In tegenstelling tot wat de Gasunie beweert loopt Nederland wel degelijk een grote kans om deze winter door gastekorten in de problemen te komen. Dat blijkt uit een rapport waar internationaal nieuwsbureau Bloomberg de hand op heeft weten te leggen.

Volgens dit rapport bereidt de EU stappen en maatregelen voor om de gastekorten op te vangen.

Het rapport spreekt ook van ‘verplichte limieten’. Dat betekent in gewoon Nederlands: rantsoenering, zoals wij op 13 juli nog bericht hebben. (Zie hier en hier).

Gasunie

De Gasunie heeft de afgelopen decennia in het vanwege gaswinning door aardbeving geteisterde Groningen laten zien continu te goochelen met cijfers om zaken te optimistisch voor te stellen. De bewering van de Gasunie dat Nederland niet in de prblemen komt is ongeloofwaardig, gezien het Europese rapport waarin melding wordt gemaakt van de komende problemen en maatregelen. Een rapport waar de EU opvallend stil over is.

Het Algemeen Dagblad is overigens ook wakker geworden, gezien haar bericht van vanochtend.


Lees hieronder het (uit het Engels vertaalde) artikel van Bloomberg:

De Europese Unie plant een reeks dringende maatregelen in de hele economie – waaronder vermindering van het gebruik van verwarming en koeling en enkele marktgebaseerde maatregelen – om de gevolgen te verzachten van een mogelijke afsluiting van de aardgasvoorziening door Rusland, zijn grootste bron van invoer.

De Europese Commissie, de uitvoerende tak van het 27-landenblok, ziet een aanzienlijk risico dat Moskou de leveringen van brandstof dit jaar abrupt en eenzijdig stopzet, volgens een conceptdocument dat door Bloomberg News is gezien. Ter voorbereiding op dit scenario is de commissie van plan om aanvullende maatregelen aan te bevelen die de regio zou moeten overwegen om het gasverbruik te beteugelen en de toekomstige kosten voor bedrijven en consumenten te verlagen.

“Nu handelen zou de impact van een plotselinge onderbreking van de levering met een derde kunnen verminderen”, zei de EU in het document, dat nog onderhevig is aan wijzigingen vóór de goedkeuring ervan, gepland voor 20 juli. “Onafhankelijk van een volledige verstoring op korte termijn, vroege gezamenlijke actie op EU-niveau op dit kritieke moment van het proces van het vullen van de opslag zal de noodzaak voor mogelijke en pijnlijkere vraagvermindering later in de winter verminderen, in geval van onderbreking van de stromen uit Rusland.”

De grootste uitdaging voor de EU deze winter is ervoor te zorgen dat er voldoende gasreserves zijn om de piekvraag naar warmte en elektriciteit op te vangen. Die voorraden dienen ook als buffer waarmee gas binnen de EU over de grenzen kan worden vervoerd om ervoor te zorgen dat alle lidstaten over voldoende voorraden beschikken.

Simulaties door EU-gassysteembeheerders tonen aan dat bij een volledige storing vanaf juli de opslag begin november zo laag kan zijn als 65% tot 71%, aanzienlijk onder de 80%-doelstelling, aldus het document. Als er in een later stadium, in oktober of in de maanden daarna, een storing optreedt, is de kans op een hiaat kleiner, maar is er minder tijd om de situatie aan te pakken.

Volgens het document zijn de totale stromen uit Rusland nu minder dan 30% van het gemiddelde van 2016 tot 2021. Inperkingen in Russische transporten hebben gevolgen gehad voor 12 lidstaten en hebben Duitsland ertoe aangezet om zijn gasrisicowaarschuwing vorige maand te verhogen tot het op een na hoogste “alarm” -niveau.

Hoewel de EU-gasveiligheidsregels specifieke consumentengroepen beschermen, zoals huishoudens of ziekenhuizen, maken ze ook de weg vrij voor regeringen om prioriteit te geven aan bepaalde kritieke gasgestookte elektriciteitscentrales. De commissie is van plan de lidstaten aan te bevelen om daarbij een reeks criteria in overweging te nemen, waarbij de nadruk ligt op de impact op de toeleveringsketens, het concurrentievermogen en de levering van essentiële producten en diensten voor de economie.

“De gassituatie in de EU bevindt zich op een kritiek punt”, zei de commissie in het document. “Iedereen kan gas besparen, zelfs in beschermde sectoren, zoals huishoudens of gebouwen die door de overheid worden geëxploiteerd, industrieën die potentieel hebben om van brandstof te veranderen en, afhankelijk van de nationale context, ook de elektriciteitssector.”

De ontwerprichtsnoeren aan de lidstaten omvatten ook de volgende acties:

  • overschakelen op andere brandstof, zowel in de industrie als in de elektriciteitsproductie, om preventief gas te besparen
  • op de markt gebaseerde maatregelen, waaronder veilingen of aanbestedingssystemen, waarbij overheden een vermindering van de consumptie door grote gebruikers, voornamelijk industrieën, stimuleren
  • informatiecampagnes om verwarming en koeling te verminderen, evenals verplichte limieten tijdens een alarmniveau van crisis

Delen op sociale media