Volgens premier Rutte zullen alle Nederlanders ‘iets’ armer worden. Dat komt door de gierende inflatie van 12 procent.

Het woord ‘alle’ is in dit verband een relatief begrip. Wordt Rutte ook armer? En gaat hij daar iets van merken? Armer kan je bovendien alleen worden als je al arm bent. Het is een vergrotende trap van een bestaande situatie, een vergelijking.

Jantje was een grote jongen, maar is nu iets groter gegroeid. Het was warm buiten, maar het is nu nog warmer. Rutte loog al erg veel, maar nu nog meer, een vergrotende stap van een bestaande situatie.

Wanneer ‘we’ dus iets armer worden, zijn die ‘we’ mensen die al arm zijn. Mensen die rijk zijn worden misschien iets minder rijk. Ik zeg misschien, want het beleid van Rutte heeft ons in 12 jaar geleerd dat de rijken rijker worden en de armen armer. Rutte verteld ons dus niets nieuws. Hij was al schaamteloos, maar nu nog schaamtelozer (een vergrotende stap van een bestaande situatie).

“De eerlijkste boodschap aan Nederland is dat de overheid dit niet allemaal kan oplossen”, zegt Rutte. Rutte en eerlijk, het is een contradictio in terminis. Of beter gezegd: een contradictio in adjecto. Een eerlijke Rutte is als een koperen blik, een levend geraamte, een vegetarische worst, droog water, koud vuur.

 Als doekje voor het bloeden is de accijns op benzine verlaagd. Als een stel lemmingen storten we ons jubelend op de tankstations, want de benzine is goedkoper. Maar dat klopt natuurlijk niet: de benzine was al schandalig duur, en is nu minder duur, maar altijd nog duurder dan in de meeste landen in de wereld. Ook hier worden we weer misleid.

Terwijl Rutte ons zalvend voorliegt staat hij met zijn handen op een katheder geleund, iets voorovergebogen, zijn ogen op het papier voor hem gericht, want leugenaars kijken je nooit recht aan. De scheiding in zijn haar kaarsrecht, in tegenstelling tot zijn rug. Achter hem op de blauwe muur een rood-wit-blauwe baan, de trotse driekleur die steeds fletser wordt, met elke toespraak van Rutte (hij was dus al flets, een vergrotende trap van een al bestaande situatie). Voorop het katheder het blauwe rechthoekje met het witte leeuwtje. Alles bijelkaar moet het vertrouwen uitstralen.

De energie wordt nog duurder, een vergrotende stap van een bestaande situatie. Daarom moeten we volgens Rutte de thermostaatlager zetten. Rutte zet zijn thermostaat van 25 naar 23, maar mensen die door de liegende Rutte nog ‘iets’ armer zullen worden zullen de thermostaat op 15 moeten zetten, of helemaal uit.

Rutte kondigt een energiebesparings-campagne van de overheid aan, getiteld ‘Zet ook de knop om’. ‘Steeds meer Nederlanders willen energie besparen’, roept de overheid ons op deze website toe. De waarheid is dat steeds meer Nederlanders steeds ‘iets’ armer worden, dus geen keus meer hebben. Van vrije wil is dus geen sprake. Met het mes van Rutte op de keel ‘zetten we de knop om’.

Misschien wordt het tijd dat we echt de knop om zetten. En in gaan zien dat we al jaren belogen en bedrogen worden, met Rutte als opperhoofd en grote roerganger. Eigenlijk zouden Rutte en consorten zelf de knop om moeten zetten en vertrekken naar verre oorden, bijvoorbeeld China. Dat zit er echter niet in.

Dus zet ook de knop om en schrijf een brief aan grote roerganger Rutte dat je niet bereid bent nog ‘iets’ armer te worden, het nog ‘iets’ kouder te krijgen, nog ‘iets’ meer voorgelogen te worden.

Zet de knop om, en stuur deze charlatan en consorten naar huis.

Beluister en bekijk hier de video-column

Delen op sociale media