D66-prominent Frans van Drimmelen legt al zijn maatschappelijke functies neer. Ook stapt hij na twintig jaar uit zijn adviesbureau Dröge en Van Drimmelen en heeft hij zijn lidmaatschap van D66 opgezegd. Dat meldt het AD woensdag.

Van Drimmelen raakte in opspraak nadat de Volkskrant afgelopen weekend een artikel publiceerde waarin hij en andere mannen in hoge functies bij D66 werden beschuldigd van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag, in het bijzonder richting jonge vrouwen in lagere functies. Het gaat hier echter om een kwestie die al speelt sinds 2016, en die naar het schijnt al die jaren door de top van de partij vakkundig onder het tapijt is geveegd.

De zaak stond eind 2020 al eens in de belangstelling, toen er online een bericht verscheen van een vrouw die Van Drimmelen ervan beschuldigde dat hij binnen de partij vrouwen zou manipuleren en intimideren. Dat zou niet alleen haar zelf, maar ook een andere D66-medewerker zijn overkomen. Ook stelt zij dat prominente mannelijke D66’ers zich ‘veelvuldig schuldig maken aan het intimideren en manipuleren van veelal vrouwen’. D66 liet het onafhankelijke onderzoeksbureau Bing een onderzoek verrichten, waarvan de resultaten in februari 2021 bekend werden. Uit het rapport van Bing bleek dat er geen aanwijzingen waren voor grensoverschrijdend gedrag door Van Drimmelen. Dit stelde partijleider Sigrid Kaag in staat om vlak voor de verkiezingen nog te zeggen dat er dus toch geen sprake was van een onveilige omgeving binnen D66. “Zo ken ik onze partij ook niet,” zei ze destijds.

Het onderzoek door de Volkskrant wijst echter iets anders uit. In een bijlage van het Bing-rapport van februari 2021 is duidelijk te lezen dat Van Drimmelen, die vanaf 2014 voorzitter was van de landelijke talentencommissie van D66, zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan het stalken, bedreigen en intimideren van een vrouwelijke D66-medewerker. Tot de zomer van 2015 onderhield hij een buitenechtelijke relatie met de vrouw, maar nadat zij de affaire thuis had opgebiecht, verbrak ze het contact. Van Drimmelen was het hier duidelijk niet mee eens en heeft de vrouw hierop naar verluidt nog tot het voorjaar van 2016 bestookt met “dwingende en chanterende berichten”, telefoontjes en dreigende voicemailberichten. Ook verscheen hij onverwachts voor het raam van haar werkkamer, sprak hij haar op straat intimiderend toe en volgde hij haar in Den Haag.

Een groot aantal bezorgde D66-leden eiste afgelopen maandag in een open brief opheldering van de partijtop en in het bijzonder partijleider Sigrid Kaag, die naar verluidt wel degelijk op de hoogte was van de klachten aan het adres van Van Drimmelen. Zoals blijkt uit het onderzoek van de Volkskrant, kwam onderzoeksbureau Bing met de conclusie dat Van Drimmelen zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan “grensoverschrijdende gedragingen” op de avond van 17 maart 2021; de avond dat Kaag op tafel danste omdat haar “veilige” partij een verkiezingsoverwinning had behaald. Bovendien had de vrouw het ongewenste gedrag van Van Drimmelen destijds gemeld bij partijleider Alexander Pechtold en voorzitter van de senaatsfractie Thom de Graaf. Zij beloofden de vrouw dat de partijstrateeg streng toegesproken zou worden en legden hem vervolgens een aantal milde sancties op. Bovendien is partijleider Kaag vorig jaar door het slachtoffer op de hoogste gesteld van de conclusies van Bing. Het lijkt dus niet waarschijnlijk dat de partijtop weg zal komen met het excuus van onwetendheid.

Frans van Drimmelen in ‘betere’ tijden. We zullen hem niet meer zo gauw in deze hoedanigheid zien.

Na enkele dagen van stilte liet Van Drimmelen vandaag in een verklaring aan het AD weten dat hij zich terugtrekt uit zijn adviesbureau en al zijn maatschappelijke functies. Hij trekt zich naar eigen zeggen volledig terug uit het openbare leven. Hij erkent dat hij de vrouw in kwestie langdurig ongewenste berichten heeft gestuurd en dat zij zich daardoor mogelijk onveilig heeft gevoeld, maar stelt met klem dat hij zich nooit schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik of seksuele intimidatie.

De verklaring van Van Drimmelen is naast compleet ongeloofwaardig ook geenszins verbazend te noemen. Onder druk van de media geeft hij schoorvoetend toe wat absoluut niet te ontkennen valt, maar negeert hij volledig het feit dat zijn acties deel waren van een groter probleem binnen de partij. Nu hij zijn functies heeft neergelegd en voornemens is uit het publieke leven te verdwijnen, zal van Drimmelen ongetwijfeld binnen enkele maanden vergeten worden door Love Island-kijkend Nederland. Ook de inspanningen van Kaag om de klachten aan het adres van Van Drimmelen in de doofpot te houden zijn gemakkelijk te verklaren door het feit dat zij zelf het nodige aan de partijprominent te danken heeft. Hij heeft haar ‘min of meer gelanceerd’ binnen de partij, zo vertelde een oud-bestuurslid aan de Volkskrant. Bovendien is het volgens een oud politiek assistent van D66 onwaarschijnlijk dat Kaag ooit met grensoverschrijdend gedrag te maken heeft gehad, omdat ze binnen de partij nooit een lage positie heeft gehad.

Haalt Kaag de sluier van haar leugens?

Of de positie van Kaag na het zoveelste schandaaltje in Den Haag nog houdbaar is, moet nog blijken. Voor Van Drimmelen is het politiek gezien duidelijk game over. De waarheid is echter dat geen van deze beide feite er werkelijk toe doen. Het enige dat door dergelijke schandalen duidelijk wordt gemaakt, is dat de partijpolitiek in Nederland geleid heeft tot een verziekt systeem dat aan elkaar hangt van corruptie, doofpotaffaires en stiekeme deals. De grote politieke partijen zijn verworden tot machines waarin hitsige mannetjes in hoge functies zich kunnen vergrijpen aan jongere medewerkers die naïef genoeg zijn om te denken ooit iets te kunnen veranderen, en waarin oprechte politici met de tijd van hun ruggengraat worden ontdaan en uiteindelijk worden vermalen (voorbeeld: Pieter Omtzigt). De enige werkelijke oplossing voor het probleem binnen D66 is ook gelijk de oplossing voor alle andere partijen: het volledig ontbinden en opnieuw uitvinden van ons politieke systeem.

Begrijp ons niet verkeerd: Team Doe Zelf Normaal is absoluut niet rouwig om een staatsgevaarlijke partij als D66 te zien imploderen, en bekijkt de stroom aan kritiek aan het adres van Kaag met genoegen en een bak popcorn. Wij raden de lezer echter ook aan om zich niet te laten afleiden door de poppenkast. Die verhult wat werkelijk relevant is: het feit dat onze maatschappij en ons politieke en financiële systeem volslagen verrot zijn, en dat het vertrek van het zoveelste twijfelachtige mannetje niets bijdraagt aan het herstel daarvan.

Delen op sociale media