Doe Zelf Normaal plaatst dagelijks vertaalde artikelen van de in Nederland geblokkeerde Russische nieuwssite Russia Today en andere geblokkeerde (Russische) websites. Doe Zelf Normaal neemt daarmee GEEN standpunt inzake de oorlog in Oekraïne in: Doe Zelf Normaal plaatst dit omdat zij een ferm voorstander en verdediger is van vrije nieuwsgaring, en blokkades van websites in opdracht van de overheid onwettig en een vorm van ernstige censuur vindt.

Doe Zelf Normaal adviseert u een VPN te installeren, zodat u weer ongecensureerd gebruik kunt maken van internet. Wij adviseren ExpressVPN.

Het gebruik van een VPN is volkomen legaal!


18 februari 2021 (!!) Lees dit arikel, en zie de aanloop naar de situatie die nu ontstaan is in Oekraïne!

Door Kit Klarenberg, een onderzoeksjournalist die de rol van inlichtingendiensten bij de vorming van beleid en percepties onderzoekt.

Ondanks hun alarmisme over Russische ‘propaganda’ en ‘desinformatie’ lijkt de regering van het Verenigd Koninkrijk de drijvende kracht te zijn achter een miljoenen ponden kostende operatie om negatieve berichtgeving over de Russische staat te stimuleren, zowel in Rusland als in omliggende landen.

Tijdens een EU-bijeenkomst in november 2017 kondigde de toenmalige Britse premier Theresa May plannen aan om Rusland tot een “vijandige” staat te verklaren, en beloofde meer dan 100 miljoen Britse ponden te spenderen aan de internationale bestrijding van de vermeende dreiging van “desinformatie” uit het Kremlin.

Nu heeft hacktivist collectief Anonymous documenten vrijgegeven die interne communicatie lijken te bevatten van de Britse Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) en die een significant licht werpen op hoe groots en dreigend deze inspanningen kunnen zijn.

Volgens deze documenten heeft Whitehall contracten afgesloten met aannemers om de media en de burgermaatschappij heimelijk op verschillende niveaus te laten infiltreren – allemaal onder het mom van pogingen om, onder andere, geletterdheid te verbeteren, culturele activiteiten te stimuleren, “evenwicht en meervoudigheid” in mediaverslaggeving te verzekeren, en propaganda te bestrijden.

Steun voor anti-Kremlin media

Een van deze aannemers, Zinc Network (over hen later meer), legde in haar zakenplan uit dat het bezig was met “doelgroepsegmentatie en doelgerichte steun aan twee van Ruslands belangrijkste onafhankelijke mediabedrijven – Meduza en MediaZona”.

De eerstgenoemde is een Russischtalige online krant en nieuwsaggregator gebaseerd in Riga, Letland. De tweede is een onderzoeksplatform dat zich concentreert op Ruslands gerechtelijk systeem, politieapparaat en strafstelsel, opgericht door twee leden van de controversiële punk rock band Pussy Riot.

Omdat deze twee “over onvoldoende expertise en hulpmiddelen beschikten” om “content effectief te promoten bij nieuw publiek” werkte Zinc ijverig om ervoor te zorgen dat hun output zoveel mogelijk ogen en oren bereikte. In de tussentijd hield de aannemer “wekelijkse mentorsessies met specialisten van de mediabedrijven” om “hun redactionele en commerciële strategie aan te passen” en “gebruikelijke frames voor bepaalde zaken te creëren.”

Voorafgaand aan het vrijgeven van deze documenten zou iedere suggestie dat Meduza en MediaZona – die beiden consistent artikelen publiceren die de hoogst kritisch zijn op de Russische staat – niet alleen onderling samenwerkten om zeker te zijn van een consistente redactionele lijn, maar daarbij ook geassisteerd werden door een aannemer van de Britse overheid, zijn weggewimpeld als zijnde Russische propaganda, complottheorieën, nepnieuws, of erger.

Het lijkt waarschijnlijk dat de relatie tussen Meduza en Whitehall, direct of indirect, bewust of onbewust, verder reikt dan deze samenwerking. Meerdere aannemers noemen het mediabedrijf in de gelekte documenten in relatie tot talloze andere projecten die door de FCDO gefinancierd en aangestuurd worden.

In pitchdocumenten die zijn ingediend door een andere aannemer, Albany, wordt Meduza bijvoorbeeld genoemd naast ETV+, de Russischtalige dienst van de Estse omroep; De Letse LTV, de Litouwse LRT Re:Baltica – de website van het Baltic Centre for Investigative Journalism – en andere Russischtalige platforms als een potentiële “langetermijnpartner”, waarvoor “nieuwe programmering” zou kunnen worden gefinancierd en ontwikkeld.

Dat het de bedoeling was dat deze programmering expliciet anti-Moskou van karakter moest zijn, wordt duidelijk onderstreept door een sectie over “het creëren van narratieve spellen die participatie aanmoedigen via sociale media en mobiele platformen.”

