Een flink deel van de oversterfte in de tweede helft van vorig jaar kan niet verklaard worden door het coronavirus. Dat concluderen CBS en RIVM in nieuw onderzoek. Van de ruim 11.300 ‘extra’ doden, stierven er bijna 3500 níét aan corona. Waaraan wel is niet bekend. ,,We hebben een puzzelstukje over.”

Het onderzoek is gedaan n.a.v. een verzoek van Pieter Omtzigt.

In dat onderzoek hebben ze casussen voorgelegd, dus beschreven van hoe iemand is overleden en aan de artsen gevraagd: kunt u nu doodsoorzaak formulier invullen? Dat hebben ze gedaan en de uitslagen daarvan die waren schrikbarend. Ongeveer 37% van de deelnemende artsen hadden een goede score

Causale keten

Het probleem met het onderzoek is het startpunt wat de meeste artsen hebben genomen wanneer er (ernstige) bijwerkingen en sterfgevallen optraden na vaccinatie. Wanneer er voorafgaand aan een sterfgeval een vaccinatie had plaatsgevonden werd dat in bijna alle gevallen niet opgenomen in de zogenaamde ‘causale keten’: dat is de keten aan (medische) gebeurtenissen die in het lichaam heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het overlijden.

De meeste artsen durven het vaccin niet in de causale keten op te nemen uit angst voor baan- en reputatieverlies.

In bijna alle gevallen namen artsen de vaccinatie niet als startpunt van de causale keten op. Het gevolg daarvan is dat de vaccinatie niet als mogelijke oorzaak van het overlijden in de doodsoorzaakverklaring komt. En laat dat nu net de verklaring zijn waarop het RIVM en het CBS zich hebben gebaseerd.

De BPOC2020 brengt binnenkort hun vaccinatierapport uit, waarin de veiligheid van de vaccins ter discussie wordt gesteld. De causale keten is onderdeel van dit rapport.

Van de 166.000 doodsoorzaakverklaringen die het CBS in 2021 onderzocht, vermeldden artsen op 162 formulieren dat vaccinatie mogelijk aan het overlijden heeft bijgedragen. In 11 gevallen schreven artsen dat de vaccinatie mogelijk het startpunt van ‘de causale keten’ was. 

Bij de BPOC2020 hebben meerdere artsen verklaard dat de causale keten het probleem is. Dr. Michael Smulders zei daar in mei 2021 het volgende over:

Eigenlijk zou hier een hoogleraar doodsoorzaakstatistiek moeten zitten. In 2015 is er een leerstoel voor op gericht. Maar het lijkt alsof artsen daar toch onvoldoende aandacht voor hebben en onvoldoende in opgeleid zijn. Dan heb ik het over 2018. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Er is toen een artikel in Medisch Contact geweest, waarbij heel duidelijk gezegd is:  we bakken er niet zo heel veel van. In dat onderzoek hebben ze casussen voorgelegd, dus beschreven van hoe iemand is overleden en aan de artsen gevraagd: kunt u het doodsoorzaak formulier invullen? Dat hebben ze gedaan en de uitslagen daarvan die waren schrikbarend. Ongeveer 37% van de deelnemende artsen hadden een goede score“.

Het onderzoek van het CBS en het RIVM is dus gebrekkig, en zegt niets over de aantallen sterfgevallen ten gevolge van de vaccins. Het is volledig gebaseerd op doodsoorzaakverklaringen van artsen waarvan nog in 2018 is aangetoond dat maar 37% in staat is dit goed te doen. Bovendien lagen en liggen artsen die de vaccins als mogelijke verklaring van overlijden zien al twee jaar onder vuur. De meeste artsen durven het vaccin niet in de causale keten op te nemen uit angst voor baan- en reputatieverlies.

De BPOC2020 brengt binnenkort hun vaccinatierapport uit, waarin de veiligheid van de vaccins ter discussie wordt gesteld. De causale keten is onderdeel van dit rapport.

Samenvattend: het onderzoek van RIVM en CBS is een nieuwe propaganda-actie van de overheid. Het is misleidend en zet mensen ertoe aan vol vertrouwen de volgende booster te halen.

Hier is sprake van een misdaad en grootschalige corruptie.

Delen op sociale media