De website Doe Zelf Normaal is in juni 2020 ontstaan n.a.v. het uitbreken van de coronacrisis en de leugens die Mark Rutte vanaf 16 maart, het ‘officiële’ begin van de crisis, over het land uitstortte.

Doe Zelf Normaal besloot 10 leugens op een rij te zetten. Met het oprichten van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC2020) door Team Doe Zelf Normaal, heeft de berichtgeving op Doe Zelf Normaal een tijd stilgelegen. In maart 2022 hebben wij de website gerestyled, waarbij de 10 leugens verwijderd zijn. Sindsdien trekt Doe Zelf Normaal vele duizenden bezoekers per dag.

Team Doe Zelf Normaal heeft op veler verzoek besloten deze 10 leugens opnieuw één voor één te publiceren.

Vandaag: Leugen 2 – 1,5 meter afstand.


Eigenlijk is dit niet leugen 2. Telkens wanneer Rutte met grote stelligheid beweerde dat 1,5 meter afstand houden belangrijk is, loog hij dat het gedrukt stond.

Tot op de dag van vandaag is niet terug te zoeken hoe vaak hij het gezegd heeft, maar in de ruim 24 maanden dat de ‘corona-crisis’ duurde, heeft hij het naar schatting 100 keer gezegd.

Het negeren van Rutte en RIVM dat aerosols de grote verspreiders zijn is op zijn minst wanprestatie, en op zijn ergst een misdaad tegen alle Nederlanders.

Talloze wetenschapplijke artikelen zijn er al verschenen die bewijzen dat de aerosols, kleine in de lucht zwevensde virusdeeltjes, corona overbrengen.

Eén belangrijke studie hierover kunnen we lezen in de Lancet (bron)

Maar ook telkens wanneer Rutte en RIVM de ernst en mortaliteit van het virus zonder enige onderbouwing als gevaarlijk bestempelen, liegen zij dat het gedrukt staat. Dat blijkt notabene uit hun eigen cijfers op de website van het RIVM en destijds op het zogenaamde coronadashboard van de overheid. (bron)

Leugen tot kunst verheven

Leugen op leugen op leugen, door een Minister – President die liegen tot kunst verheven heeft.

Want Rutte stond ook in de media die hem sinds de corona-crisis op handen draagt, bekend als aartsleugenaar.

Kijk en luister hier eens naar Marcel van Roosmalen, journalist en schrijver bij het NRC. Het betreft een gesproken column van 24 april 2018!

Of deze, van Parool – columnist Holman, van 14 januari 2019:

“Omdat Mark Rutte al zo lang in de politiek zit, worden zijn karakter­beschrijvingen nietszeggende clichés. Dat hij van Teflon is, of plastic, dat hij een glad­prater is, een leugenaar soms – we weten het, het klopt ook, maar het heeft zijn zeggingskracht verloren” (Bron)

Of deze, van Sheila Sitalsing, Volkskrant – columniste, 27 april 2018: 

“Volgens Mark Rutte is liegen af en toe noodzakelijk. Gewoon omdat het goed is voor de mensen” (Bron)

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Google op de woordcombinatie Rutte / liegen, en de hits vliegen je om de oren!

Moeten wij ons door deze man laten leiden? 

Je kunt je afvragen hoe het mogelijk is dat Nederlanders deze man nog steeds geloven, en zelfs het vakje naast zijn naam rood kleuren in het stemhokje. Want ook nu corona ‘achter de rug’ is gaat de man rustig door met liegen. Dat Nederland zich niet massaal afvraagt: moeten wij ons door deze man, deze aartsleugenaar en fraudeur, laten leiden?

Maar wanneer we een blik werpen op de geschiedenis geeft dat weinig hoop: volken hebben zich door de eeuwen heen steeds weer laten leiden door de grootste pathologische leugenaars. Zij wisten zich zonder uitzondering omringd door ja-knikkers en mede-leugenaars.

Rutte neemt tussen de pathologisch liegende leiders een waardige plaats in.

Lees ook: De 10 leugens van Rutte – Leugen 1


DZN professionaliseert en wordt onderdeel van DZN Media! Waardeer je onze journalistiek? Steun ons dan met een donatie!

Delen op sociale media