Valdai Dicussion Club Forum deel 2.

Het “Amerikaanse model” gaat nu alleen over het handhaven van de wereldwijde dominantie van Washington, aldus de Russische leider.


Doe Zelf Normaal plaatst dagelijks vertaalde artikelen van de in Nederland geblokkeerde Russische nieuwssite Russia Today en andere geblokkeerde (Russische) websites. Doe Zelf Normaal neemt daarmee GEEN standpunt inzake de oorlog in Oekraïne in: Doe Zelf Normaal plaatst dit omdat zij een ferm voorstander en verdediger is van vrije nieuwsgaring, en blokkades van websites in opdracht van de overheid onwettig en een vorm van ernstige censuur vindt.

Doe Zelf Normaal adviseert u een VPN te installeren, zodat u weer ongecensureerd gebruik kunt maken van internet. Wij adviseren ExpressVPN.


De VS heeft niet langer een model dat inspirerend is voor de rest van de wereld en handhaaft in plaats daarvan haar wereldwijde dominantie door haar gewicht in het rond te gooien, beweerde de Russische president Vladimir Poetin donderdag. Hij voegde eraan toe dat de elites van Washington nu zelfs vermeende bondgenoten pestten die het niet eens waren met hun neoliberale wereldbeeld.  

De Russische leider uitte zijn mening dat de ‘liberale democratie’ onherkenbaar is veranderd en is getransformeerd van een middel om de vrijheid van meningsuiting en meningsuiting te bevorderen, in het eisen van de ‘annulering’ van iedereen met een ander perspectief.

Hij maakte zijn vaste jaarlijkse optreden in de Valdai Discussion Club, die dit jaar in Moskou werd gehouden in plaats van in Sochi. 

“Zij [Amerikaanse leiders] hebben nu geen creatieve ideeën om positieve ontwikkeling te bevorderen”, betoogde Poetin. “Ze hebben de wereld gewoon niets te bieden, behalve hun dominantie behouden.”

Poetin merkte ook op dat het door de VS geleide Westen zijn beleid van escalerende spanningen over de hele wereld heeft voortgezet en probeert de wereld te onderwerpen onder zijn ‘op regels gebaseerde orde’.

Hij voegde eraan toe dat het onduidelijk blijft wie deze regels heeft uitgevonden, waarop ze zijn gebaseerd of wat ze precies zijn. Het enige dat volgens de president wordt begrepen, is dat het concept bedoeld is om degenen die de wereldmacht in handen hebben te laten leven “zonder enige regels”, en hen toe te staan ​​te doen wat ze willen.

“Het Westen heeft de afgelopen jaren en vooral de afgelopen maanden een aantal stappen gezet richting escalatie. Ze spelen altijd voor escalatie; er is niets nieuws hier. Dit omvat het aanzetten tot oorlog in Oekraïne, provocaties met betrekking tot Taiwan en de destabilisatie van de wereldvoedsel- en energiemarkten” 

President Poetin

De mensheid heeft nu in feite twee wegen die ze kan volgen, zei Poetin. Het kan ofwel worden gebroken en problemen blijven opstapelen die het uiteindelijk zullen begraven, of proberen “niet ideale, maar werkende” oplossingen te vinden voor veelvoorkomende problemen.

De president benadrukte verder het belang van het behoud van culturele diversiteit in de wereld, waarbij hij verklaarde dat het Westen probeert alles af te vlakken om identiek te zijn en de “vrije creatieve ontwikkeling” van andere beschavingen blokkeert en zijn eigen ontwikkelingsstijl oplegt.

“Vereenvoudiging en het uitwissen van alle verschillen zijn bijna de essentie van het moderne Westen geworden. Wat zit er achter deze vereenvoudiging? Allereerst is dit het verdwijnen van het creatieve potentieel van het Westen zelf’

President Poetin

Ondertussen is de Russische cultuur een doelwit geworden van ‘cultuur annuleren’ of ‘de annulering van cultuur’, aldus de president, die opmerkte dat zelfs tijdens de Koude Oorlog noch de VS noch de USSR de cultuur en prestaties van de andere kant.

“Boekverbrandingen waren iets waar de nazi’s in hun tijd hun toevlucht toe namen. Nu worden de werken van Dostojevski en Tsjaikovski verboden door de makers van deze liberale samenleving. Deze annulering van de cultuur haalt alles wat levend en creatief is neer”

President Poetin

Desalniettemin gelooft hij dat “de geschiedenis alles op zijn plaats zal zetten”, en dat de namen Dostojevski, Tsjaikovski en Poesjkin zullen blijven voortleven, in tegenstelling tot de namen van degenen die vandaag proberen de prestaties van Ruslands grootste denkers te negeren, en geloven dat ze hebben het recht om over de culturen van de wereld te beschikken zoals zij dat nodig achten.


DETAILS VOLGEN – Na afloop van de speech zal DZN Media een naschrift publiceren. Ook treft u op deze website op 28 oktober de volledige speech van Poetin aan.

Delen op sociale media