Het jaarverslag 2021: wanneer het kalf verdronken is dempt men de put nog steeds niet.

Het jaarverslag 2021 van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, is gepresenteerd.  Daarin wordt geconstateerd dat de afstand tussen burger en overheid gedurende de coronacrisis nog groter is geworden.

Laten we hier beginnen te vermelden dat de Nationale Ombudsman een papieren tijger is. Niets van wat deze instantie adviseert hoeft door de regering te worden overgenomen. En dat doen ze daarom ook bijna nooit. Het staat gewoon mooi, zo’n Ombudsman. Hij hoort bij de democratie als make-up bij een vrouw: het staat mooi, maar dient nergens toe. Zonder is ook goed, het is puur cosmetisch.

Het jaarverslag beslaat dit keer 67 pagina’s. Wat staat erin?

Laten we beginnen met de opmerking dat talloze burgers zich bij de Ombudsman beklaagd hebben over het coronabeleid. Ook de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC2020) heeft de Ombudsman al in december 2020 (!) van informatie voorzien van de erbarmelijke gevolgen van de maatregelen die de overheid meende te moeten loslaten op de burgers.

Als de bekende mosterd na de maaltijd schrijft de Ombudsman o.a.  het volgende in het jaarverslag:

De coronamaatregelen raakten aan fundamentele rechten van burgers. Door de noodzaak om snel in te grijpen, is onvoldoende gekeken naar de proportionaliteit van de maatregelen en het effect op het leven van kinderen en volwassenen. Door de focus op crisismaatregelen zijn de belangen van kinderen bij beleidsbepalers nog verder op de achtergrond geraakt.

Wanneer het niet zo triest was, zou het lachwekkend zijn. Dat de maatregelen buitenproportioneel waren heeft de BPOC2020 al in haar Eerste Tussenrapport geconstateerd en aan de Ombudsman doen toekomen. Ook de penibele situatie van- en depressies bij kinderen en jongeren, inclusief zelfmoordgedachten en daadwerkelijk uitgevoerde suïcides hebben we in dat rapport beschreven.  Zonder enige reactie van dhr. van Zutphen. Niet eens een ontvangstbevestiging.

Laten we even verder bladeren in het jaarverslag:

In 2021 is het vertrouwen van burgers in de overheid verder onder druk komen te staan. Om dat vertrouwen terug te winnen moet de overheid zich allereerst betrouwbaar tonen.

Dat zou een novum zijn, de Nederlandse overheid die zich betrouwbaar toont. Uit de door onderzoeksjournalist Daniël van der Tuin doorgespitte WOB-documenten blijkt duidelijk dat de corruptie diep in het verrotte systeem van de overheid zit. Dhr. van Zutphen trapt een open deur in. Ook de onbetrouwbaarheid van de overheid toont de BPOC2020 in twee tussenrapporten duidelijk aan.

Reinier van Zutphen

Onder het kopje ‘Corona-gerelateerde klachten’:

Het jaar 2021 stond – net als 2020 – voor een belangrijk deel in het teken van corona. Ook in 2021 heeft de overheid veel van burgers moeten vragen om de volksgezondheid te beschermen. Maar burgers mochten ook het een en ander van de overheid verwachten, bijvoorbeeld duidelijke en toegankelijke overheidsinformatie en een goed werkend coronatoegangsbewijs. Dat dit niet altijd even goed liep, zagen we ook terug in het aantal corona-gerelateerde klachten dat we ontvingen. In 2021 was bijna 11 procent van het aantal klachten corona-gerelateerd. Veel klachten gingen begin 2021 over het vaccinatiebeleid, zoals de volgorde van vaccineren en het ontbreken van keuzevrijheid bij vaccins. In de loop van 2021 ging het merendeel van de klachten over de registratieproblemen die mensen hadden, waardoor ze geen QR-code konden downloaden.

De Ombudsman rept met geen woord over het discriminatoire karakter van de QR-code, maar over het feit dat mensen door registratieproblemen deze code niet konden downloaden. Nogmaals: wanneer het niet zo triest was, zou je er hard om kunnen lachen.

Dan dit:

Het aanpakken van de coronapandemie vroeg om onconventionele maatregelen van de overheid. De coronamaatregelen raakten aan fundamentele rechten van burgers. Ingrijpende maatregelen kunnen nodig zijn, maar kunnen niet zonder een voldragen discussie over nut en noodzaak. Er is onvoldoende gekeken naar de proportionaliteit van de maatregelen en het effect van de inperkingen op het leven van mensen. Er is veel leed geweest als gevolg van de maatregelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren. Sociale interactie is een essentieel element van hun ontwikkeling en die kun je niet zonder gevolgen beperken.

Wanneer het kalf verdronken is dempt men de put, maar zelfs de put wordt niet gedempt, gezien het feit dat de noodwet straks waarschijnlijk voor de 7e (!) keer verlengd gaat worden alvorens al die buitenproportionele maatregelen in een permanente wet te gieten.

We kunnen zo nog wel even doorgaan. We nodigen de lezer uit het jaarverslag zelf door te lezen.

We sluiten af met de constatering waar we mee begonnen: de Ombudsman is een papieren tijger. Met dat verschil dat een tijger brult voordat het leed geschied is. De Ombudsman brult achteraf. Heel zachtjes.


DZN professionaliseert en wordt onderdeel van DZN Media! Waardeer je onze journalistiek? Steun ons dan met een donatie!

Delen op sociale media