De COVID-vaccinatieagenda van globalistische instellingen deed het niet zo goed deed als ze aanvankelijk hadden gehoopt. De Rockefeller Foundation heeft, samen met andere non-profitorganisaties, miljoenen dollars gepompt in een gedragswetenschappelijk project bedoeld om erachter te komen waarom grote groepen mensen over de hele wereld weigeren de prik te nemen en hen te overtuigen dit alsnog te doen.

Het “Mercury Project” is een collectief van gedragswetenschappers gevormd door de Social Science Research Council (SSRC), een non-profitorganisatie die aanzienlijke financiering ontvangt van globalistische organisaties en regeringen. De gestelde doelen van het project zijn nogal niet-specifiek en gebruiken dubbelzinnige taal en missieverklaringen. De basisintenties lijken echter gericht te zijn op het gebruik van gedragspsychologie en massapsychologische elementen om de wereldwijde weerstand tegen de recente inspanningen op het gebied van covid-compliance te begrijpen.

Mercury-groepen zullen in meerdere landen en regio’s worden ingezet en zullen de weigering van vaccins en de medische “desinformatie” die daartoe leidt, bestuderen. Ze werken met de bedoeling om vaccinatieverhalen aan te passen aan verschillende etnische en politieke achtergronden, op zoek naar de sleutel om hen te overtuigen om de prik te nemen.  

De Rockefeller Foundation en de SSRC schrijven :

“Na de karakterisering van onnauwkeurige gezondheidsinformatie door de Amerikaanse Surgeon General als een “urgente bedreiging” en door de Wereldgezondheidsorganisatie als een “infodemie”, deed de SSRC een oproep tot het indienen van voorstellen om de groeiende wereldwijde bedreigingen van volksgezondheidsmisdrijven tegen te gaan. – en desinformatie en lage Covid-19-vaccinatiepercentages, en ontving bijna 200 inzendingen van over de hele wereld.

Met Covid-19 dat overal heerst en zich snel ontwikkelt, is er een dringende behoefte om interventies te identificeren die de vaccinatiegraad kunnen verhogen.”

De SSRC en het Mercury Project ontvangen niet alleen financiering van stichtingen, maar ook van overheidsinstellingen. In juni 2022 ontving het Mercury Project nog eens $ 20 miljoen van de National Science Foundation, die beweert een “onafhankelijke” instantie van de Amerikaanse regering te zijn. Dit betekent dat het fabriceren van effectieve covid-propaganda een geldtrein wordt voor de kleine groepen gedragsonderzoekers en psychologen die aan boord springen.

Het doel van het NSF-partnerschap met het Mercury Project wordt beschreven op de SSRC-website:

“Deze innovatieve samenwerking zal onderzoeksteams ondersteunen die online of offline interventies willen evalueren om de vraag naar Covid-19-vaccinatie en ander positief gezondheidsgedrag te vergroten, onder meer door zich te richten op de producenten en/of consumenten van onnauwkeurige gezondheidsinformatie en/of door het vertrouwen in betrouwbare gezondheidsinformatie te vergroten. “

Het Mercury Project somt deze punten op als hun focus:

“Gefinancierde projecten zullen bewijs leveren over wat wel en niet werkt op specifieke plaatsen en voor specifieke groepen om het gebruik van Covid-19-vaccinatie te vergroten, inclusief wat op het terrein haalbaar is en het potentieel heeft om op schaal kosteneffectief te zijn . Elk van de 12 teams heeft toegang tot bevindingen van de andere teams tijdens het verkennen van interventies, waaronder, maar niet beperkt tot:

Geletterdheidstraining geven aan middelbare scholieren in samenwerking met lokale autoriteiten om studenten te helpen verkeerde informatie over Covid-19-vaccins te identificeren.  

Vertrouwde boodschappers uitrusten met communicatiestrategieën om de vraag naar Covid-19-vaccinatie te vergroten.

Sociale netwerken gebruiken om op maat gemaakte, door de gemeenschap ontwikkelde berichten te delen om de vraag naar vaccinatie tegen Covid-19 te vergroten.”

Met andere woorden, hun focus is propaganda, propaganda en propaganda. De basis van het bestaan ​​van het Mercury Project houdt in dat individuen niet kunnen worden vertrouwd om hun eigen mening te vormen over de informatie waaraan ze worden blootgesteld, en dat ze moeten worden gevormd om het reguliere verhaal te accepteren. Het veronderstelt ook dat reguliere of gevestigde informatie altijd betrouwbaar en onbevooroordeeld is.     

De wijdverbreide niet-naleving van covid-vaccinatiemandaten ondanks uitgebreide druk van de overheid is misschien wel een van de meest ondergewaardeerde gebeurtenissen van de afgelopen eeuw. Het is waarschijnlijk de reden waarom politieke elites en de bedrijfsmedia binnen een paar weken van een non-stop angstcampagne tegen het publiek gingen naar bijna geen melding van covid. Het was alsof de bevolking twee jaar aan waterboarding werd onderworpen en op een dag stopte de marteling gewoon zonder uitleg.

Als de vaccinpaspoortwetten door westerse landen waren geïmplementeerd op de schaal die regeringen en globalisten eisten, dan zouden de laatste overblijfselen van persoonlijke vrijheid nu permanent zijn uitgewist. Alle individuele rechten zouden privileges worden die door de autoriteiten worden verleend en afhankelijk zijn van uw onderwerping aan welke covid-boosterinjecties of medische procedures dan ook die op dat moment in zwang zijn. Als de overheden hun doel bereikt hadden, zou het westen er precies zo uitzien als China nu: zonder COVID-pas (QR-code) geen deelneming aan het dagelijks leven.    

En de dreiging blijft bestaan. Waarom het Mercury Project de noodzaak voelt om vaccinpropaganda op te stellen voor een virus met een gemiddeld infectiesterftecijfer van slechts 0,23% , wordt niet uitgelegd. En als de vaccinatiecijfers van instanties zoals de CDC kloppen, dan heeft de bevolking sowieso al groepsimmuniteit bereikt. Waarom zijn de wereldwijde regeringen en de WHO zo geobsedeerd door 100% vaccinatie tegen covid? Dit wordt nooit uitgelegd.  

Het narratief is dat het om het redden van levens gaat, maar als gemiddeld slechts 0,23% van de mensen risico loopt te overlijden aan COVID, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet , dan is de volksgezondheid niet echt een geloofwaardige verklaring. Het lijkt erop dat het doel van het Mercury Project meer is om mensen te beïnvloeden om zich ondanks de wetenschap te laten vaccineren, dan in naam van de wetenschap. 

Delen op sociale media