“Meduza is een vooraanstaand voorstander van deze spellen die voor het grootste deel politieke thema’s omarmen (bijv. Poetin Bingo, ‘Help Poetin om op tijd bij zijn ontmoeting met de paus te komen’ en ‘help de orthodoxe priester om naar zijn kerk te komen zonder te bezwijken voor aardse genoegens’),’ merkt Albany op.

Deze “satirische spellen” zouden het “valide punt” onderstrepen dat “het aanbod van een eerlijkere, respectvollere en zorgzamere maatschappij beter is dan dat van een arrogant, nationalistisch regime.” Voorgestelde thema’s omvatten “de grillige Russische balling helpen zijn culturele identiteit te behouden onder druk van Britse politieke correctheid” en “de zoon van de oligarch helpen zijn ongepaste rijkdom te verbergen tijdens zijn eerste dag op de universiteit.”

Zulke surrealistische voorstellen zouden belachelijk zijn, als ze niet duidelijk zouden onderstrepen hoe ver Londen bereid is te gaan om Rusland zowel nationaal als internationaal te demoniseren, destabiliseren en isoleren.

De aannemers

De betrokken aannemers – waaronder de eerder genoemde Zinc en Albany – beschikken allemaal over personeel dat voorheen op het hoogste niveau van de overheid, het leger en de veiligheidsdiensten werkte. Ze hebben bovendien uitgebreide ervaring in het uitvoeren van informatieoorlogsoperaties namens Londen over de hele wereld. Verschillende schimmige bedrijven die in de gelekte papieren worden genoemd, komen bijvoorbeeld prominent voor in gelekte documenten met betrekking tot de verstrekkende propaganda-blitz van Whitehall in Syrië.

Als zodanig zouden de bedrijven duidelijk geen voor de hand liggende kandidaten zijn om programma’s te leiden die echt gericht zijn op het versterken van het maatschappelijk middenveld, het verbeteren van journalistieke normen of het bestrijden van desinformatie – maar deze programma’s zijn dat natuurlijk ook niet.

Zinc Network (voorheen bekend als Breakthrough Media) is een doorgewinterde veteraan van clandestiene door Whitehall gefinancierde informatieoorlogscampagnes in binnen- en buitenland. Het heeft een lange, betreurenswaardige geschiedenis van het cynisch coöpteren van de echte stemmen van het maatschappelijk middenveld om de belangen van Whitehall heimelijk te bevorderen, zonder hun medeweten of toestemming, en vaak met ernstige gevolgen in de praktijk.

Een van de programma’s waarop Zink heeft geboden is “Ondersteuning voor onafhankelijke media in de Baltische staten”. De uitgelekte documenten bevatten de eisen van de FCDO voor het project, evenals de details die aan de aannemers werden uiteengezet tijdens een vergadering die in juni 2018 werd belegd door Andy Pryce, hoofd van FCDO Counter Disinformation & Media Development (CDMD), samen met een parallelle operatie in landen van het Oostelijk Partnerschap.

Stating openly the endeavor – set to cost up to £6 million in 2018-2021 – is ultimately concerned with “weakening the Russian state”, Pryce warned attendees against “unauthorised disclosures of activity”, and noted that “for security reasons”, some suppliers “will not wish to be linked to the FCDO.”

Pryce waarschuwde aanwezigen tegen “ongeloorloofde onthullingen van activiteiten” en merkte op dat sommige leveranciers “om veiligheidsredenen niet gelinkt zullen willen worden aan de FCDO, en verklaarde openlijk dat de operatie – die 6 miljoen Britse ponden zou kosten tussen 2018 en 2021 – uiteindelijk gericht is op “het verzwakken van de Russische staat.”

Hij somde vervolgens talloze manieren op waarop journalisten en mediaorganisaties in doellanden niet alleen konden worden gecoöpteerd via financiering, maar ook regelrechte ‘acquisitie’ van inhoud. Het sponsoren van openbare omroepen zou “gemakkelijke overwinningen” opleveren, gezien het feit dat er lokaal “met de zachte hand geregeerd werd”, een eufemisme voor corruptie en gebrek aan regulering.

Hij beweerde “publiek agnostisch” te zijn toen hem werd gevraagd naar het targeten van mensen onder de 18 jaar, en zei dat er “ruimte was voor gendergevoeligheid in programmering” – “Meisjes op HBO is het soort ding, maar dan in Oekraïne.”

Het is een bizarre suggestie die op het eerste gezicht amusant is, totdat je bedenkt dat in Estland, Letland en Litouwen tenminste vijf televisieseries door Zinc Network werden geproduceerd onder auspiciën van het programma, waaronder het eerste Russischtalige kinderprogramma in de regio.

