Meer dan vijftig jaar geleden, in 1969, waarschuwde de Sovjetunie de Verenigde Staten voor een nieuwe dreiging: China. “China heeft ons verraden in Moskou, en jullie zijn de volgenden. Ze zullen jullie uitzuigen, en daarna zullen ze zich tegen Amerika keren.”

Dat vertelde Michael Pillsbury, directeur voor Chinese Strategie bij de conservatieve denktank The Hudson Institute, recent aan The Epoch Times. Pillsbury, die destijds zijn eerste baan had bij de Verenigde Naties, las de waarschuwing in geclassificeerde documenten van de Central Intelligence Agency (CIA), maar nam deze niet serieus.

Dat is nu wel anders. Pillsbury veranderde met de tijd van mening over China, en in 2016 publiceerde hij een boek getiteld The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower. Volgens hem lieten – en laten – de Verenigde Staten zich met betrekking tot China misleiden door wat hij “wensdenken” noemt. Het land zou fragiel zijn en hulp nodig hebben, op weg zijn naar het worden van een democratie (de superieure staatsvorm volgens het Westen), en net als “wij” willen zijn. De waarschuwing van de Sovjets werd genegeerd.

The Epoch Times publiceerde eerder vandaag een artikel waarin de visie van Pillsbury (en een groeiend aantal andere mensen met hem) uiteen wordt gezet. Volgens hem is het gemakkelijker om een race te winnen wanneer je tegenstander niet in de gaten heeft dat deze begonnen is, en is dit de strategie die de Communistische Partij van China (CCP) de afgelopen decennia gevoerd heeft om ongemerkt invloed te vergaren op het wereldtoneel. China zou de Verenigde Staten willen vervangen als de grootste wereldmacht, en zou dat doel willen bereiken voor het jaar 2049, honderd jaar nadat de CCP de macht over China overnam.

Wij maken de lezer graag attent op het feit dat de Westerse maatschappij de afgelopen jaren, maar vooral sinds het begin van de coronacrisis, in steeds meer opzichten gelijkenissen vertoont met het communistische regime waaronder Chinese staatsburgers leven. De toenemende censuur op sociale media, de verregaande maatregelen ter bestrijding van een verkoudheidsvirus, de reisbeperkingen en de snel groeiende bemoeienis van de staat in het persoonlijke leven van haar burgers doen ons vermoeden dat er, naast naïviteit van het Westen, ook nog een andere mogelijke verklaring is, namelijk dat het Westen het totalitaire China als voorbeeld ziet

Het idee dat China een opkomende wereldmacht is met sinisterder doelen dan ze laat blijken, is in het Westen niet populair en wordt veelvuldig in verband gebracht met anti-Aziatisch racisme. Wie enig onderzoek doet naar het onderwerp, zal echter ontdekken dat deze theorie niet zo vergezocht is als sommigen denken. Xi Jinping, leider van de CCP sinds 2012, was tien jaar geleden zeer duidelijk over zijn militaire ambities voor China. “De Chinese Droom”, een frase die al ruim tien jaar met Xi geassocieerd wordt, bestaat uit het verbeteren van de “achterblijvende” positie van China op het wereldtoneel.

Volgens Pillsbury zit een deel van het gevaar in het feit dat Chinese politiek bijzonder obscuur en geheimzinnig is, wat het voor andere landen moeilijk te doorzien maakt. Daarnaast, zo stelt hij, hebben de Verenigde Staten China herhaaldelijk geassisteerd in hun pogingen om een wereldmacht te worden. Zo heeft Washington Beijing onder andere  geholpen toe te treden tot het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Topmannen van de Wereldbank zouden in 1983 een team van economen hebben samengesteld dat China uitgebreid zou bestuderen en aanbevelingen zou doen over manieren waarop het land de Verenigde Staten zou kunnen evenaren, aldus Pillsbury. Hierbij gingen zij voorbij aan het feit dat China een communistisch land is, en werden er geen echte aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen van een markteconomie.

Ook tijdens de coronacrisis kreeg China een vrijbrief. Hoewel de Amerikaanse inlichtingengemeenschap in de zomer van 2021 een rapport publiceerde waarin stond dat het Chinese regime haar volledige medewerking zou moeten verlenen aan een onderzoek om te achterhalen of het coronavirus afkomstig is uit het inmiddels welbekende laboratorium in Wuhan, is van dat onderzoek nooit veel terechtkomen – wellicht vanwege de aandacht die het zou genereren voor de connectie tussen het betreffende laboratorium en meerdere prominente figuren tijdens de coronacrisis, waaronder dr. Anthony Fauci en de Nederlandse veearts Marion Koopmans.

Voor wie goed oplet, zijn de effecten van de groeiende positie van China op het wereldtoneel bijzonder zichtbaar. Zo is het al jaren bekend dat de software op Chinese telefoons en andere apparatuur in veel gevallen zogenoemde “achterdeurtjes” bevat die het mogelijk maken om data te verzamelen en gevoelige informatie af te luisteren. Enige tijd geleden schreven wij nog over de immense (en onbegrijpelijke) populariteit van de app TikTok, die in werkelijkheid eerder een surveillanceprogramma is van de CCP. Hoeveel data van Westerse TikTok-gebruikers inmiddels in Beijing zijn opgeslagen, is onduidelijk.

“Onze regering ziet China nog altijd als een vriend en bondgenoot,” zei Pillsbury tegen The Epoch Times. Hij lijkt ervan uit te gaan dat deze veronderstelling het resultaat is van naïviteit. DZN Media is daarin minder optimistisch. Wij maken de lezer graag attent op het feit dat de Westerse maatschappij de afgelopen jaren, maar vooral sinds het begin van de coronacrisis, in steeds meer opzichten gelijkenissen vertoont met het communistische regime waaronder Chinese staatsburgers leven. De toenemende censuur op sociale media, de verregaande maatregelen ter bestrijding van een verkoudheidsvirus, de reisbeperkingen en de snel groeiende bemoeienis van de staat in het persoonlijke leven van haar burgers doen ons vermoeden dat er, naast naïviteit van het Westen, ook nog een andere mogelijke verklaring is, namelijk dat het Westen het totalitaire China als voorbeeld ziet.

Pillsbury deed in zijn boek twaalf aanbevelingen voor stappen die het Westen zou kunnen ondernemen om de dreiging van China te verminderen. Wij denken niet dat onze regeringsleiders deze aanbevelingen ter harte zullen nemen. Scenario’s zoals de dystopische lockdown van afgelopen jaar in Shanghai, compleet met straatverboden en drones die mensen aansporen hun verlangen naar vrijheid te bedwingen, zijn immers de natte droom van menig Westers politicus.

A/N: Wij raden eenieder die Engels leest ten zeerste aan om het artikel van Epoch Times vooral te lezen. Ook zullen wij de komende tijd vaker artikelen publiceren over China en daaraan gerelateerde onderwerpen.


De BPOC2020 vraagt hulp. Maak het samen met ons mogelijk het vaccinatierapport onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.

Help ons de verantwoordelijken juridisch en d.m.v. publiciteit aan te spreken. Want alleen wanneer de onderste steen boven komt is een herhaling van de coronacrisis te voorkomen.

Wilt u ons helpen? Doneer dan via onderstaande button. Heel veel dank!

Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen…


Bestel het Vaccinatierapport BPOC2020

Vanwege de aangekondigde presentatie is er opnieuw veel vraag naar het vaccinatierapport. Daarom bieden wij het opnieuw aan. Wilt u het rapport bestellen? Klik dan op onderstaande button. Het rapport kost €10.-, inclusief verzendkosten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is btr.png

Delen op sociale media