Vandaag publiceerde de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC2020) het voorwoord van het langverwachte Vaccinatierapport. Jade Kuit heeft het voorwoord voor rekening genomen.

Je hoeft geen goed verstaander te zijn om tussen de regels door de achtbaan te voelen waar de BPOC2020 doorheen is gegaan sinds haar bestaan in het algemeen en sinds de aankondiging dat de commissie onderzoek ging doen naar de vaccins.

Lees onderstaand het voorwoord:

Op 11 december 2022 waren in Nederland 12,492,081 mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Dan hebben we het over mensen die de zogenoemde “basisserie” hebben afgerond; een aanzienlijk deel van deze groep heeft zich hierna ook nog gemeld voor een of meerdere “herhaalprikken” (ook wel “boosters” genoemd).

Het weigeren van de prik werd vrijwel meteen gezien als een misdaad; een teken dat je bereid was je medemens op te offeren aan een levensgevaarlijk virus waaraan men vaker wel dan niet een gruwelijke en pijnlijke dood sterft. Dat dit geenszins een accurate representatie van de werkelijkheid is, deed en doet er weinig toe

Sinds december 2020, toen begonnen werd met vaccineren tegen corona, hebben de prikken geleid tot grote verdeeldheid in de samenleving. Het weigeren van de prik werd vrijwel meteen gezien als een misdaad; een teken dat je bereid was je medemens op te offeren aan een levensgevaarlijk virus waaraan men vaker wel dan niet een gruwelijke en pijnlijke dood sterft. Dat dit geenszins een accurate representatie van de werkelijkheid is, deed en doet er weinig toe. Het woord “antivaxxer” – doorgaans geassocieerd met religieuze fanaten en vage new age huismoeders – werd ineens van toepassing op een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking. Mensen die de prik niet wilden, werden vanaf het eerste moment veroordeeld, onder druk gezet door de overheid, belachelijk gemaakt en bedreigd door fanatieke voorstanders. Dergelijke polarisatie had ik in mijn leven nog nooit meegemaakt (en dat bleek ook te gelden voor mensen die veel ouder zijn dan ik).

Het is voor mijn vrienden die zich zodanig onder druk gezet voelden dat ze geen andere optie zagen dan mee te werken. Het is voor de kinderen die afgelopen winter in de kou moesten worden omgekleed omdat hun ouders geen QR-code hadden. Het is voor iedereen die door zijn ongevaccineerde status de toegang werd geweigerd tot een aanzienlijk deel van de maatschappij, en voor iedereen die vrienden of familie heeft verloren aan de giftige maatschappelijke sfeer omtrent dit onderwerp

Als BPOC2020 vreesden wij al voor de uitrol van de vaccinatiecampagne voor de medische gevolgen. Dat de nieuwe coronavaccinaties niet de gebruikelijke en doorgaans jaren durende testen hoefden te doorstaan en in plaats daarvan door middel van een zogenoemde emergency authorization op de wereldbevolking konden worden losgelaten, maakte ons van meet af aan wantrouwend. Dat wantrouwen bleek al snel niet onterecht.

Omdat wij met de BPOC2020 in vrij korte tijd aardig wat bekendheid hadden vergaard, zagen sommige mensen ons als een geschikte plek om zaken te melden waarvan zij vermoedden dat het bijwerkingen waren van de coronavaccinaties. Om deze reden besloten wij in het voorjaar van 2021 tot het opzetten van ons Meldpunt Vaccinatie. Het aantal meldingen dat vervolgens binnenkwam, was schrikbarend. Wij constateerden al snel dat er sprake was van een groot aantal plotselinge overlijdens en chronische gezondheidsproblemen, maar uiteraard konden wij een eventueel verband met de coronavaccinaties niet zelf aantonen.

Mensen die de prik niet wilden, werden vanaf het eerste moment veroordeeld, onder druk gezet door de overheid, belachelijk gemaakt en bedreigd door fanatieke voorstanders

Destijds hadden wij nog enige hoop dat de overheid en haar instanties open zouden staan voor onze bevindingen, en de meldingen die bij ons waren binnengekomen zouden willen onderzoeken. Wij hebben deze meldingen dan ook aangeboden aan het ministerie van VWS en aan bijwerkingencentrum Lareb. Tot onze teleurstelling en frustratie bleek echter al snel dat de verantwoordelijke personen vooral geïrriteerd waren door het bestaan van ons meldpunt, en des te meer door ons verzoek om onze meldingen in behandeling te nemen. Het idee dat de coronavaccinaties wellicht niet de heilige graal waren, was überhaupt onacceptabel, zowel bij de overheid als in het maatschappelijk debat. Dat wij vervolgens zelf op zoek zijn gegaan naar kundige mensen die onze meldingen zouden kunnen onderzoeken, maakte voorstanders van het vaccinatiebeleid helemaal woedend. De verwensingen en bedreigingen zijn nog altijd niet van de lucht.

