Volgens data uit de International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD) is de kans om binnen drie jaar te overlijden 22%

Mensen met een geschiedenis van aandoeningen van de aorta doen er goed aan om vaccinatie tegen COVID-19 te vermijden. Dat schreef de bekende Amerikaanse cardioloog dr. Peter McCullough recent op zijn Substack-pagina. Het bericht in kwestie betrof een 42-jarige optometrist die hij die dag ervoor gesproken had. Deze man werd kort na zijn tweede mRNA-vaccinatie getroffen door een aortadissectie, een gebeurtenis die volgens McCullough niet verrassend is en vermeden had kunnen worden.

McCullough beschrijft hoe de man, die volgens hem “gezond en fysiek fit” was, tijdens een vakantie last kreeg van rugpijn en zwakte van de benen. Eenmaal thuis werd hij in het ziekenhuis opgenomen, waar geconstateerd werd dat er sprake was van een aortadissectie; de aorta was verwijd en er was een scheur te zien. De man is ervan overtuigd dat er een verband bestaat tussen deze gebeurtenis en zijn coronavaccinatie, en McCullough is het daarmee eens. “De mRNA- en spike proteïnen circuleren gemiddeld twee weken in het bloed, waardoor ze in staat zijn om zich vrijelijk op te hopen in de bloedvaten en de vasculaire media van belangrijke bloedvaten. Eenmaal aanwezig beschadigt het spike-eiwit cellen en lokt het ontstekingen uit.”

Volgens McCullough is het een bekend gegeven dat bijwerkingen zoals koorts en pijn aanzienlijk vaker en heftiger optreden na tweede mRNA-vaccinatie dan na de eerste. Als gevolg hiervan kan de bloeddruk stijgen, waardoor de eerder genoemde scheuren in bloedvaten kunnen ontstaan. De man in kwestie werd behandeld met medicijnen om zijn bloeddruk onder controle te houden, maar aortadissectie is een ernstige aandoening die ook acuut fataal kan zijn. Volgens data uit de International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD) is zijn kans om binnen drie jaar te overlijden nu 22%, een percentage dat nog verder oploopt doordat deze man al eerder in zijn leven een aneurysma van de aorta had gehad.

McCullough schrijft dat deze complicatie de exacte reden is waarom hij patiënten met een geschiedenis van aandoeningen van de aorta altijd heeft geadviseerd om vaccinatie tegen COVID-19 te vermijden. “Als je iemand kent die vlak na vaccinatie is overleden en had deze persoon daarvoor pijn in de rug of een aneurysma gehad, vraag de familie dan of er een autopsie heeft plaatsgevonden. Dat is belangrijk omdat aandoeningen van de aorta familiaal kunnen zijn en andere familieleden zo gescreend kunnen worden met foto’s en genetische testen.”

Of deze waarschuwing van McCullough door veel mensen gehoord en/of serieus genomen zal worden, is onzeker. DZN Media hoopt met dit bericht een kleine bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid ervan. Feit is echter dat mensen als Peter McCullough, die hun jarenlange medische kennis inzetten om zich uit te spreken tegen de huidige gang van zaken omtrent COVID-19, al sinds vroeg in de coronacrisis gedemoniseerd en geridiculiseerd worden op manieren die helaas ernstige gevolgen kunnen hebben voor hun persoonlijke en professionele levens. McCullough ontving op 18 oktober jl. een brief van de American Board of Internal Medicine (ABIM) waarin hem werd medegedeeld dat hun Credentials en Certification Committee (CCC) had besloten een aanbeveling te doen om zijn certificeringen te laten intrekken. Zij gaven aan dat McCullough het risico op overlijden aan COVID-19 voor personen jonger dan 50 had onderschat en het risico op overlijden door coronavaccinatie had overdreven.

Certificering door de ABIM is niet verplicht om het beroep van arts uit te oefenen en is, in tegenstelling tot wat sommigen lijken te veronderstellen, iets anders dan een medische licentie. Desondanks zal het ernstige gevolgen hebben als de certificering van McCullough daadwerkelijk wordt ingetrokken, zo stelt schrijver John Leake, die samen met McCullough een boek schreef over de gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar. “Het zal zijn status bij verzekeraars, en daarmee zijn vermogen om voor zijn diensten als arts te worden betaald, beschadigen. Welkom bij de nieuwe Amerikaanse Inquisitie.”

Leake schrijft verder dat McCullough en zijn advocaat alles op alles zetten om de beslissing van de ABIM aan te vechten. Dat McCullough zich door de huidige gebeurtenissen niet laat weerhouden om over de mogelijke gevolgen van de coronavaccinaties te schrijven, is duidelijk; zijn bericht over aortadissectie publiceerde hij drie dagen na ontvangst van de brief van de ABIM.

Dat de medische wereld tot dergelijke stappen overgaat om kritische artsen de mond te snoeren, zou eenieder reden tot nadenken moeten geven. De boodschap die van de actie uitgaat lijkt te zijn dat iedereen die niet meegaat in de heersende narratief het leven onmogelijk zal worden gemaakt en het podium zal worden ontnomen. DZN Media hoopt dergelijke personen een stukje van dat podium terug te geven. Bij deze adviseren wij eenieder met een geschiedenis van aandoeningen van de aorta daarom om zich vooral niet te laten vaccineren. Immers, zoals McCullough schrijft in zijn Substack-bericht: some injuries are for keeps.

McCullough is te volgen op zijn Substack-pagina, waar hij onder andere schrijft over de gevolgen van het coronavaccinatiebeleid. Dit doet hij samen met de eerder genoemde schrijver John Leake.

Delen op sociale media