Op 22 oktober schreven wij een artikel over een nieuw invasief grenssysteem dat de EU aan het uitrollen is dat onze vrijheid verder zal ondermijnen

De EU is al sinds 2019 bezig een systeen genaamd iBorderCtrl uit te rollen. Volgens de website van iBorderCtrl is iBorderCtrl ‘een innovatief project dat tot doel heeft snellere en grondige grenscontrole mogelijk te maken voor onderdanen van derde landen die de landgrenzen van EU-lidstaten overschrijden, met technologieën die de toekomstige ontwikkeling van het Schengen-grensbeheer overnemen, aldus ons artikel.

Grenscontroles

Op 10 november  berichtte het NRC dat “de open grenzen van Europa onder toenemende druk” staan. Steeds meer landen willen verscherpt toezicht aan de binnengrenzen om de asielstromen te controleren. ‘De Europese Commissie heeft uitgewerkte plannen om de maximumtermijn van zes maanden voor tijdelijke grenscontroles te verlengen naar twee jaar. De meeste EU-lidstaten steunen het oprekken van de nu nog strikte voorwaarden voor bewaking van en toezicht op de binnengrenzen’, aldus het NRC.

De stap die de EU nu gaat nemen bevestigt de bewering in ons artikel dat het controlesyteem niet alleen aan de buitengrenzen, maar ook aan de binnengrenzen gaat worden toegepast.

Wat houdt het systeem in?

Alle reizigers ouder dan 12 jaar moeten biometrisch worden geregistreerd, waardoor een EU-datastore wordt gecreëerd die is gevuld met honderden miljoenen unieke persoonlijke gegevens van mensen. De EU eist niet alleen een set van vier vingerafdrukken in Amerikaanse stijl, maar ook gezichtsopnames. De persoonlijke informatie van vakantiegangers zal worden vermengd met uiteindelijk miljarden stukjes gegevens, waaronder foto’s, handpalmafdrukken, DNA-records en gezichtsbiometrie, waarop controversiële herkenningsalgoritmen kunnen worden toegepast.

Surveillancestaat

Met het toestaan aan de lidstaten om de binnengrenzen te gaan controleren met een systeem waar de biometrische gegevens van alle EU-burgers van 12 jaar en ouder geregistreerd staan, wordt Europa een surveillancestaat die exact controleert waar burgers zich bevinden. We hebben het dan niet alleen over burgers uit de EU lidstaten, maar ook iedereen die vanuit een land van buiten de EU Europa bezoekt.

Dat betekent effectief dat de EU haar burgers real-time monitort. In Europa is het ‘recht om te verdwijnen’ wettelijk vastgelegd. Met het systeem wat Europa nu uitrolt is dat niet langer mogelijk.

Europa is in hoog tempo bezig burgers op alle vlakken te volgen. De invoering van de Digitale Euro is in volle gang. Europa kan dan real-time controleren waar u uw geld aan uitgeeft, en zelfs betalingen blokkeren wanneer u teveel CO2 heeft ‘uitgestoten’. Zo kan bijvoorbeeld de aanschaf van een vliegticket verhinderd worden.

Op ons artikel van 22 oktober kregen wij meerdere emails waarin werd beweerd dat ons bericht dat het controlesyteem ook aan de binnengrenzen uitgerold zou worden een complottheorie was, ondanks dat het bericht valide bronnen bevat. Met het besluit van de EU om Schengen op de helling te zetten door lidstaten twee jaar lang toestemming te geven de binnengrenzen te controleren wordt de validiteit van ons artikel opnieuw bevestigd.

Wij begrijpen dat het voor veel mensen moeilijk te bevatten is en erg onveilig voelt dat de EU, waarvan zij altijd geloofden dat het een democratisch en vrij instituut was, aan het veranderen is in een surveillancestaat die dit soort maatregelen zonder enige democratische controle doorvoert.

Het afwijzen en ontkennen van deze (en andere) feiten en ze bestempelen als complottheorieën is echter als een struisvogel de kop in het zand steken. DZN Media voelt het als haar plicht u te informeren over de misstanden die zich momenteel op grote schaal afspelen. Alleen wanneer burgers massaal ‘nee’ zeggen tegen een machtshongerig EU kunnen deze misstanden gestopt worden.

Delen op sociale media