Uiteraard heeft de weerstand waarop wij stuitten onze vastberadenheid om te achterhalen hoe (on)veilig de vaccinaties werkelijk zijn alleen maar doen toenemen. Los van hen die zich met volle overtuiging hebben laten vaccineren, bestaat er namelijk ook nog een grote groep mensen die dit alleen heeft gedaan omdat zij onder druk werden gezet, bijvoorbeeld door hun werkgever. Ook de tweedeling in de maatschappij, die een hoogtepunt bereikte toen het veelbesproken coronatoegangsbewijs werd ingevoerd, heeft velen doen besluiten om dan toch maar een prik te gaan halen, ondanks het feit dat zij dit aanvankelijk niet wilden. Ik herinner me meerdere vrij zware gesprekken met mensen in mijn omgeving bij wie dit het geval was, en helaas blijkt uit ons inmiddels afgeronde onderzoek dat zij nog altijd risico lopen op bijwerkingen.

Het idee dat de coronavaccinaties wellicht niet de heilige graal waren, was überhaupt onacceptabel, zowel bij de overheid als in het maatschappelijk debat

Het feit dat wij de olifant in de kamer – zoals de bijwerkingen van de coronavaccinatie door velen genoemd worden – benoemen en onderzoeken, heeft ertoe geleid dat de BPOC2020 erger dan ooit onder vuur wordt genomen. Sinds we hebben aangekondigd dat ons vaccinatierapport, na meerdere keren te zijn uitgesteld om nieuw materiaal te kunnen verwerken, uiteindelijk toch is afgerond, worden de commissie en iedereen die aan het rapport heeft meegewerkt erger dan ooit op de hak genomen, bedreigd en geridiculiseerd. Ik vraag mij dan ook regelmatig af wat tegenstanders van ons werk denken dat onze motivatie is voor dit project. Voor populariteit of geld hoeven we het in ieder geval niet te doen.

De afgelopen jaren zijn voor ons, en voor eenieder die zich met deze materie bezighoudt, niet gemakkelijk geweest. Dat is slechts een constatering, en geen roep om medelijden; wij wisten immers van tevoren hoe de maatschappij er aan toe is en waartoe voorstanders van overheidsbeleid in staat zijn. Dat wij er toch voor kozen (en kiezen) om onszelf in deze positie te plaatsen, is puur en alleen vanwege ons rechtvaardigheidsgevoel. Wat er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, kan en mag niet verborgen of zonder gevolgen blijven. En gezien het feit dat officiële instanties zich niet bereid hebben getoond de werkelijke stand van zaken te achterhalen of bekend te maken, hebben wij dat zelf maar gedaan, en het bedroeft mij zeer te moeten zeggen dat de resultaten schokkend zijn.

Het feit dat wij de olifant in de kamer – zoals de bijwerkingen van de coronavaccinatie door velen genoemd worden – benoemen en onderzoeken, heeft ertoe geleid dat de BPOC2020 erger dan ooit onder vuur wordt genomen. Sinds we hebben aangekondigd dat ons vaccinatierapport, na meerdere keren te zijn uitgesteld om nieuw materiaal te kunnen verwerken, uiteindelijk toch is afgerond, worden de commissie en iedereen die aan het rapport heeft meegewerkt erger dan ooit op de hak genomen, bedreigd en geridiculiseerd

Dit rapport is voor eenieder die zich de afgelopen jaren wel heeft uitgesproken, en wij zijn iedereen die een melding heeft gedaan of aan dit rapport heeft meegewerkt zeer dankbaar. Maar het is ook voor iedereen die anderen onder druk heeft gezet om de prik te halen, voor iedere werkgever die dacht een vaccinatie van zijn werkgevers te kunnen eisen, voor iedere politicus die voor uitsluiting en tweedeling heeft gestemd, en voor iedereen die ons bedreigingen heeft gestuurd om dat we aan dit rapport werkten. Dat ze maar in de spiegel mogen kijken en zich mogen realiseren waaraan ze hebben meegewerkt.

Meer dan dat is het echter bedoeld voor hen die niet in staat waren om te weigeren of zich over de gevolgen van de vaccinatie uit te spreken. Het is voor mijn vrienden die zich zodanig onder druk gezet voelden dat ze geen andere optie zagen dan mee te werken. Het is voor de kinderen die afgelopen winter in de kou moesten worden omgekleed omdat hun ouders geen QR-code hadden. Het is voor iedereen die door zijn ongevaccineerde status de toegang werd geweigerd tot een aanzienlijk deel van de maatschappij, en voor iedereen die vrienden of familie heeft verloren aan de giftige maatschappelijke sfeer omtrent dit onderwerp. Wij zien jullie, en voor jullie hebben wij de olifant in de kamer benoemd. Omdat iemand het toch moest doen.

“Ik vroeg me af waarom niemand iets deed, maar toen realiseerde ik me dat ik zelf iemand ben.” (Lily Tomlin)


Bestel het Vaccinatierapport BPOC2020

Vanwege de aangekondigde presentatie is er opnieuw veel vraag naar het vaccinatierapport. Daarom bieden wij het opnieuw aan. Wilt u het rapport bestellen? Klik dan op onderstaande button. Het rapport kost €10.-, inclusief verzendkosten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is btr.png

Let op: BPOC2020 presenteert Vaccinatierapport!

Op zaterdag 28 januari vanaf 10 uur zal de BPOC2020 haar Vaccinatierapport presenteren. Aan het rapport is lang gewerkt door meerdere artsen en virologen. De BPOC2020 is dan ook trots en verheugd dit rapport, waar velen al zo lang op wachten, eindelijk te kunnen presenteren.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij de presentatie kunt u hier een toegangsbewijs kopen (€10.-).

Bestelde rapporten worden 30 januari verstuurd!

Delen op sociale media