Hypocriet en leugenachtig. Zo kan je het artikel in Trouw beoordelen, waarin de vraag wordt gesteld of de media ‘TEVEEL OP DE HAND VAN DE OVERHEID’ waren. Ons antwoord is natuurlijk een volmondig JA.

Trouw:

Zaterdag gingen NRC-hoofdredacteur René Moerland en NOS Nieuws-evenknie Giselle van Cann in gesprek over hun coronaverslaggeving in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Het gesprek vond plaats op uitnodiging van De Vierde Golf, een organisatie van mensen die kritisch zijn op het Nederlandse coronabeleid. De organisatie wil graag “de dialoog gaande houden. Die is verstomd tijdens corona.”

Moerland en Van Cann vragen zich af of de media wel voldoende vragen hebben gesteld over de weg die het kabinet uit de coronacrisis uitstippelde. Hadden kranten wel zicht op de sociale gevolgen van de lockdowns, bijvoorbeeld. En hebben media de geluiden tegen de vaccinatiecampagnes serieus genoeg genomen?

Hypocriet en leugenachtig

De hypocrisie in de berichtgeving van Trouw is stuitend, en zelfs misdadig. Vanaf dag één hebben de media, Trouw voorop, aan de leiband van de overheid gelopen. De BPOC2020 heeft meerdere journalisten en voormalig journalisten als getuigen gehoord, die daar in 2021 over verklaarden.

Het hele bericht in Trouw is een doorzichtige poging om bedekken dat de media nooit onafhankelijk waren en het ook nooit zullen worden. Het publiek is massaal misleid en voorgelogen

De dodelijke lockdowns werden door de media omarmd en gepropageerd, en nog steeds verdedigd.  De schadelijke en dodelijke vaccins worden tot de dag van vandaag als zaligmakend, effectief en veilig door de media aanbevolen en opgedrongen. Als doorzichtige smoes wordt nu de ‘crisisstand op de redacties’ als reden aangevoerd dat de media ‘teveel op de hand van de overheid waren’.

Het hele bericht in Trouw is een doorzichtige poging om bedekken dat de media nooit onafhankelijk waren en het ook nooit zullen worden. Het publiek is massaal misleid en voorgelogen.

Rusland-Oekraïne

En terwijl Trouw het besmeurde blazoen van de media probeert schoon te wassen, gaan ze gewoon door met het publiceren van de oorlogspropaganda van de overheid. De berichtgeving van de media, ook van Trouw, over de oorlog in Oekraïne staat vol met professioneel opgestelde leugens en verregaande propaganda.

Zonder een woord van protest van de media zijn Russische nieuwswebsites geblokkeerd. Het proces dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten daartegen heeft aangespannen bij de Europese rechter is voor de bühne, gezien het feit dat journalisten dag in dag uit de eindeloze propaganda en leugens van de overheid herhalen.

De hypocrisie in de berichtgeving van Trouw is stuitend, en zelfs misdadig. Vanaf dag één hebben de media, Trouw voorop, aan de leiband van de overheid gelopen

De media werken mee aan de escalatie van het conflict door de levering van wapens aan het corrupte Oekraïne toe te juichen. Daarmee maken ze zich schuldig aan het goedkeuren van het door de Nederlandste regering overtreden van artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht, dat zegt dat zegt dat hij of zij die Nederland betrekt bij een oorlog waar Nederland niet bij betrokken is, strafbaar is. De BPOC2020 deed daar onlangs aangifte van bij de Hoge Raad der Nederlanden.

In de media zien we uitsluitend ‘deskundigen’ die de wapenleveranties goedkeuren, en zelfs adviseren nog veel meer en veel zwaardere wapens aan Oekraïne te leveren. Deskundigen die er anders over denken komen we in de media niet tegen. Ieder die kritiek heeft op dit oorlogsbeleid wordt door de media als extreem-rechts en complotdenker weggezet, zoals critici op het coronabeleid ‘wappies’, extreem-rechts en complotdenkers waren.

De leugens van de media gaan gewoon door

Volgens WNL (Telegraaf) valt ‘Na coronapandemie ook Oekraïne-oorlog ten prooi aan complotdenkers’.

Het is een schandalig bericht waarin critici op het oorlogsbeleid worden weggezet als “neonazi’s tot antivaxxers”.

En terwijl Trouw het besmeurde blazoen van de media probeert schoon te wassen, gaan ze gewoon door met het publiceren van de oorlogspropaganda van de overheid

Andere berichten waar critici op het oorlogsbeleid door de media worden geframed:

En natuurlijk ook Trouw, dezelfde krant die zich nu hypocriet afvraagt of ze tijdens coronaa te veel op de hand van de overheid waren: ‘Zitten we in een desinformatiepandemie?

Daarin stelt Trouw:

Na twee jaar pandemie lijkt corona voorlopig over z’n piek heen. Maar nepnieuws en complottheorieën blijven onverminderd rondgaan, met de oorlog als nieuw thema. Het lijkt erop dat we met desinformatie moeten leren leven.

Zo spreekt ‘verzetskrant’ Trouw zonder schaamte met twee monden. Dat is niet alleen schizofreen en hypocriet, het is ronduit misdadig, leugenachtig en misleidend.

Delen op sociale media