Op zaterdag 28 januari vanaf 10 uur zal de BPOC2020 haar Vaccinatierapport presenteren. Aan het rapport is lang gewerkt door meerdere artsen en virologen. De BPOC2020 is dan ook trots en verheugd dit rapport, waar velen al zo lang op wachten, eindelijk te kunnen presenteren.

De BPOC2020 heeft, via haar Meldpunt Vaccinatie, duizenden meldingen ontvangen van mensen die vermoedden dat zij bijwerkingen ervoeren ten gevolge van de vaccinatie.

D.m.v. een door deskundigen opgestelde vragenlijst zijn de meldingen beoordeeld en verwerkt.

Lareb

In 2021 bracht de BPOC2020 op uitnodiging van directrice mevrouw Agnes Kant een bezoek aan het Lareb. Tot verbazing en frustratie van de commissie weigerde het Lareb de bij het Meldpunt Vaccinatie binnengekomen meldingen in ontvangst te nemen. De BPOC2020 werd tijdens het bezoek vergezeld door een arts en een immunoloog. Ook zij waren niet in staat het lareb te overtuigen de meldingen ter onderzoek in ontvangst te nemen.

De BPOC2020 is er nog steeds van overtuigd dat het Lareb onvoldoende onderzoek uitvoert naar de bijwerkingen van de vaccinaties. Dit leidt volgens de commissie, en de deskundigen die het vaccinatierapport hebben opgesteld, nog dagelijks tot overlijdensgevallen en ernstige en langdurige bijwerkingen.

Ook op dit moment adviseren regeringen wereldwijd, dus ook in Nederland, aan hun burgers om zich te laten vaccineren en boosteren. Zelfs kinderen worden aan dit naar de overtuiging van de BPOC2020 gevaarlijke vaccin blootgesteld.

De commissie hoopt dat het vaccinatierapport tot een herziening van het vaccinatiebeleid in Nederland zal leiden. Gezien de belangen die wereldwijd spelen, en het gedrag van de regering tot nu toe, zal dit waarschijnlijk ijdele hoop blijken.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij de presentatie kunt u hier een toegangsbewijs kopen (€10.-).

Bestelde rapporten worden 30 januari verstuurd!

Delen op sociale media