In oktober 2020 is de Buitenparlementaire onderzoekscommissie (BPOC2020) gestart met haar onderzoek naar het beleid van de regering inzake COVID-19. D.m.v. meer dan 60 live hoorzittingen werden getuigen-deskundigen en getuigen gehoord.

Van deze hoorzittingen zijn twee rapporten verschenen. Ook is er een rapport verschenen met 80 anonieme getuigenissen van politieagenten, waarin zij getuigden over misstanden bij het Nederlandse Politiekorps. Binnenkort verschijnt er een rapport waarin onderzoek gedaan is naar de bijwerkingen van de COVID-19 vaccinaties.

In februari 2022 hebben de laatste hoorzittingen plaatsgevonden, waarna de BPOC2020 in ‘stand-by’ ging. Wij hebben ons toen voorgenomen de commissie weer op te starten wanneer wij daar aanleiding toe zagen, waarbij ons onderzoek zich ook buiten COVID-19 zou kunnen begeven.

Recente gebeurtenissen: inflatie, energie, Oekraïnecrisis

Dat moment is nu gekomen: de recente gebeurtenissen rondom het beleid van de regering ten aanzien van het conflict in Oekraïne hebben ons doen besluiten een onderzoek in stellen.

De in Europees verband ingestelde sancties hebben grote invloed op de welvaart en veiligheid in Europa en Nederland. De energieprijzen, die al aan het stijgen waren, zijn door de boycot van Russisch gas ongekend hoog. Ook de inflatie is historisch hoog, en ligt op dit moment rond de 17%, met als resultaat dat burgers niet of nauwelijks rond kunnen komen. De voedselbanken kunnen de vraag nauwelijks aan.

De financiële druk brengt stress en zorgen met zich mee. Dit is van grote invloed op het welbevinden van de bevolking. Waar de mensen nauwelijks hersteld zijn van de gevolgen die de lockdowns en andere vergaande maatregelen hadden op de geestelijke en lichamelijke gezondheid, komt daar nu de inflatie- en energiecrisis overheen. Niet alleen de financiële druk heeft invloed op de gezondheid, ook een toenemend gevoel van onveiligheid als gevolg van de steeds meer escalerende Oekraïne-oorlog speelt veel mensen parten.

Het beleid van de regering is duidelijk steeds minder gericht op de-escalatie van het conflict met Rusland, maar juist op spierballenvertoon d.m.v. het in steeds hoger leveren van wapens aan Oekraïne en steeds hardere economische sancties tegen Rusland. We kunnen zonder enige twijfel zeggen dat Nederland, samen en onder leiding van een onbuigzame EU en van de VS, een economische oorlog tegen Rusland voert. De recente gebeurtenissen rondom de annexatie door Rusland van gebieden in Oekraïne, de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen en de offensieve reactie daarop van de EU en de VS kunnen leiden tot een rechtstreekse confrontatie met Rusland en daarmee een Derde Wereldoorlog.

Ook de toenemende censuur met zelfs blokkering van websites baart ons zorgen. Tevens worden ongewenste geluiden zelfs in de Tweede kamer onderdrukt.

Bovenop dit alles komt het beleid t.a.v. het klimaat, wat in combinatie met de al bestaande energiecrisis extra lading krijgt.

Gezien bovenstaande is er meer dan voldoende aanleiding voor de BPOC2020 om een onderzoek te starten. We zullen m.i.v. de eerste week van november starten met de hoorzittingen. In de eerste zitting zal een defensiedeskundige zijn visie op het beleid geven.

Wij houden u op de hoogte van de agenda van verhoren. Eind oktober zullen de exacte data van de eerste zittingen in de agenda op de website zichtbaar zijn.

Delen op sociale media