Wereldwijd ontstaat steeds meer twijfel over de veiligheid en werkzaamheid van de COVID-vaccins, zelfs onder deskundigen die de vaccins voorheen aanbevolen. Wie echter denkt dat dit systeem-virologen als Marion Koopmans en Marc van Ranst  ervan weerhoudt hun dagelijkse propaganda over de vaccins te temperen, vergist zich.

“Post-COVID symptomen zijn veel minder frequent bij gevaccineerden dan bij mensen die kozen om niet gevaccineerd te worden. Vaccinatie is de beste keuze’’, roept de Belgische viroloog Marc van Ranst vandaag triomfantelijk op twitter. Hij verwijst daarbij naar een onderzoek wat als manuscript is geaccepteerd maar niet peer-reviewed is.

Interessanter is echter de conclusie van het onderzoek. Post-COVID symptomen komen volgens dit onderzoek voor bij 9,7% van de gevaccineerden en 18,1% van de niet-gevaccineerden. Zo hemelschokkend zijn die verschillen dus niet bepaald. Bovendien waren bij de vergelijking van de basislijn-kenmerken de gevaccineerde personen voornamelijk ouder dan 60 jaar en/of hadden onderliggende aandoeningen.

“Zoals we minister Kuipers van VWS hebben uitgenodigd de presentatie van ons rapport op 28 januari bij te wonen, en commentaar te geven op de inhoud van het rapport, zo nodigen we ook Marc van Ranst uit bij de presentatie. We zullen hem dan voorzien van een gratis exemplaar van het rapport”

Pieter Kuit, BPOC2020

Dat ondersteunt de bewering van talloze artsen dat het vaccineren van de hele bevolking van 12 jaar en ouder zinloos is. Gezonde personen onder de 60 jaar oud hebben nauwelijks last van symptomen bij COVID. Voor hen zijn de risico’s van dit experimentele vaccin vele malen groter dan de baten. Dat geldt overigens ook voor gezonde 60-plussers zonder ernstig onderliggend lijden. En zelfs voor 60-plussers met onderliggend lijden is het lang niet altijd beter het vaccin te nemen. Het vaccin brengt namelijk zoveel risico’s met zich mee dat alleen personen die ernstig onderliggend lijden hebben én ouder dan 60 zijn er enig profijt van zouden kunnen hebben. Die kans is echter zo klein dat het in de praktijk altijd verstandiger is het vaccin niet te nemen, ook en vooral omdat er geen behoorlijk onderzoek naar de causaliteit tussen sterfte en de vaccins gedaan is.

Marc van Ranst slingert hier dus een reclameboodschap voor het vaccin op Twitter zonder het hele verhaal van het onderzoek te vertellen. Ook geeft het onderzoek geen cijfers over sterfte t.g.v. de vaccinaties.

Als één van de bekendste virologen is Marc van Ranst zich ongetwijfeld bewust van de impact van zijn beweringen t.a.v. de vaccins. Ook weet hij heel goed dat bijna niemand het onderzoek waarnaar hij verwijst zal lezen. Bovendien is het onderzoek in het Engels en in voor veel mensen moeilijk te begrijpen bewoordingen geschreven. De meeste mensen zullen dus uitgaan van de aanbeveling die van Ranst hier doet: laat je vaccineren.

Het is de tendens die we nu al bijna drie jaar zien. Gedegen onderzoek naar de causaliteit tussen sterfte en de vaccins heeft nauwelijks plaatsgevonden. Mensen die overleden na vaccinatie zijn zonder autopsie begraven of gecremeerd. Want zoals virologen als van Ranst en Marion Koopmans in koor met bijwerkingencentrum Lareb roepen: overleden ná vaccinatie is niet per definitie overleden dóór vaccinatie. Dat klopt. Maar wanneer je het niet onderzoekt kom je er ook nooit achter. De onwil om de causaliteit tussen sterfte en vaccinatie te onderzoeken is wereldwijd, en kan derhalve geen toeval zijn. Het zijn geen incidenten. Artsen weigeren massaal de vaccinatie in het medisch dossier op te nemen, waardoor ook na de uitvaart geen onderzoek meer kan worden gedaan naar de causaliteit tussen sterfte en vaccinatie. Virologen als van Ranst en Koopmans blijven de vaccins propageren en maken mensen die vragen stellen over en/of kritiek hebben op de vaccins belachelijk en/of verdacht.  Van Ranst heeft er een handje van mensen te vernederen wanneer ze taalfouten maken in hun kritische vragen en opmerkingen gericht aan van Ranst, ook wanneer die keurig en zonder beledigingen of bedreigingen zijn.

Vaccinatierapport BPOC2020

De weigering tot gedegen onderzoek heeft de BPOC2020 doen besluiten zelf een onderzoek in te laten stellen. De conclusies daarvan zijn schokkend:

In Nederland zijn meer dan 15000 mensen overleden als gevolg van de vaccinaties. Dat betekent dat er een causaal, oorzakelijk, verband bestaat tussen de toegediende vaccinatie en het overlijden. Dat concluderen de onderzoekers die betrokken zijn bij het Vaccinatierapport van de BPOC2020.

Aan de hand van duizenden meldingen die bij het Meldpunt Vaccinatie van de BPOC2020 zijn binnengekomen, en de beoordeling door artsen, virologen en immunologen van deze meldingen, is deze conclusie getrokken door statistici die aan het rapport hebben meegewerkt. Het Meldpunt Vaccinatie heeft zelf bijna 2700 overlijdensgevallen geconstateerd die een causaal verband hebben met de vaccinatie. Uitgaande van het totaal aantal meldingen van overlijden die bij het Meldpunt Vaccinatie zijn binnen gekomen, en het percentage daarvan dat volgens de deskundigen inderdaad een causaal verband met de vaccinatie hebben, is deze conclusie getrokken.

Uitnodiging aan Marc van Ranst

“Zoals we minister Kuipers van VWS hebben uitgenodigd de presentatie van ons rapport op 28 januari bij te wonen, en commentaar te geven op de inhoud van het rapport, zo nodigen we ook Marc van Ranst uit bij de presentatie. We zullen hem dan voorzien van een gratis exemplaar van het rapport”, zegt Pieter Kuit van de BPOC2020.

“Hij zal echter ongetwijfeld ‘liever naalden in zijn ogen steken’ dan op de uitnodiging van de BPOC2020, die hij consequent een ‘amateurtoneelvereniging’ noemt, in te gaan”, verwacht Kuit.


Bestel het Vaccinatierapport BPOC2020

Vanwege de aangekondigde presentatie is er opnieuw veel vraag naar het vaccinatierapport. Daarom bieden wij het opnieuw aan. Wilt u het rapport bestellen? Klik dan op onderstaande button. Het rapport kost €10.-, inclusief verzendkosten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is btr.png

Let op: BPOC2020 presenteert Vaccinatierapport!

Op zaterdag 28 januari vanaf 10 uur zal de BPOC2020 haar Vaccinatierapport presenteren. Aan het rapport is lang gewerkt door meerdere artsen en virologen. De BPOC2020 is dan ook trots en verheugd dit rapport, waar velen al zo lang op wachten, eindelijk te kunnen presenteren.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij de presentatie kunt u hier een toegangsbewijs kopen (€10.-).

Bestelde rapporten worden 30 januari verstuurd!

Delen op sociale media