Column door Pieter Kuit.

Tijdens de zitting werd Dikkeboom als een schooljongen terechtgewezen.

Norbert Dikkeboom, verzamelaar van 22000 aangiftes tegen, en de obsessieve stalker van- Willem Engel, werd gisteren door de rechter bevolen zich niet meer in de bewoordingen uit te laten zoals hij die gebruikte in een gesproken chat op twitter.  Op 21 november en op 8 november plaatsten wij daar al artikelen over.

Dikkeboom, die eerst beweerde ‘daar heel ontspannen’ te zitten tijdens het afspelen van het  geluidsfragment en  de daarop volgende terechtwijzing door de voorzitter van de rechtbank, is blijkbaar toch niet zo ontspannen.

Hij is namelijk beledigd en heeft daar een brief over geschreven aan de rechter, dhr. Janssen. Hij vindt dat hij Willem Engel mocht bedreigen en beledigen, omdat hij daar een goede reden voor had. Engel had namelijk een verband gesuggereerd tussen de dood van Leonie Sazias, een kennis van Dikkeboom, en het feit dat zij gevaccineerd was. Dat maakte Dikkeboom zo boos dat hij losging op Engel met o.a. de woorden:

“Die vuile, vuile vuile, gore, smerige teringlijer van een Willem Engel. Deze vent moet de samenleving uit. Ik heb nog wat voor hem in petto, dus hij kan z’n borst nat maken. Opgedonderd met die Engel.”

Dikkeboom schrijft dat de woorden van Engel de familie Sazias ‘diep, diep gekwetst’ hebben. ‘Die berichten hebben ook mij persoonlijk geraakt, vandaar mijn (hele) boze woorden’, kwijnt Dikkeboom in de brief aan rechter Janssen. ‘We kunnen elkaar de hand schudden’, schrijft Dikkeboom aan de rechter. “We verloren allebei ons geduld als gevolg van uitspraken van Engel’. Het verschil is echter, dat de rechter niet vloekend en ’teringlijer en apenlul’ tierend de zaal uit liep.

Hij blijft altijd ‘binnen de grenzen van het strafbare’, schrijft Dikkeboom. Eigenlijk precies wat hij Engel verwijt: uitblinken in de grenzen van de wet opzoeken, zodat ze je strafrechtelijk niets kunnen maken. Hij zei dat ook in het geluidsfragment toen hij los was gegaan op Engel: ‘laten we dit uit het strafbare trekken’. Eigenlijk lijkt Dikkeboom op Engel. Nu nog wat dreadlocks, en het zijn dubbelgangers.

Zoals gezegd werd het fragment tijdens de rechtszaak ten gehore gebracht, en eiste Engel dat Dikkeboom verwijderd zou worden omdat Engel zich door de woorden bedreigd voelde. De verwijdering wees de rechter af. Hij wees Dikkeboom echter wel als een kleine jongen (wat hij ook is) terecht.

Wij vermoedden gisteren al dat Dikkeboom woedend was. Niet alleen over de terechtwijzing door de rechter, maar over de hele zitting, waarin Engel duidelijk de overhand had.

Dikkeboom heeft waarschijnlijk scheldend en tierend door zijn huis in Harderwijk geijsbeerd. In bed heeft hij zijn lakens verscheurd en zijn kussen opgegeten van pure frustratie. Zijn schoenen had hij namelijk tijdens de zitting al opgegeten.

Halverwege de nacht is hij zwetend uit zijn bed gerold, en achter de computer gaan zitten om een brief aan de voorzitter van de rechtbank, dhr. Janssen, te schrijven. Daarin wijst hij rechter Janssen terecht: zijn walgelijke uitspraken en bedreigingen moet dhr. Janssen in de context zien. Voorts klaagt hij dat de rechter de advocaat van Engel, Ruperti, wel gelegenheid gaf te spreken, maar hem niet. Dikkeboom begrijpt duidelijk niet dat hij geen partij is in het proces, en Ruperti als advocaat van Engel wel.

Het zelfmedelijden druipt van de brief af. De frustratie spat alle kanten op. In de volgende brief zal hij rechter Janssen waarschijnlijk een ‘teringlijer’ en een ‘apenlul’ noemen. En dat mag Dikkeboom. Want je moet het in de context zien.

Delen op sociale media