Het Twitteraccount van Geert Wilders is geschorst. Dat heeft de PVV-leider bevestigd nadat onder andere PVV-Kamerlid Harm Beertema het op Twitter had gemeld. Wilder zou de regels tegen haatdragend gedrag hebben overtreden, zo meldde de NOS zondagavond.

Aanleiding voor de schorsing was een tweet van Wilders gericht aan de Pakistaanse Minister-President Shehbaz Sharif, waarin hij de islam een “intolerante ideologie” en Mohammed een “valse profeet” noemt.

Twitter heeft Wilders laten weten dat hij de schorsing ongedaan kon maken door de tweet te verwijderen, maar dat weigerde de PVV-leider. Hij heeft laten weten in beroep te gaan tegen het besluit. „Ik vind het waanzin. Mensen die massaal plaatjes twitteren met een foto van mij en een mes door mijn hoofd of andere bedreigingen worden vaak niet verwijderd en mijn tweet met een tekst als reactie daarop wel,” zei Wilders tegen het NRC.

De reguliere media wijden niet verder uit over de bedreigingen die Wilders in de betreffende tweet benoemt en die hij met enige regelmaat op zijn twitteraccount deelt. Team Doe Zelf Normaal hecht er belang aan om dat wel te doen. Op 20 april jl. plaatste The Post Online nog een column van Wilders, waarin hij het effect beschrijft van de talloze doodsbedreigingen die hij de afgelopen twintig jaar heeft ontvangen. “Ik ben in 2004 – kort na moord op Theo van Gogh – onvrijwillig en abrupt uit mijn huis in Venlo gehaald om er nooit meer terug te keren,” schrijft Wilders. “Ik heb vermommingen moeten dragen van plaksnor tot pruik en bril en heb samen met mijn vrouw een tijd lang in een kazerne en later ook in een gevangenis gewoond om veilig te zijn.”

Wie enige moeite neemt om het twitteraccount van Wilders goed te bekijken, stuit inderdaad al snel op de eerder genoemde bewerkte afbeeldingen van de PVV-leider met een mes in zijn hals of een schoenafdruk op zijn gezicht.

Dergelijke reacties zijn veelvuldig te zien onder tweets waarin Wilders zich uitspreekt over de bedreigingen die hij vanuit de islamitische wereld ontvangt, recentelijk specifiek uit Pakistan. Op 17 april plaatste ene dr. Muhammad Ashraf Asif Jalali een afbeelding op Twitter waarin hij een zogenoemde fatwa tegen Wilders uitspreekt. Een fatwa is een juridisch advies binnen de islam dat over het algemeen geformuleerd wordt door een islamitisch rechtsgeleerde. Hoewel een dergelijk advies niet als absoluut bindend wordt gezien, worden fatwa’s binnen de islamitische gemeenschap bijzonder serieus genomen. Jalali is een gerespecteerd Soennitisch islamgeleerde die naar verluidt meer dan twintigduizend voordrachten op zijn naam heeft staan. “Wij, de denigrerende acties van deze dader in gedachten houdend, spreken het Islamitische Vonnis uit dat Geert Wilders de doodstraf verdient en dat zijn spijtbetuiging (als die er al zou zijn) onacceptabel is,” schrijft hij in het eerder genoemde bericht. In de linker bovenhoek is een enigszins knullig te noemen afbeelding te zien van Wilders die door vlammen wordt omgeven.

Het twitteraccount van Jalali is op het moment van schrijven nog gewoon in de lucht. Ook de het bericht met daarin de bovenstaande afbeelding is niet verwijderd of voorzien van de melding dat het de regels tegen haatdragend gedrag heeft overtreden. Hetzelfde geldt voor de talloze accounts die onder tweets van en/of over Wilders reageren met doodsbedreigingen en afbeeldingen van doodskisten.

