De druk op de burger om zich te voegen naar de steeds verdergaande klimaathysterie neemt hand over hand toe. De dreiging van bindende wetten voor het bedrijfsleven is zo groot, dat deze met zelfregulering komen. Een totaal verbod op reclames voor bijvoorbeeld vliegreizen en vleesconsumptie ligt namelijk op de loer. Eerder zagen we dat bij reclames voor alcohol en roken.

Een‘Geld lenen kost geld’-achtige waarschuwing, maar dan voor vlees- en vliegreclames. Dat is één van de stappen die het adverterende bedrijfsleven wil nemen, nu de druk toeneemt om reclames van vervuilende producten te verbieden.

‘Vervuilende’ reclames, zoals reclames voor vliegen of vlees, worden in het voorstel van de Bond voor Adverteerders van een waarschuwing voorzien dat de keuze voor o.a. vlees of vliegreizen ‘vervuilend’ zijn.

Tijdens de coronacrisis werd reizen steeds moeilijker gemaakt. Schiphol was tijdens de lockdowns praktisch verlaten. Nu de coronacrisis op haar retour is gaan mensen weer volop reizen. En prompt wordt de klimaatkaart getrokken: reizen is vervuilend. En wie nog wel reist wordt op Schiphol met ellenlange wachttijden geconfronteerd.

Tegelijkertijd veroorzaakt de EU een energiecrisis. Verwarming laag, niet langer dan 5 minuten douchen, auto laten staan.Zo dringt de Staat steeds verder het leven van haar burgers binnen, met vergaande regels en beïnvloeding.

En dan vlees. De boeren worden gedwongen hun bedrijven op te geven ook weer met een beroep op klimaat en natuur. Daar bovenop komt nu de regulering van vleesreclames.  

Uiteraard is er een heuse actiegroep tegen vervuilende reclames: Actiegroep Reclame Fossielvrij. “Dit doet de industrie altijd als de roep om een verbod te groot wordt”, zegt Femke Sleegers van de actiegroep, die denkt dat de plannen vooral bedoeld zijn om een verbod uit te stellen. “Vervuilende bedrijven willen consumenten zo lang mogelijk verleiden tot vliegreizen en SUV’s.”

Tegelijkertijd veroorzaakt de EU een energiecrisis. Verwarming laag, niet langer dan 5 minuten douchen, auto laten staan.Zo dringt de Staat steeds verder het leven van haar burgers binnen, met vergaande regels en beïnvloeding.

En dan nu een opdoemend verbod op ‘vervuilende’ reclames, in combinatie met klimaatpropaganda van de overheid: er wordt de burger na de coronacrisis geen moment rust gegund. Vliegschaamte en vleesschaamte zijn de nieuwe gevleugelde woorden die de burger moeten aanzetten tot vakantie in de achtertuin of op het balkon en het eten van insecten.

Volgens marketinghoogleraar Willemijn van Dolen (Universiteit van Amsterdam) is het de vraag hoe effectief een waarschuwing bij vlees- of vliegreclames zal zijn. “Juist de ‘Geld lenen kost geld’-campagne, waar de BvA naar verwijst, blijkt nauwelijks effectief, aldus onderzoek uit 2016 van de Autoriteit Financiële Markten.”

Van Dolen vreest ook dat het reclamelandschap steeds meer tegenstrijdige boodschappen gaat bevatten, wanneer vliegreclames enerzijds de behoefte aanwakkeren om de wereld te verkennen, en anderzijds met een klein tekstje gaan waarschuwen dat je dit beter toch niet kan doen. “Je kan je afvragen hoe bevorderlijk dit voor de maatschappij is”, aldus het artikel in Trouw.

Alles duidt er dus op dat er op termijn een verbod komt op ‘vervuilende’ reclames. Zo wordt de vliegindustrie en de vleesindustrie effectief de nek omgedraaid, zeker nu de ‘wetenschap’ zich er bij monde van hoogleraren mee gaat bemoeien.

Coronacrisis, energiecrisis, klimaatcrisis: het zijn instrumenten voor een steeds totalitairdere EU om de bevolking onder totale controle te krijgen.

Delen op sociale media