Een video van Forum voor Democratie met Kamerlid Gideon van Meijeren heeft op voorspelbare wijze ophef veroorzaakt in de Nederlandse politiek. De NOS publiceerde laat gisterenavond een artikel getiteld “FvD intimideert journalist met video, Rutte spreekt van nieuw dieptepunt.” De video in kwestie is de eerste in wat blijkbaar een doorlopende serie moet worden. FvD noemt deze serie “Rioolratten Ontmaskerd”. Hierin gaat Van Meijeren de confrontatie aan met journalisten die volgens hem “riooljournalistiek” bedrijven, oftewel onjuiste informatie verspreiden of de feiten op een oneerlijke manier weergeven; iets waarvan journalisten van de reguliere media critici van het overheidsbeleid regelmatig beschuldigen.

De reacties van politici en andere zogenaamd relevante personen op deze video laten het lijken alsof Van Meijeren de in deze aflevering ondervraagde journalist, SBS-journalist Merel Ek, fysiek mishandeld of ernstig bedreigd heeft. Premier Rutte spreekt van een nieuw dieptepunt, journalistenvakbond NVJ onderzoekt juridische stappen, en minister de Jonge noemt de actie “doelbewust intimiderend en ondermijnend” en “puur vergif”. Minister Kaag maakt gretig van de gelegenheid gebruik om voor de zoveelste keer te kunnen roepen dat het hier om “onze democratie” gaat. CU-voorman Segers herhaalt dat inmiddels grondig uitgekauwde en lege sentiment nog eens en noemt de actie “bedreigend voor de veiligheid van journalisten, voor het vrije woord, voor onze democratie. Doodeng. Onacceptabel.”

Merel Ek – SBS 6

DZN Media heeft de video in kwestie vanzelfsprekend grondig bekeken, en geen spoor aangetroffen van de intimidatie waarover gesproken wordt. Hieronder een opsomming van de feiten zoals wij ze hebben kunnen vaststellen en onze interpretatie ervan.

1. De keuze voor Ek als onderwerp van de video is niet willekeurig.

Ek had Van Meijeren eerder benaderd toen hij een aantal journalisten vertelde over zijn interpretatie van de inmiddels welbekende uitspraak van Thierry Baudet dat de Westerse maatschappij bestuurd wordt door “reptielen”. Volgens Van Meijeren heeft het woord “reptiel” meerdere betekenissen, en bedoelde Baudet deze uitspraak niet letterlijk. Ek greep deze gelegenheid aan om tegen Van Meijeren te zeggen dat ook het woord “liquideren” meerdere betekenissen heeft, waaronder “wegsturen”. Dit naar aanleiding van het feit dat TV-persoonlijkheid Johan Derksen kort daarvoor in Veronica Inside had gezegd dat iemand Baudet zou moeten liquideren. Ek suggereerde hiermee dat Derksen zijn uitspraak, die onder de aanhang van FvD tot grote verontwaardiging leidde, wellicht ook niet letterlijk bedoelde. Volgens haar staat “wegsturen” in het Van Dale woordenboek als een van de betekenissen van “liquideren”. Wellicht ten overvloede willen wij hier duidelijk maken dat dit geenszins het geval is. De definitie zoals die in de Van Dale staat is zeer duidelijk, en geen van de betekenissen die genoemd worden lijken op “wegsturen” of zouden door een persoon met een enigszins noemenswaardig IQ op die manier geïnterpreteerd kunnen worden:

li·qui·de·ren (liquideerde, heeft geliquideerd)

1(van financiële zaken) afwikkelen, vereffenen

2(van een onderneming) beëindigen

3uit de weg ruimen; = vermoorden (bron: vandale.nl)

De reacties doen het veelal lijken alsof journalisten van de reguliere media op ieder moment willekeurig onder vuur genomen kunnen worden door tegenstanders van “het vrije woord”, maar die dramatische voorstelling van de werkelijkheid is wat ons betreft een grove verdraaiing van de feiten. Ek deed een poging om Van Meijeren te kijk te zetten met een zelfverzonnen definitie. Van Meijeren constateerde dat Ek publiekelijk informatie heeft verspreid die aantoonbaar onjuist is, en confronteerde haar daarmee. Gezien de argusogen waarmee journalisten en voorstanders van het overheidsbeleid doorgaans iedere uitspraak van overheidscritici bekijken, is dat geenszins onlogisch te noemen. Wie kaatst, kan de bal verwachten. Voor eenieder die onbekend is met deze uitspraak; er zijn online zeer duidelijke definities van te vinden.

