Het werk Pietà uit 1400 van Jean Malouel was een van de stukken waarnaar werd verwezen CREDIT : Peter Horree / Alamy/Alamy

De obsessie in het opdringen van de transgender-idiotie die Europa en de westerse wereld momenteel in de greep heeft, bereikte een hoogtepunt tijdens een preek in de kapel van het beroemde en vermaarde Trinity College in Cambbridge

Volgens een decaan van de Universiteit van Cambridge zou Jezus namelijk transgender kunnen zijn.

Dr. Michael Banner, de decaan van Trinity College, zei dat een dergelijk standpunt “legitiem” was na een ruzie over een preek van een student uit Cambridge die beweerde dat Christus een “translichaam” had, aldus een bericht in The Telegraph

Tijdens de “werkelijk schokkende” toespraak op de Evensong (gezongen kerkdienst) van afgelopen zondag in de Trinity College-kapel, toonde Joshua Heath, een junior research fellow, renaissancistische en middeleeuwse schilderijen van de kruisiging die een zijwond afbeeldden die de gastprediker vergeleek met een vagina.

Het christendom wordt in Europa steeds meer bespot, uitgesloten en belachelijk gemaakt. Regeringspartij D66 spant daarbij de kroon, maar de anderen partijen laten zich ook niet onbetuigd. Respect voor christenen is ver te zoeken. Tijdens de coronacrisis lagen christenen die zich niet lieten vaccineren extra onder vuur. Kerken die tijdens de lockdown volkomen legitiem kerkdiensten hielden, daarbij gewoon gebruik makend van de vrijheid van godsdienst, werden door journalisten vanuit de bosjes bespied en lastiggevallen.

Gelovigen vertelden The Telegraph dat ze “in tranen” waren achtergelaten en zich uitgesloten voelden van de kerk, waarbij een van hen “ketterij” schreeuwde naar de decaan bij het verlaten.

Tijdens de preek werden drie schilderijen getoond, waaronder het werk Pietà van Jean Malouel uit 1400, waarbij meneer Heath wees op de zijwond van Jezus en het bloed dat naar de lies stroomde. De orde van dienst toonde ook het werk “Christs” uit 1990 van de Franse kunstenaar Henri Maccheroni.

Een gemeentelid, dat anoniem wilde blijven, zei in een klachtenbrief tegen dr. Banner: “Ik verliet de dienst in tranen. Je bood aan om daarna met me te praten, maar ik was te bedroefd. Ik minacht het idee dat door een gat in een man te snijden, waardoor hij kan worden gepenetreerd, hij een vrouw kan worden.

Jezus was een transgender en had een vagina. Het is een schandalige bespotting en vernedering voor talloze christenen.

“Ik heb vooral minachting voor dergelijke beeldspraak wanneer deze wordt toegepast op onze Heer, vanaf de preekstoel, op Evensong. Ik minacht het idee dat we zouden moeten worden uitgenodigd om na te denken over het martelaarschap van een ’transchristus’, een nieuwe ketterij voor onze tijd.”

Christendom bespotten

Het christendom wordt in Europa steeds meer bespot, uitgesloten en belachelijk gemaakt. Regeringspartij D66 spant daarbij de kroon, maar de anderen partijen laten zich ook niet onbetuigd. Respect voor christenen is ver te zoeken. Tijdens de coronacrisis lagen christenen die zich niet lieten vaccineren extra onder vuur. Kerken die tijdens de lockdown volkomen legitiem kerkdiensten hielden, daarbij gewoon gebruik makend van de vrijheid van godsdienst, werden door journalisten vanuit de bosjes bespied en lastiggevallen.

De suggestie dat Jezus een transgender zou zijn, omdat de wond die Hij aan het kruis in zijn zijde had op een vagina leek, is een belediging voor vele christenen, en een minachting voor het christelijke geloof.

Wat opvalt is dat vooral het christendom veelvuldig belachelijk wordt gemaakt en christenen gestigmatiseerd. Bovenstaande beweringen zouden nooit gedaan worden over belangrijke heiligen van de Islam, zoals Allah of Mohammed. Dat zou wereldwijd terecht tot grote ophef leiden, ook in de Tweede Kamer. Maar christenen zijn blijkbaar legitieme doelwitten.

Jezus was een transgender en had een vagina. Het is een schandalige bespotting en vernedering voor talloze christenen.

Delen op sociale media