DZN Media frist het geheugen van de Kamerleden op.

In het Tweede Kamerdebat over de Voorjaarsnota heeft PVV-leider Wilders in een discussie over de koopkracht VVD-fractievoorzitter Hermans “de tassendrager van de heer Rutte” genoemd. De opmerking leidde tot emotie bij Hermans en verontwaardiging bij andere fractievoorzitters.

DZN wil niet al te diep ingaan op het debat zelf. Wel op de ‘geschokte’ reacties van de Tweede Kamer en haar partijgenoten.

De Tweede Kamer heeft moeite met de waarheid, dat is de afgelopen decennia en zeker de afgelopen twee jaar herhaaldelijk gebleken.

Daarom zullen we het geheugen van de geschokte Kamerleden even opfrissen:

Wanneer de geschokte Kamerleden vragen hebben over bovenstaande foto’s kunnen zij zich richten tot Sophie Hermans. Wanneer Sophie Hermans niet tot een toelichting bereid is, of er geen actieve herinnering meer aan heeft, kunnen de Kamerleden zich met hun vragen tot DZN Media richten. Wij zijn graag bereid die te beantwoorden. Al denken wij dat de foto’s voor zich spreken. Toch?

Delen op sociale media