Dat de sancties tegen Rusland een schot in eigen voet zijn was al duidelijk. Dit langer ontkennen wordt zo langzamerhand on mogelijk. Daar is ook Den Haag achter gekomen.

De ‘Stad van de Vrede” zoals Den Haag zich graag noemt heeft namelijk vrijstelling gevraagd aan de EU voor het kopen voor het kopen van aardgas van de Russische energiegigant Gazprom.

Volgens persbureau Reuters heeft de Haagse gemeenteraad donderdag haar plannen uiteengezet en erop gewezen dat de gemeente in juni en juli een EU-brede aanbesteding heeft gehouden, maar geen vervanging voor Russisch gas heeft gevonden.

EU-sancties, opgelegd als reactie op het Russische militaire offensief tegen Oekraïne, dicteren dat alle regeringen en openbare instanties in de EU hun bestaande contracten met Russische bedrijven vóór 10 oktober moeten beëindigen.

De Haagse autoriteiten hebben er alle vertrouwen in dat er uiteindelijk, maar niet voor de deadline van oktober, een deal wordt gesloten met een alternatieve leverancier, zo blijkt uit een brief aan de gemeenteraad van locoburgemeester Saskia Bruines en geciteerd door Reuters.

” We zullen tot 1 januari 2023 een ontheffing vragen voor onze huidige regeling om de leveringszekerheid te garanderen en de onderhandelingen te vergemakkelijken”, aldus de functionaris.

Bruines sprak naar verluidt het vertrouwen uit dat de EU de stad een ontheffing zou verlenen, aangezien Den Haag te goeder trouw had geprobeerd een vervanger te vinden. Ze erkende echter dat elk nieuw contract aanzienlijk duurder zal zijn dan het contract dat de stad momenteel met Gazprom heeft.

Dat ‘elk nieuw contract aanzienlijk duurder zal zijn’ is een understatement: een nieuw contract zal minimaal 1000% duurder zijn, gezien de huidige gasprijzen op de internationale markt. Dat zal moeten worden opgebracht door de inwoners van Den Haag, die door de gierende inflatie al niet meer weten hoe zij rond moeten komen. Als gevolg daarvan neemt de prostitutie in Den Haag al maanden in rap tempo toe.

De EU heeft zichzelf met de sancties tegen Rusland in een hoek geschilderd waar zij niet meer uit komt zonder gezichtsverlies. Eerder schreven wij al over het artikel van zakenblad Forbes, waar de economie van het Westen een ‘derdewereld-economie” wordt genoemd als gevolg van de sancties.

De armoede in Nederland neemt hand over hand toe. Met de winter in aantocht zal het bij de energiebedrijven afsluitingen regenen bij klanten die hun energierekening die vaak hoger is dan hun maandelijkse huur of hypotheek niet meer kunnen betalen.

Dergelijk beleid is een misdaad, en in strijd met de mensenrechten, waaronder recht op onderdak, verwarming en voedsel.

Delen op sociale media