Nederland genoemd als land waar de meest explosieve burgerlijke onrust zich waarschijnlijk zal voordoen.

De wereld en Europa laten een ongekende toename van burgerlijke onrust zien. Dat zegt het gerenommeerde Adviesbureau Verisk Maplecroft.

Maplecroft is een wereldwijd risico- en strategisch adviesbureau gevestigd in Bath, Engeland. Haar werk omvat het analyseren van belangrijke politieke, economische, sociale en milieurisico’s die wereldwijd bedrijven en investeerders treffen.

Het adviesbureau maakt jaarlijks een Civil Unrest Index (CUI).

Volgens de laatste editie van deze Civil Unrest Index (CUI) wordt de wereld geconfronteerd met een ongekende toename van burgerlijke onrust, ‘aangezien regeringen van alle niveaus worstelen met de gevolgen van inflatie op de prijs van basisvoedsel en energie. De gegevens, die zeven jaar beslaan, laten zien dat in het laatste kwartaal meer landen getuige waren van een toename van de risico’s van burgerlijke onrust dan ooit sinds de publicatie van de Index. Van de 198 landen zagen 101 een toename van het risico, vergeleken met slechts 42 waar het risico afnam.

Naarmate de omstandigheden voor burgerlijke onrust in een groeiend aantal landen toenemen, zal de ernst en frequentie van protesten en arbeidsactivisme de komende maanden verder toenemen’, aldus het adviesbureau.

Nederland

Nederland wordt genoemd als ‘hoog-risico-land’.

Volgens het bureau zal ‘voor regeringen die niet in staat zijn om uit de crisis te komen, repressie waarschijnlijk het belangrijkste antwoord zijn op protesten tegen de regering’.

Zoals gezegd wordt Nederland genoemd als land waar het risico op onrust en repressie erg hoog is. Het onderzoeksbureau baseert o.a. zich op de protesten die we de afgelopen twee jaar veelvuldig hebben gezien in Nederland en het overheidsgeweld waarmee deze protesten geconfronteerd werden.

Nederland wordt in dat kader ook genoemd als land waar ‘de meest explosieve burgerlijke onrust zich waarschijnlijk zal voordoen, waar de wegen voor afwijkende meningen kleiner worden en waar het vermogen om de bevolking te beschermen tegen de stijgende kosten van levensonderhoud beperkt is’.

Volgens Verisk Maplecroft zal ‘alleen een significante verlaging van de wereldwijde voedsel- en energieprijzen kan de negatieve wereldwijde trend in het risico van burgerlijke onrust een halt toeroepen. De vrees voor een recessie neemt toe en de inflatie zal naar verwachting in 2023 erger zijn dan in 2022’.

Het rapport werd door het adviesbureau op 1 september gepresenteerd. De maatregelen die de Nederalndse regering heeft genomen om de koopkracht te stimuleren zijn daarin meegenomen, en duidelijk onvoldoende om verdere ernstige onrust in Nederland en veel andere Europese landen te voorkomen.

De ernst van de situatie wordt intussen door de media en de overheid gebagatelliseerd. Mesen die zich uitspreken tegen het beleid van de sancties tegen Rusland, de belangrijkste oorzaak van de gestegen voedsel- en energieprijzen, worden weggezet als extremistisch.

Nederland drijft steeds verder af van een goed functionerende rechtsstaat en democratie.   

Delen op sociale media