Boris Johnson en Rishi Sunak in het Britse Parlement

Rishi Sunak, ten tijde van de pandemie de kanselier en het op één na machtigste lid van de Britse regering, heeft de disfunctionele sfeer in het hart van de regering over het Covid-beleid aan het licht gebracht.

In een interview met het tijdschrift The Spectator zegt hij dat het ‘angst’-verhaal dat aan het begin van de pandemie in gang werd gezet via berichten van de overheid ‘altijd al verkeerd’ was, en dat hij dat destijds intern zei.

“Het was verkeerd om mensen zo bang te maken”, zei hij. “Ik heb constant gezegd dat het niet klopte.” Een van de ergste elementen van deze publieke angstcampagne, aldus Sunakj, waren posters met het NHS-logo en afbeeldingen van Covid-patiënten aan de beademing.

Hij zette verder vraagtekens bij het idee dat het publiek de lockdown-maatregelen fundamenteel zou steunen (in maart 2020 beweerden peilingen dat 92% van het publiek achter het beleid stond). Sunak zegt dat de regering het publiek bang maakte. ‘We hebben geholpen dat vorm te geven: met de angstberichten, de wetenschappers machtigen en niet praten over de nadelen’, aldus Sunak.

Centraal in zijn kritiek op de regering waar hij voorheen een belangrijk onderdeel van was, is dat er geen onderzoek gedaan werd naar de langetermijncompromissen in in het lockdown-beleid.

“Ik mocht niet praten over de compromissen”, aldus Sunak. Als de media ministers vroegen om te praten over mogelijke bijwerkingen van de lockdown “was het script om ze nooit te erkennen. Het script was: oh er is geen compromis, want dit doen we voor onze gezondheid en is goed voor de economie.”

Toen hij de wetenschappelijke modellen kreeg, vroeg Sunak – die begin juli aftrad als kanselier – om een ​​kosten-batenanalyse van verschillende scenario’s: “Ik had zoiets van: “Vat voor mij de belangrijkste aannames samen, op één pagina.” Maar de analyse is nooit gemaakt”.

“Het was verkeerd om mensen zo bang te maken. Ik heb constant gezegd dat het niet klopte. Eén van de ergste elementen van deze publieke angstcampagne, waren posters met het NHS-logo en afbeeldingen van Covid-patiënten aan de beademing”.

In gesprekken binnen de overheid “voelde het alsof niemand sprak. We praatten niet over alle gemiste [dokters]afspraken, of de achterstand in de NHS. Dat hoorde er nooit bij.” Vergaderingen waar hij probeerde zijn standpunten te beargumenteren “waren letterlijk rond die tafel. Het was elke keer ongelooflijk ongemakkelijk.”

Een voorbeeld dat hij zich herinnert, ging over kinderen: „Ik was er heel emotioneel over. Ik had zoiets van: Vergeet de economie. We zijn het er toch allemaal over eens dat kinderen die niet naar school gaan een grote nachtmerrie is, of iets dergelijks. Na afloop viel er een grote stilte. Het was de eerste keer dat iemand het zei. Ik was zo woedend.”

Hij vond dat wetenschappelijke adviseurs te machtig waren geworden in het beleidsvormingsproces. “Dit is het probleem”, zei hij. “Als je al deze onafhankelijke mensen machtiger maakt, ben je de klos.”

Sunak vat de fouten als volgt samen: “We hadden de wetenschappers niet moeten machtigen zoals we deden. En we hadden dat vanaf het begin erkennen. Als we dat allemaal hadden gedaan, hadden we op een heel andere plek kunnen staan.”

“Ik mocht niet praten over de compromissen. Als de media ministers vroegen om te praten over mogelijke bijwerkingen van de lockdown was het script om ze nooit te erkennen. Het script was: oh er is geen compromis, want dit doen we voor onze gezondheid en is goed voor de economie.”

Er is een onderzoek ingesteld om de reactie van het VK op Covid-19 te onderzoeken en te onderzoeken.

Nederland

Ook in Nederland is het beleid gericht geweest op het aanjagen van angst teineinde de bevolking te overtuigen zich te laten vaccineren. Net als in het VK vindt er in Nederland een parlementair onderzoek plaatst. Gezien het feit dat in de commissie van onderzoek mensen zitten die het beleid destijds voluit steunden, kan men zich afvragen of het onderzoek onafhankelijk zal zijn.

Delen op sociale media