русский (Russisch) – Handschrift op een schoolbord in een Russische klas (stockfoto)

Oekraïense media mogen niet meer in het Russisch uitzenden als een deze maand ingediend wetsvoorstel in Oekraïne wordt aangenomen. Dat verbant de Russische taal steeds meer uit Oekraïne, met volledige instemming van Zelensky.

Taalbeleid in Okekraïne

Het taalbeleid in Oekraïne is gebaseerd op de grondwet , internationale verplichtingen en sinds 16 juli 2019 de wet “Op bepaling van het functioneren van de Oekraïense taal als staatstaal”. Van 2012 tot februari 2018 was het taalbeleid van Oekraïne ook gebaseerd op de wet “Over de principes van het taalbeleid van de staat” (vóór 2012 was de wet van 1989 “Over de talen in de Oekraïense SSR” van kracht).

De Oekraïense taal is de staatstaal van Oekraïne . Volgens artikel 10 van de grondwet van Oekraïne moest de staat zorgen voor de alomvattende ontwikkeling en het functioneren van de Oekraïense taal op alle gebieden van het sociale leven op het hele grondgebied van Oekraïne. Andere talen die in Oekraïne werden gesproken, waren gegarandeerd grondwettelijk beschermd. Russisch werd erkend als de taal van een nationale minderheid.

“Het afgelopen half jaar wordt de ideologische strijd – want dat is het – harder gevoerd dan ooit tevoren. Ik ben bang dat het definitief het einde van Oekraïne inluidt” (Politicoloog  Michailo Minakov-2017)

Een wet uit 2012, genaamd de wet “Over de principes van het taalbeleid van de staat”, gaf de status van regionale taal aan het Russisch en andere minderheidstalen. Het stond het gebruik van minderheidstalen toe in rechtbanken, scholen en andere overheidsinstellingen in gebieden van Oekraïne waar de nationale minderheden meer dan 10% van de bevolking uitmaken. De wet werd meestal gebruikt in de zuidelijke en oostelijke regio’s van Oekraïne, waar de overheersende of aanzienlijke delen van de bevolking Russisch als hun eerste taal spreken.

Het wetsvoorstel werd op 3 juli 2012 tijdens gevechten in het Oekraïense parlementsgebouw aangenomen en de oppositie zei dat de procedure voor het aannemen van de wet niet werd gerespecteerd. De wet is op 10 augustus 2012 in werking getreden. Sindsdien hebben verschillende steden en regio’s van Oekraïne Russisch tot regionale taal verklaard in hun rechtsgebieden. Andere steden en regio’s verklaarden zich tegen deze wet te verzetten. Onmiddellijk na de Oekraïense revolutie van 2014 , op 23 februari 2014, stemde het Oekraïense parlement om de wet in te trekken. Deze beslissing werd tegengehouden door de waarnemend president Oleksandr Turchynov, die in plaats daarvan opdracht gaf tot het opstellen van een nieuwe wet om “de belangen van zowel Oost- als West-Oekraïne en van alle etnische groepen en minderheden te accommoderen”. In oktober 2014 begon het Grondwettelijk Hof van Oekraïne echter met de herziening van de grondwettigheid van de wet, en op 28 februari 2018 verklaarde het de wet ongrondwettelijk. (Bron)

Nu gaat Zelensky nog een stap verder: ook de media mogen niet meer in het Russisch uitzenden. Ook Russische muziek en literatuur van de afgelopen dertig jaar mogen in Oekraïne niet meer in het openbaar worden vertoond

Voor de oorlog.

Sindsdien is het snel gegaan met de verbanning van het Russisch. Al in 2017, dus ver voor de oorlog, circuleerden wetsvoorstellen om rechtbanken, scholen en overheids-instellingen waar Russisch gesproken wordt, te beboeten.

Politicoloog  Michailo Minakov, verbonden aan de universiteit van Kiev en  gastdocent aan de Europa-universiteit van Frankfurt noemde dit in 2017 al zorgelijk. “Het afgelopen half jaar wordt de ideologische strijd – want dat is het – harder gevoerd dan ooit tevoren. Ik ben bang dat het definitief het einde van Oekraïne inluidt.”

In april 2019 keurde het Oekraïense parlement een nieuwe wet goed, “Over de voorziening van het functioneren van de Oekraïense taal als staatstaal”. Op 16 juni 2019 is de wet in werking getreden. Dit betekent dat er op rechtbanken, scholen en overheids-instellingen op staffe van een boete alleen nog Russisch gesproken mocht worden.

Nu gaat Zelensky nog een stap verder: ook de media mogen niet meer in het Russisch uitzenden. Ook Russische muziek en literatuur van de afgelopen dertig jaar mogen in Oekraïne niet meer in het openbaar worden vertoond.

Linguïcide

Het recht op het spreken van de eigen taal is een van de culturele rechten en is vastgelegd in het VN-verdrag (BuPo), alsmede in diverse internationale verdragen.

Minderheden, bijvoorbeeld de Koerden in Turkije, is soms het recht ontzegd hun eigen taal te spreken. Ook is schrijvers verboden boeken in hun eigen taal te publiceren. Het uitsterven van talen door het uitsterven van de sprekers ervan, of door stelselmatige onderdrukking van de taal, wordt wel linguïcide genoemd, aldus Amnesty International op haar website. Amnesty was bij het schrijven van dit artikel niet bereid commentaar te geven op onze vragen over de verbanning van het Russisch door Oekraïne.

Op de Krim en in Zuid en Oost-Oekraïne (Donbass) wordt voornamelijk Russisch gesproken. De Russischsprekende inwoners van deze regio’s worden al meer dan 10 jaar gediscrimineerd.

Het recht op het spreken van de eigen taal is een van de culturele rechten en is vastgelegd in het VN-verdrag (BuPo), alsmede in diverse internationale verdragen

Het hypocriete westen zwijgt, en staat de uitwissing van de taal van een groot deel van de inwoners van Zuid en Oost-Oekraïne kritiekloos toe. Wie zwijgt stemt toe, zegt een oud spreekwoord. Dat geldt zeker voor de houding van het westen in de aantasting van het mensenrecht van de Russische sprekende inwoners van Oekraïne. Zij worden de paria’s van de samenleving, opgejaagd en in het oosten en zuiden al jarenlang gebombardeerd door hun eigen regering.

Intussen gaat de bejubeling van Zelensky in het westen door….

Delen op sociale media