Hugo de Jonge kon zich zijn appcontact met Sywert van Lienden over de veelbesproken mondkapjesdeal niet herinneren. Dat verklaarde hij eerder vanavond tijdens het debat dat momenteel gaande is over de inmiddels beruchte deal en de betrokkenheid van De Jonge daarbij. Eerder deze week bleek uit Wob-documenten dat De Jonge voor correspondentie met ambtenaren van VWS zijn privé e-mailadres had gebruikt, waardoor de oppositie vreesde dat er mogelijk essentiële informatie over de deal met Van Lienden verloren was gegaan.

Op vragen van de Kamer en journalisten of hij betrokken was geweest bij de megaorder van 100 miljoen euro had De Jonge eerder ontkennend geantwoord. Nu duidelijk wordt dat de werkelijkheid anders ligt, blijkt de voormalig minister van VWS plotseling aan geheugenverlies te lijden. Dementie lijkt in de Nederlandse politiek inmiddels bijna een besmettelijke ziekte te zijn. Het excuus van De Jonge doet sterk denken aan het veelbesproken gat in het geheugen van minister-president Mark Rutte omtrent gesprekken over het Kamerlid Pieter Omtzigt in april vorig jaar. Rutte had aanvankelijk ontkend dat hij over Omtzigt gesproken had, maar toen bleek dat hij wel degelijk bij de gesprekken betrokken was geweest, zei hij daaraan geen actieve herinnering te hebben.

Dat Hugo de Jonge deze kaart trekt is nauwelijks verbazend te noemen. Hij volgt hier immers een patroon dat in het verleden voor andere politici uitstekend heeft gewerkt. Het haperende geheugen van Mark Rutte heeft vaker tot verhitte debatten in de Tweede Kamer geleid, die hij uiteindelijk telkens weer wist te overleven. Denk hier bijvoorbeeld aan de ophef over de afschaffing van de dividendbelasting in 2018, waarbij Rutte langdurig volhield dat hij over dit onderwerp tijdens de formatie van het toenmalige kabinet nooit memo’s had gezien. De Kamer reageerde verbolgen toen bleek dat deze memo’s wel degelijk bestonden en dat Rutte daar zeker van op de hoogte was. Toch bleek het excuus van Rutte effectief en overleefde hij het hierop volgende debat. Zo kon hij dit excuus in april 2021 opnieuw gebruiken toen hem gevraagd werd of hij en andere bewindslieden nu wel of geen essentiële informatie voor de Kamer hadden achtergehouden omtrent de toeslagenaffaire. Hoewel uit geheime notulen van de ministerraad het tegenovergestelde bleek, beweerde Rutte destijds dat er niets onoorbaars was gebeurd. Ook minister Kaag beriep zich op een haperend geheugen toen haar naar de kwestie gevraagd werd, en zei dat ze zich niet kon herinneren of ze aanwezig was geweest bij de vergadering waarin was besloten bepaalde informatie niet met de Kamer te delen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van momenten waarop bewindslieden zich met succes van het excuus van vergeetachtigheid hebben bediend. Het is dus enigszins voorspelbaar te noemen dat De Jonge zich ook niet kan herinneren of hij voorafgaand aan zijn bemoeienis met de mondkapjesdeal al wist dat Van Lienden was afgewezen door het landelijk inkoopcentrum voor hulpmiddelen (LCH). “Ik weet het niet,” zegt hij, “ik ging er niet over.” Ook zijn antwoord op de vraag of hij nu wel of niet actief betrokken was bij de deal, past perfect in het schouwspel van politiek Den Haag: “Ik was niet betrokken bij de deal, maar ik heb wel betrokkenheid gehad.” Wie erachter kan komen wat deze zin betekent, is van harte uitgenodigd ons daarvan op de hoogte te stellen.

De Jonge bood eerder vanavond wel zijn “oprechte excuses” aan omdat hij de Kamer niet compleet geïnformeerd had. “Mijn betrokkenheid is daardoor niet goed toegelicht geweest.” De Jonge verontschuldigt zich dus voor het incompleet informeren van de Kamer over zijn betrokkenheid bij een deal waar bij niet bij betrokken is geweest, maar wel betrokkenheid bij heeft gehad.

Team Doe Zelf Normaal bekijkt de debatten in de Tweede Kamer met groeiende verbazing en afgrijzen. De gang van zaken en de uitspraken die er met regelmaat gedaan worden door bewindslieden die zowel de Kamer als de Nederlandse burger geacht worden serieus te nemen, zijn van een dermate bedroevend niveau dat wij ons afvragen of er in het huidige politieke systeem nog wel ruimte is voor verbetering.

Op het moment van schrijven heeft een flinke minderheid in de Kamer het vertrouwen in minister de Jonge opgezegd na een motie van wantrouwen door PvdA-Kamerlid Kuiken. Het is nog de vraag of de motie wel of geen meerderheid zal krijgen, maar het is de inschatting van Team Doe Zelf Normaal dat het weinig verschil zal maken. In het huidige politieke landschap, waarin de oppositie gecensureerd en geframed wordt en leugens en corruptie hoogtij vieren, is het zoveelste schandaal rondom een minister nauwelijks nog relevant.

Wij volgen de ontwikkelingen omtrent het mondkapjesdebat met interesse, maar ook met een gezonde dosis scepticisme.

Delen op sociale media