De alleen op muizen geteste BA.4/BA.5-boosters zijn door het EMA (nog) niet goedgekeurd.

Op 5 september ontvingen wij antwoord van redacteur gezondheidszorg van de NOS, Sander Zurhake, op onze email aan hem van 2 september jl. In deze email stelden wij dat de nieuwe boosters die in september worden uitgerold in Nederland, slechts op muizen en niet op mensen getest zouden zijn.

Sander Zurhake heeft ons uitgelegd dat onze berichtgeving niet klopt. Hij schrijft het volgende:

Mijn artikel gaat niet over de Moderna en Pfizer boosters waar jullie over schrijven. De boosters waar jullie over schrijven zijn voor een deel gebaseerd op de BA.4/BA.5 omikron varianten. Die zijn inderdaad alleen getest op dieren. Alleen, de Moderna en Pfizer boosters waar ik over schrijf zijn vaccins die zijn gebaseerd op de BA.1 variant en niet op de BA.4/BA.5 varianten. En die vaccins zijn wel degelijk getest op mensen.

Alleen deze mRNA boosters van Moderna en Pfizer die zijn gebaseerd op de BA.1 omikron variant zijn goedgekeurd door EMA. Dit vaccin zal gebruikt worden vanaf de tweede helft van september in Nederland. Niet de mRNA boosters van Moderna en Pfizer die zijn gebaseerd op de BA.4/BA/5 omikron varianten. Deze zijn immers niet goedgekeurd door het EMA. Wel bekijkt het EMA of ze deze vaccins – die slechts zijn getest op dieren – kunnen toestaan. Maar die toestemming is op dit moment niet verleend en het is de vraag of het EMA dat gaat doen. Mocht het EMA die goedkeuring wel verlenen dan is dat reden voor een kritische bevraging en dat zal ik dan ook zeker niet nalaten.

De nieuwe goedgekeurde BA.1 vaccins zijn volgens het EMA wel getest op mensen, zoals ik beschrijf in mijn artikel. Waar ik dat op baseer? Op gesprekken met mensen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dit onafhankelijke instituut is met zijn beoordelingen verantwoordelijk voor het toelaten van veilige medicatie in Nederland. Ook is dit instituut met zijn evenknieën in alle andere EU-lidstaten onderdeel van het EMA. Als zodanig hebben zij meebeslist over het toelaten van de BA.1 vaccins en hebben zij inzicht in de studies die Moderna en Pfizer hebben ingebracht om de vaccins te laten goedkeuren.

De mensen van het CBG stellen dat Moderna en Pfizer data hebben aangeleverd waaruit blijkt dat aan de verschillende onderzoeken voor de Pfizer-boosterprik in totaal meer dan 1800 mensen van 55 jaar en ouder deel hebben genomen terwijl dat voor de Moderna om ongeveer 800 deelnemers ging.

Als het CBG dit zegt, dan mag ik er als journalist van uitgaan dat dit klopt en naar waarheid is. Het bestaansrecht van dit instituut is immers het beschermen van onze gezondheid door scherp te controleren op de kwaliteit van medicijnen en transparant te zijn over waarom ze de middelen veilig achten.

Jullie verwijzen naar een artikel van Science en concluderen “dat de boosters alleen op muizen getest zijn, en niet op mensen.” Ik ken dit artikel en ik heb jullie link gevolgd en het nogmaals gelezen. En voor iedereen die de Engelse taal machtig is mag het duidelijk zijn dat nergens staat dat de BA.1 variant vaccins alleen op dieren getest zijn. Science is alleen expliciet in dit opzicht over de BA.4/BA.5 vaccins.

Onze berichtgeving 1 september en 2 september blijkt dus niet juist te zijn.

Omdat Sander Zurhake zich baseert op de bewering van het CBG en het EMA  dat de nieuwe boosters wel degelijk op mensen getest zijn en niet beschikt over de originele data van de onderzoeken, zijn wij niet overtuigd van de veiligheid van de vaccins. Wij vinden dat Sander Zurhake zich als redacteur gezondheidszorg zou moeten baseren op de originele data van de onderzoeken.

Sander Zurhake heeft echter wel gelijk wanneer hij zegt dat de berichtgeving in Science gaat over de boosters gebaseerd op de BA4/BA5 omnicron-varianten.

Wij nemen onze bewering dat de NOS-berichtgeving door Sander Zurhake onjuist en misleidend is dan ook terug, en bieden onze excuses aan voor onze onzorgvuldige en voorbarige conclusies.

DZN Media vindt juiste berichtgeving belangrijk. Lezers moeten uit kunnen gaan van de juistheid van onze artikelen. Daarom ook onze excuses naar onze lezers.

Delen op sociale media