2. Bedreiging en intimidatie van journalisten vinden aan beide kanten van het maatschappelijk debat plaats.

Het zal zowel voor- als tegenstanders van het overheidsbeleid inmiddels duidelijk zijn dat er, met name sinds het begin van de coronacrisis, aanzienlijke polarisatie is ontstaan in het maatschappelijke debat. Aan beide kanten bevinden zich personen die zich schuldig maken aan het intimideren en bedreigen van “de tegenstander”, maar onze politici en de reguliere media lijken dit alleen te willen benoemen wanneer zij daarmee “wappies” in een kwaad daglicht kunnen stellen. Zo schrijft Trouw vandaag dat video’s zoals die van FvD ertoe leiden dat journalisten te maken krijgen met verregaande bedreigingen en intimidatie via sociale media. Dat is blijkbaar zo ernstig dat journalisten moeten worden uitgerust met camera’s en een zogenoemde noodknop. “Als leiders zich uitspreken tegen journalisten persoonlijk, zie je dat de achterban gelijk begint met aanvallen via sociale media. We zien daarin een patroon,” zegt Peter ter Velde van Platform PersVeilig.

DZN Media kan persoonlijk bevestigen dat dit inderdaad het geval is. Vanaf het moment dat onze activiteiten met de BPOC2020 en doezelfnormaal.nl respectievelijk enige aandacht begonnen te genereren, hebben personen met een groot bereik (zoals Marc van Ranst en journalisten zoals Maarten Keulemans) ons publiekelijk en ongefundeerd beschuldigd van fraude en het verspreiden van “desinformatie”. Dit heeft ertoe geleid dat wij te maken kregen met ernstige (doods)bedreigingen en intimidatie, telefonisch en via sociale media, die ver genoeg gingen dat de politie erbij betrokken raakte. Toch heeft niemand ooit aangeboden om ons met noodknoppen uit te rusten. Blijkbaar dient “het vrije woord” alleen beschermd te worden wanneer het zegt wat de gevestigde orde wil horen. Daar is een woord voor: hypocrisie. Voor de volledigheid hebben wij de definitie bijgevoegd, zodat er geen misverstand over kan bestaan:

hy­po­cri­sie

zelfstandig naamwoord • de v • g.mv.

1 hui­che­la­rij, schijn­hei­lig­heid (bron: vandale.nl)

3. Van Meijeren doet niets strafbaars.

In tegenstelling tot sommige berichten die wij en vele anderen met ons hebben ontvangen van voorstanders van het overheidsbeleid, zijn de acties van Van Meijeren in de video op geen enkele manier uit te leggen als bedreiging. Feitelijk doet hij niets anders dan deze journalist confronteren met het feit dat ze publiekelijk een onjuistheid heeft verkondigd, en haar vragen dit te rectificeren. Dat sommigen de video hebben aangegrepen om Ek bedreigingen te sturen via sociale media, is betreurenswaardig, maar zoals gezegd is de aanhang van Forum geenszins de enige groep waarin dergelijk gedrag voorkomt. Totdat beide kanten van het maatschappelijk debat op dezelfde manier verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties en uitspraken, zijn de overtrokken en dramatische uitspraken van “onze” politici volstrekt betekenisloos.

4. Woorden hebben duidelijke betekenissen en kunnen niet onbeperkt anders uitgelegd worden.

Ek geeft op Twitter ridderlijk toe dat ze de Van Dale wellicht niet had moeten noemen. Maar, zo schrijft ze, “mijn punt was duidelijk en blijft staan: worden kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd.”

Dit is uiteraard klinkklare onzin afkomstig van iemand die niet in staat lijkt te zijn haar ongelijk toe te geven. Taal functioneert alleen doordat woorden duidelijke betekenissen hebben, waar niet klakkeloos en willekeurig aan toegevoegd kan worden. Wij zijn ons er terdege van bewust dat we in een tijd leven waarin een groeiend aantal mensen moeite heeft met woorden en hun betekenissen (bijvoorbeeld met woorden zoals “man” en “vrouw”), maar dat verandert in de realiteit niets aan de manier waarop taal werkt.

Uiteraard is het mogelijk dat Ek zich werkelijk heeft vergist, en dat ze het gewoon ontzettend moeilijk vindt om haar ongelijk toe te geven. Waarschijnlijker is, in ieder geval volgens DZN Media, dat ze bewust heeft gelogen en niet verwacht had dat iemand haar daar publiekelijk mee zou confronteren. Welk scenario de waarheid is, moet de lezer zelf inschatten.

De recente ophef over de video van FvD is het zoveelste voorbeeld van hoe onze maatschappij tegenwoordig functioneert. De actie van Van Meijeren wordt volledig opgeblazen en op de slechtst mogelijke manier geïnterpreteerd, terwijl de uitspraak van Derksen die de aanleiding voor het hele debacle vormde compleet irrelevant wordt gevonden. Wat ons betreft is er een woord, met wederom een zeer duidelijke definitie, voor de reactie van de gevestigde orde: doorzichtig.

door­zich­tig

bijvoeglijk naamwoord

1 zodanig dat een erachter geplaatst voorwerp zichtbaar is
= transparant, translucide

+ on­door­zich­tig

•gewoon glas is doorzichtig, matglas doorschijnend

2 figuurlijk: met de geest goed te doorzien

= klaar, helder, duidelijk, limpide

•een doorzichtig weefsel van leugens

•een doorzichtig plan

3 figuurlijk: overzichtelijk, begrijpelijk, toegankelijk (bron: vandale.nl)

Delen op sociale media