Tijdens de coronacrisis werden (dementerende) ouderen in verpleeghuizen bij een ‘besmetting’ opgesloten op hun kamer totdat ze negatief testten. Personeel moest beschermende kleding, handschoenen en een mondkapje dragen. Ook het bezoek moest getooid in een witte overall, handschoenen en mondkapje de dierbare bezoeken, als bezoek tenminste toegestaan was.

Wie herinnert zich niet de schrijnende situaties van kinderen die hun ouders alleen nog konden zien door in de tuin van het verpleeghuis voor het raam te gaan. En al die ouderen die eenzaam en alleen moesten sterven omdat het te gevaarlijk werd gevonden iemand bij hen te laten, zelfs op het sterfbed.

“Dit nooit meer”, riepen de verpleeghuizen en de politiek in koor. Nu volgens het RIVM de ‘najaarsgolf echt begonnen’ is, besloot DZN Media eens een rondje te bellen langs verpleeghuizen in Zuid-Holland. Dit na een alarmerend bericht van een zorgmedewerkster die ons vertelde dat de dementerende ouderen waar zij voor zorgt bij een coronabesmetting weer in ‘quarantaine’ worden geplaatst. Personeel en bezoek moeten wederom een witte overall en handschoenen aan, en een mondkapje dragen.

We hebben 20 verpleeghuizen gebeld. Onze belronde leerde dat in 90% (18) van de verpleeghuizen die wij belden, bewoners bij een besmetting worden opgesloten op hun kamer. Ook de maaltijd moeten ze daar gebruiken. Ook de genoemde beschermende kleding moet door bezoek en personeel gedragen worden. De overige 2 overwogen de quarantaine opnieuw in te voeren.

Op onze vraag waarom men daar wederom toe besloten heeft komt altijd het antwoord dat daar ‘op het hoofdkantoor’ toe besloten is. Onze vraag of een gehele lockdown van het verpleeghuis waarbij wederom geen bezoek mag worden ontvangen ook tot de mogelijkheden behoort, werd in alle 20 gevallen bevestigend geantwoord.

We kunnen dus vaststellen dat er niets geleerd is van de vorige nutteloze lockdowns. Dementerende ouderen worden opnieuw opgesloten en geconfronteerd met personeel en bezoek in witte pakken.

Uiteraard heeft Rutte wel weer een wet paraat die toestaat om deze mensen, die veelal in hun laatste levensfase verkeren, hun vrijheid te ontnemen en in alle eenzaamheid te laten sterven.

Delen op sociale media