Ja. Dat is het korte antwoord. De SIDN registreert de .nl-domeinnamen. Alleen wanneer je kan motiveren dat de domeinnaamhouder te kwader trouw, zonder legitiem belang een verwarrende domeinnaam heeft geregistreerd of verworven, kun je een arbitrageprocedure starten bij de SIDN. 

Wanneer iemand jouw eigen naam heeft geregistreerd, en daar een website onder hangt die jouw reputatie besmeurt of door het ‘doorlussen’ van de domeinnaam verwarring zaait maak je een kans.

De kans op succes is groter wanneer je een unieke naam hebt: Jan Jansen (janjansen.nl) krijg je moelijker terug dan Jade Kuit (jadekuit.nl). En die laatste naam is precies waar het hier om gaat: de naam van Jade Kuit, oprichter van Doe Zelf Normaal en van de BPOC2020, is gekaapt, en wordt steeds naar andere websites doorgelust.

Wat deze zaak compliceert is dat degene die de domeinnaam jadekuit.nl gekaapt heeft gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zijn gegevens af te schermen. Alleen het emailadres is zichtbaar wanneer er een zgn. WHOIS-opdracht wordt uitgevoerd, maar iemand kan makkelijk een alias-gmail aan maken, waardoor hij of zij anoniem blijft. Blijkbaar weegt de privacy van de kaper zwaarder dan die van wiens naam gekaapt is.

Uiteraard is DZN op zoek gegaan naar de identiteit van de kaper. Ook hebben we inmiddels onze advocaat om advies gevraagd.

Wij hebben de eigenaar van het emailadres inmiddels toch getraceerd. Het is ene W. de J. uit Rotterdam. We houden deze naam anoniem omdat deze niet openbaar op SIDN te vinden is en wij eraan hechten ieders privacy te respecteren.

Wij gaan stappen ondernemen de naam terug te krijgen en houden u op de hoogte van de voortgang. Mocht het lukken dan is er een precedent ontstaan waar ieder die ook met domeinnaamkaping te maken krijgt wellicht iets aan heeft.

Delen op sociale media