Gerdi Verbeet

Op 29 augustus 2022 is de Reniassanceschool van start gegaan. De Renaissanceschool is een initiatief van Forum Voor Democratie. Alleen daarom al is de school omstreden.

Forum heeft een eigen basisschool opgericht om vernieuwingsonderwijs te combineren met klassieke onderwijsmethoden, zo stellen ze. De partij vindt dit nodig omdat het onderwijs tegenwoordig zou worden verstoord door modegrillen. iPad-scholen, te vroege seksuele voorlichting, klimaathysterie en coronapaniek worden als voorbeelden genoemd.

Voorstel tot wijziging artikel 23 Grondwet ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs

Op 6 oktober 2021 heeft Habtamu de Hoop, woordvoerder onderwijs van de PvdA-fractie, een wetsvoorstel ingediend om artikel 23 van de Grondwet te veranderen. Artikel 23 gaat o.a. over de vrijheid van onderwijs, en het recht om een nieuwe school op te richten. En laat dat nu zet zijn wat FvD heeft gedaan: het oprichten van een nieuwe school.

Politiek Den Haag heeft al duidelijk gemaakt te gruwen van de veelal klassieke normen en waarden die op de renaissanceschool onderwezen gaan worden. De lessen op de Forum voor Democratie-school zouden vrij moeten zijn van ‘politieke denkbeelden’. Volgens de politieke partij betekent dat onder meer dat er geen aandacht is voor klimaatproblematiek of ‘schande en schuld van de slavernij, de genderproblematiek’, zei FvD-politicus Ralf Dekker eerder tegen de Stentor. ,,Wat ons betreft zijn dat politieke overtuigingen, modernismen. Die wokeness vinden wij de oriëntatie van het kind verstoren.’’

Gerdi Verbeet (PvdA)

Gerdi Verbeet, partijgenoot van indiener van het wetsvoorstel Habtamu de Hoop en voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, pleit hartstochtelijk voor de aanpassing van artikel 23. Volgens Verbeet bedreigt artikel 23 in haar huidige vorm onze open samenleving.

Kinderen zitten op scholen met kinderen die net zo zijn als zij. Bemiddelde ouders zijn bereid en in staat alles te doen om hun kind op een school te plaatsen die precies aansluit bij hun eigen bubbel. Daarmee versterkt de school de sociale verschillen, aldus Verbeet gisteren in dagblad Trouw.

Maar dat is volgens Verbeet ‘nog niet alles’:

“Door recente wetgeving is het gemakkelijker geworden een nieuwe school op te richten. Het gevolg is duidelijk: nog meer eenzijdig samengestelde scholen. In augustus is de eerste Renaissanceschool al begonnen in Almere”.

Gerdi Verbeet

Zonder enige schaamte of terughoudendheid geeft Verbeet toe dat de het wijzigingsvoorstel in de eerste plaats is ingegeven door de oprichting door FvD van de Renaissanceschool.

Verbeet vindt dat we ‘onze verschillen moeten vieren’ en ‘dat we daar niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen: op school dus’, aldus Verbeet.

Tegelijkertijd betekent het dat het ook moeilijker wordt een christelijke school op te richten. Op christelijke scholen is men in de regel zeer terughoudend over onderwijs omtrent transgenders, homoseksualiteit en LGBTQ, omdat het niet strookt met christelijke waarden. Ook op de Renaissanceschool zal men dat niet gaan onderwijzen.  

Open en vrije samenleving

Volgens Gerdi Verbeet ‘bedreigt artikel 23 onze open en vrije samenleving’. Zij wil de vrijheid dus vergroten door de vrijheid van onderwijs in te perken.

Dat er op de Renaissanceschool niet onderwezen zal worden over de door de PvdA zo gekoesterde LGBTQ-beweging heeft er uiteraard niets mee te maken. Gerdi Verbeet wil gewoon meer kansen, vrijheid en openheid voor kinderen.

Zo worden steeds meer vrijheden uit de wet gesloopt met een beroep op het in stand houden van onze democratische, open en vrije samenleving.

Delen op sociale media