De NOS bericht vandaag over ‘long-covid’, langdurige gezondheidsklachten na een besmetting met het coronavirus.

Het lijkt wel alsof de media er geen genoeg van kunnen krijgen de ‘coronapandemie’ uit te rekken tot het uiterste. De voorbeelden die de NOS beschrijft zijn aangrijpend. Zo wordt ene Tjitske Jaarsma (gefingeerde naam) geïnterviewd, die via haar man besmet raakte met het coronavirus. ‘Ze ontwikkelt een hoestje dat uitmondt in hevige benauwdheid. Thuis ligt ze naar adem te happen en ze moet uiteindelijk drie keer naar het ziekenhuis. Ook haar dochter raakt besmet. Ruim twee jaar later kampen de twee nog altijd met een scala aan klachten: vermoeidheid, kortademigheid, een gebrekkige conditie. “Je hoeft maar iets te doen en je bent weer moe”, aldus Jaarsma tegen de NOS.

Erg wetenschappelijk is het artikel niet. Waar er normaal gesproken gedweept en gegooid wordt met ‘wetenschappelijke bewijzen’, verhaalt het artikel over longarts Merel Hellemons (Erasmus MC), die ‘schat dat het om tienduizend tot honderdduizend mensen gaat’. Zij spreekt van “giga-grote getallen”.

Vaccins

De vraag of Jaarsma gevaccineerd is ontbreekt volledig in het artikel. Het is de verboden vraag. Het narratief is dat vaccins veilig zijn en dat de eventuele bijwerkingen van snel voorbijgaande aard zijn. Dus klachten die naadloos passen bij de honderdduizenden meldingen die bij het bijwerkingencentrum Lareb zijn binnengekomen en door dit centrum zijn verworpen als geen verband houdende met de vaccins, worden nu ‘long-covid’ genoemd. Je moet die honderdduizenden mensen met ernstige gezondheidsklachten toch ergens onder scharen wanneer je het sprookje van de veilige vaccins levend wilt houden.

In Nederland is meer dan 80% van de mensen van 12 jaar en ouder gevaccineerd. Dat betekent dat bij meer dan 80% van de ‘long-covid’-patiënten er een mogelijke  en zelfs zeer waarschijnlijke causaliteit is met de vaccinatie.

Vaccinatierapport BPOC2020

Om te kunnen constateren of er een verband met de vaccinatie is moet aan elke patiënt die zich met ‘long-covid’ klachten meldt gevraagd worden of hij of zij gevaccineerd is. Die vraag wordt niet gesteld, komt uit het onderzoek dat voor het vaccinatierapport van de BPOC2020 heeft plaatsgevonden naar voren.

Zoals gezegd is de vraag naar vaccinatie voor artsen een ‘verboden vraag’. Vele tienduizenden mensen zijn overleden zonder dat er is gekeken of het overlijden in causaal verband stond met een eerdere vaccinatie. In de praktijk heeft er dus niet of nauwelijks onderzoek plaatsgevonden hoeveel mensen er aan de vaccinatie zijn overleden, omdat er eenvoudigweg geen autopsie heeft plaatsgevonden.

Hetzelfde mechanisme zien we nu dus bij mensen die zich melden met ‘long-covid’ klachten: er wordt niet naar de vaccinatiestatus gevraagd. Die status staat ook niet in het medisch dossier. Of er een causaal verband met de vaccinaties is zal dus nooit duidelijk worden, maar is zoals gezegd zeer waarschijnlijk, alleen al omdat meer dan 80% van de bevolking van 12 jaar of ouder één of meerdere covid-vaccinaties heeft gehad. Die hoge vaccinatiegraad zou standaard moeten leiden tot de vraag naar de vaccinatiestatus aan mensen die zich melden met ‘long-covid’ klachten. Op die wijze zou men een schat aan informatie over bijwerkingen van de vaccins kunnen verzamelen. Maar zoals gezegd willen of durven artsen die vraag niet te stellen, uit angst voor complotdenker te worden weggezet en in het uiterste geval voor de tuchtraad te worden gedaagd met mogelijk verlies van de BIG-registratie tot gevolg.

Deze houding heeft alleen al in Nederland vele tienduizenden mensen het leven of hun gezondheid gekost, maar waarschijnlijk miljoenen, wanneer we naar de cijfers in het Verenigd Koninkrijk kijken, waar 2,2 miljoen mensen zich met ‘long-covid’ klachten hebben gemeld, die waarschijnlijk voor meer dan 80% in causaal verband met de vaccinatie staan. De vaccinatiegraad in het VK is grofweg hetzelfde als in Nederland. In Nederland wordt het aantal ‘long-covid’ patiënten niet geregistreerd.

Het Meldpunt Vaccinatie van de BPOC2020 heeft, bijna 3500 ernstige bijwerkingen geregistreerd. Dat zijn bijwerkingen die ernstige en blijvende gezondheidsschade hebben opgeleverd. Statistici concluderen daaruit dat in Nederland honderdduizenden mensen blijvend invalide zijn als gevolg van de vaccins. Denk daarbij aan beroertes, hartaanvallen, blijvende hartschade, arbeidsongeschiktheid, miskramen etc.

Bovendien zijn in Nederland zijn meer dan 15000 mensen overleden als gevolg van de vaccinaties. Dat betekent dat er een causaal, oorzakelijk, verband bestaat tussen de toegediende vaccinatie en het overlijden. Dat concluderen de onderzoekers die betrokken zijn bij het Vaccinatierapport van de BPOC2020.

Aan de hand van duizenden meldingen die bij het Meldpunt Vaccinatie van de BPOC2020 zijn binnengekomen, en de beoordeling door artsen, virologen en immunologen van deze meldingen, is deze conclusie getrokken door statistici die aan het rapport hebben meegewerkt. Het Meldpunt Vaccinatie heeft zelf bijna 2700 overlijdensgevallen geconstateerd die een causaal verband hebben met de vaccinatie. Uitgaande van het totaal aantal meldingen van overlijden die bij het Meldpunt Vaccinatie zijn binnen gekomen, en het percentage daarvan dat volgens de deskundigen inderdaad een causaal verband met de vaccinatie hebben, is deze conclusie getrokken.

Media

De media, en de NOS als staatsmedium, weigeren categorisch kritisch naar de vaccins te kijken. Intussen is duidelijk geworden dat media en sociale-media onder rechtstreekse controle van de overheid staan. Elon Musk heeft dat bijvoorbeeld met het openbaar maken van de zogenaamde ‘Twitter-files’ feilloos aangetoond.

Zolang deze misdaad doorgaat, en er geen goed onderzoek plaats vindt, zullen mensen aan de vaccins overlijden of invalide raken.


De BPOC2020 vraagt hulp. Maak het samen met ons mogelijk het vaccinatierapport onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.

Help ons de verantwoordelijken juridisch en d.m.v. publiciteit aan te spreken. Want alleen wanneer de onderste steen boven komt is een herhaling van de coronacrisis te voorkomen.

Wilt u ons helpen? Doneer dan via onderstaande button. Heel veel dank!

Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen…

Delen op sociale media