflict over Oekraïne, zal Rusland tegenmaatregelen moeten nemen, zei vice-minister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov tegen RIA Novosti.

Hij voegde eraan toe dat Moskou met spijt opmerkte dat “de voortdurende grootschalige hulp aan Kiev , de training van personeel van de gewapende formaties van Oekraïne op het grondgebied van de landen van de alliantie, het verstrekken van inlichtingen, satellietbeelden in realtime, tot het bepalen van doelen voor artillerie-aanvallen en het plannen van operaties van de strijdkrachten van Oekraïne , steeds meer westerse landen bij het conflict betrekt aan de kant van het regime van Kiev”, terwijl “leiders op verschillende niveaus in de VS en Europa oproepen om ons land te “verslaan” op het slagveld.

“Het is duidelijk dat een directe botsing met de Verenigde Staten en de NAVO niet in het belang van Rusland is. We waarschuwen en hopen dat Washington en andere westerse hoofdsteden het gevaar van ongecontroleerde escalatie zullen beseffen”, concludeerde Ryabkov.

Tegen de achtergrond van de speciale militaire operatie van Rusland blijven de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten wapens leveren aan Oekraïne. Moskou heeft herhaaldelijk verklaard dat de levering van westerse wapens het conflict alleen maar verlengt en dat het transport van wapens een legitiem doelwit wordt voor het Russische leger. (Einde bericht Ria Novosti)


Ook schrijft Ria Novosti vandaag:

WASHINGTON, 11 oktober – RIA Novosti. Door door te gaan met het leveren van wapens aan Kiev, zijn de Verenigde Staten en hun bondgenoten dicht bij de rode lijn gekomen, zei de Russische ambassadeur in Washington Anatoly Antonov.

“We roepen de Verenigde Staten en hun bondgenoten op om de rode lijnen waar ze dicht bij zijn gekomen niet te overschrijden. Stop met het regime met dodelijke wapens op te pompen. Dit zal alleen maar leiden tot nieuwe slachtoffers en vernietiging, waardoor het conflict verder verlengt”, zei Antonov.

De ambassadeur benadrukte dat de verklaringen van het Witte Huis over zijn voornemen om Kiev met wapens te blijven steunen, worden gezien als “de zoveelste bevestiging van het feit dat Washington geconsolideerd is in de status van deelnemer aan het conflict”.

“Dergelijke hulp, evenals hulp aan Kiev met inlichtingen, instructeurs en oriëntatie op het voeren van vijandelijkheden, is de manier om verder te escaleren en het risico op een botsing tussen Rusland en de NAVO te vergroten . Vooral omdat Oekraïne wapens gebruikt tegen civiele infrastructuur, residentiële gebouwen”, concludeerde Antonov.

Tegen de achtergrond van de speciale militaire operatie van Rusland blijven de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten wapens leveren aan Oekraïne. Moskou heeft herhaaldelijk verklaard dat de levering van westerse wapens het conflict alleen maar verlengt en dat het transport van wapens een legitiem doelwit wordt voor het Russische leger. (Einde bericht Ria Novosti)


Artikel 100 Wetboek van Strafrecht

De levering van wapens aan Oekraïne brengt een serieus en oplopend gevaar met zich mee van een directe confrontatie met Rusland. Daarmee wordt Nederland betrokken bij een oorlog en de Nederlandse bevolking in ernstig gevaar gebracht.

Met de levering van wapens aan Oekraïne betrekt het kabinet Nederland in een oorlog waarin Nederland niet betrokken is. Oekraïne is immers geen NAVO-lid. Daarmee overtreedt het kabinet artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht:

  • 1°.hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt;
  • 2°.hij die, in tijd van oorlog, enig voorschrift van regeringswege in het belang van de veiligheid van de staat gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt.

Het kabinet pleegt hiermee een misdaad die de vrede en veiligheid van de Nederlandse Staat en de Nederlandse bevolking ernstig bedreigt.

Zonder twijfel heeft het kabinet een wet paraat waarmee zij artikel 100 teniet doet. Dit kabinet heeft tijdens de coronacrisis laten zien zich niets van de wet aan te trekken, en middels allerlei sluiproutes wetten en grondrechten buiten werking te stellen.

Onderhandelingen

Wanneer de EU en de VS werkelijk vrede willen hebben ze genoeg middelen Poetin en Zelensky aan de onderhandelingstafel te dwingen. Het leveren van wapens stimuleert Zelkensky de aanvallen voort te zetten, met als gevolg een steeds agressievere tegenreactie van Poetin.

Wanneer aan Zelensky duidelijk wordt gemaakt dat de wapenleveranties zullen stoppen wanneer hij geen bereidheid toont tot onderhandelingen met Rusland zal hij snel eieren voor zijn geld kiezen. President Erdogan van Turkije heeft zich al meerdere keren bereid verklaard die onderhandelingen te willen leiden, en is ook een aanvaardbare bemiddelaar voor Poetin.

EU: ‘vrede en welvaart’

Volgens de website van de EU ‘zorgt de EU al meer dan een halve eeuw voor vrede, stabiliteit en welvaart. Zij speelt ook een belangrijke rol in de diplomatie en werkt aan vrede, stabiliteit en welvaart op mondiaal niveau waarbij zij enorm veel waarde hecht aan de democratie, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat’.

In 2012 ontving de EU de Nobelprijs voor de Vrede voor de resultaten die zij daarmee heeft behaald.

Met de oorlogstaal die Rutte dagelijks bezigt, de wapenleveranties en de sancties tegen Rusland die leiden tot een sterk toenemende armoede van de bevolking is aangetoond dat de EU voor veel staat, maar niet voor vrede en welvaart.

Delen op sociale media