De situatie omtrent Wilders en de reactie van zowel de reguliere media als van Twitter zijn perfect in lijn met het beleid dat de afgelopen jaren door de Nederlandse overheid wordt uitgedragen. Afgelopen weekend sprak schrijfster Lale Gül zich nog uit op Twitter over het feit dat er binnen D66 geen ruimte lijkt te zijn voor erkenning van de doodsbedreigingen die zij met grote regelmaat ontvangt vanuit de islamitische gemeenschap. De 24-jarige Gül haalde zich de woede van talloze moslims op de hals met de publicatie van haar autobiografische roman Ik ga leven, waarin ze haar jeugd in een streng islamitisch Turks gezin beschrijft. Net als Wilders deelt zij regelmatig schermafbeeldingen van bedreigingen die zij ontvangt op haar Twitteraccount. Naar eigen zeggen heeft ze zelfs overwogen om het schrijverschap op te geven omdat de reacties op haar debuutroman haar in hoge mate hadden beangstigd. Het NRC meldde afgelopen vrijdag dat D66-leider Sigrid Kaag in september 2021 meerdere passages had verwijderd uit een speech die zij gaf op verzoek van  het weekblad EW, waaronder een passage over Lale Gül en de doodsbedreigingen aan haar adres. Pijnlijk, vindt Bob de Ruiter, schrijver van de oorspronkelijke speech. “Zij wordt bedreigd om wat ze schrijft, en dat past niet bij het D66-frame van geslaagde integratie.”

Dat die “geslaagde integratie” een beeld is dat de Nederlandse overheid graag in stand wil houden, moge duidelijk zijn. Mensen als Wilders en Gül krijgen slechts een beperkt platform om te spreken over de bedreigingen die zij ontvangen en de manier waarop dit hun veiligheid en de kwaliteit van hun levens in gevaar brengt. Als ze pech hebben, wordt dat beperkte platform hen ook nog ontnomen, zoals in het geval van Wilders en de schorsing van zijn Twitteraccount. Ook het feit dat geen van de reguliere nieuwsmedia meer dan een zin wijdden aan de aanleiding voor de tweet waarom Wilders werd geschorst, is veelzeggend te noemen.

De islam is echter niet het enige onderwerp waarover men niet geacht wordt oncomfortabele waarheden te uiten. Een treffend voorbeeld hiervan is de voormalige VVD-politica Ayaan Hirsi Ali, die nog altijd met beveiliging leeft omdat zij in 2004 een film had gemaakt over de onderdrukking van vrouwen in de islamitische wereld. De film, getiteld Submission, werd geproduceerd door filmmaker Theo van Gogh, die hierom in 2004 door een geradicaliseerde moslim werd vermoord. Haar islamkritiek is echter niet de enige of de voornaamste reden waarom Hirsi Ali de afgelopen jaren in opspraak is geweest. In 2020 werd zij nog onder vuur genomen vanwege een stuk in de Washington Examiner waarin zij het opnam voor schrijfster J.K. Rowling. Die had het namelijk gewaagd om te zeggen dat de kwalificaties ‘man’ en ‘vrouw’ gebaseerd behoren te zijn op biologisch geslacht in plaats van zelfidentificatie, en wordt eveneens tot op de dag van vandaag bedreigd. Men zou zeggen dat Hirsi Ali, die op jonge leeftijd werd onderworpen aan het barbaarse ritueel van vrouwenbesnijdenis, over betrouwbare kennis beschikt over de vraag op welke kenmerken haar jarenlange onderdrukking gebaseerd was, maar hiermee lijkt politiek links het niet eens te zijn.

De situatie omtrent het twitteraccount van Geert Wilders heeft wederom duidelijk gemaakt wat de oplettende lezer al langer wist: wanneer men meningen uit die de gevestigde orde onwelgevallig zijn, wordt men onvoldoende serieus genomen, inadequaat beschermd en in sommige gevallen zelfs actief gecensureerd wanneer men zich publiekelijk tegen bedreigingen tracht te verdedigen.

“Ik kan mij de geur van vrijheid niet meer herinneren,” schrijft Wilders in de eerder genoemde column voor The Post Online. “De betiteling blasfemist door een islamitische regeringsleider in combinatie met verschillende fatwa’s en het niet optreden tegen honderden bedreigers, betekent voor mij misschien niet de doodstraf maar de facto wel levenslang. Een leven zonder vrijheid.”

Een beangstigende gedachte voor eenieder die het, over welk onderwerp dan ook, met de gevestigde orde oneens is.

Delen op sociale media