Het is in extreme mate verontrustend dat miljoenen mensen – waaronder veel kinderen – deze programma’s wellicht hebben bekeken zonder enig idee te hebben van het feit dat ze gemaakt zijn om heimelijk anti-Russische, pro-Westerse propaganda te verspreiden, laat staan van het feit dat de Britse regering de productie ervan heeft gefinancierd als onderdeel van een toegewijde psyops-inspanning.

Deze onrust wordt nog versterkt doordat Albany nog een afzonderlijk project heeft dat specifiek probeert om “jonge Russisch-sprekenden” in de Baltische staten “als agenten van verandering” uit te buiten, om “de generaties van hun ouders en grootouders te beïnvloeden en een duidelijke ‘Euro-Baltische’ identiteit te versterken”.

Andere uitgelekte documenten onthullen dat de activiteiten van Zinc in de regio al omvangrijk waren tegen de tijd dat het voorstellen voor het project indiende, in die mate dat ze “een intern team van Russisch sprekende producenten, digitale onderzoekers en digitale groeistrategen” hadden.

Deze mensen werden gerekruteerd via YouTube, Facebook en Instagram, waarbij het bedrijf “hen hielp om hun handelsmerk op te bouwen en hun content te verbeteren om zo meer publiek te krijgen” en “een gezamenlijk beheerd kanaal op YouTube opzette om hun content aan te bieden, hen toegang te geven tot elkaars publiek, en samen content te maken die complexe sociale problemen behandelt.”

Bovendien geeft één bestand aan dat Zinc deze beïnvloeders heeft geleerd om “internationale betalingen te doen en te ontvangen zonder dat deze geregistreerd worden als externe financierings” en “redactionele strategieën te ontwikkelen om belangrijke boodschappen te leveren”, terwijl ze hun “risico op vervolging” minimaliseren en “projectcommunicatie beheren” om het bestaan ​​van het netwerk te verzekeren. De centrale rol van de Britse regering bij de creatie van dit project werd inderdaad “vertrouwelijk” gehouden.

Met andere woorden, ze lijken te hebben geopereerd, en opereren nog steeds, als effectieve betaalde agenten van de Britse staat, waarbij Zinc hen “assisteert” bij het maken van gelikte propaganda die heimelijk door Whitehall goedgekeurde “sleutelboodschappen” verkondigde, en die vervolgens wereldwijd werd uitgezonden als zijde burgerjournalistiek.

Wie deze influencers zijn en of ze op de hoogte waren van de verraderlijke rol die ze speelden door samen te werken met dit bedrijf is op dit moment onbekend. Toch moeten de influencers, in tegenstelling tot hun kijkers, zich ervan bewust zijn geweest dat hun “onafhankelijke” content mede geproduceerd werd in een Londens kantoor.

There are hundreds of papers in Anonymous’ leak, and the above is just scratching the surface. The FCDO’s wide-ranging, secret campaign apparently consists of four pillars, or ‘strands’ – ENGAGE, ENHANCE, ENABLE, EXPOSE. One document circulated to contractors pitching for the assorted, lucrative programmes therein – dubbed “Theory of Change” – sets out the activities, output, outcome, and impact of the respective strands, both in isolation and in tandem with one another.

Het lek van Anonymous bevat honderden documenten, en het bovenstaande is slechts het topje van de ijsberg. De uitgebreide, geheime campagne van de FCDO bestaat blijkbaar uit vier pijlers, of ‘strengen’: ENGAGE, ENHANCE, ENABLE, EXPOSE. Een document dat is verspreid onder contractanten die pitchen voor de diverse, lucratieve programma’s daarin – genaamd “Theory of Change” – beschrijft de activiteiten, output, uitkomst en impact van de respectieve onderdelen, zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar.

De activiteiten van EXPOSE worden gedefinieerd als “realtime debunking, ondersteuning van onderzoeksjournalistiek, capaciteitsopbouw, en netwerken tussen NGO’s” – maar de output, resultaten en impact zijn geredigeerd, verborgen in een reeds geclassificeerd document, wat aangeeft dat de operaties en doelstellingen inderdaad uiterst gevoelig zijn, en je een hogere veiligheidsmachtiging nodig hebt om er kennis van te mogen nemen.

Ondanks al het alarmerende gebabbel van de mainstream media over de dreiging van “desinformatie” van het Kremlin, is niets dat ook maar in de verste verte lijkt op de wereldwijde, allesomvattende, op meerdere kanalen uitgezonden en zowel on- als offline uitgevoerde aanval op de waarneming die in dit artikel wordt geschetst ooit toegeschreven aan Moskou of een andere “vijandige” staat.

Het is even onthutsend dat deze gigantische initiatieven van miljoenen ponden ondanks alle verwijzingen in de documenten naar transparantie, waarheid en democratie jarenlang in totale geheimhouding en zonder enig publiek toezicht zijn uitgevoerd, zonder dat de Britse burger – laat staan het publiek in andere landen – zich van hun bestaan bewust was.

Delen op sociale media