In Nederland zijn meer dan 15000 mensen overleden als gevolg van de vaccinaties. Dat betekent dat er een causaal, oorzakelijk, verband bestaat tussen de toegediende vaccinatie en het overlijden. Dat concluderen de onderzoekers die betrokken zijn bij het Vaccinatierapport van de BPOC2020.

Aan de hand van duizenden meldingen die bij het Meldpunt Vaccinatie van de BPOC2020 zijn binnengekomen, en de beoordeling door artsen, virologen en immunologen van deze meldingen, is deze conclusie getrokken door statistici die aan het rapport hebben meegewerkt. Het Meldpunt Vaccinatie heeft zelf bijna 2700 overlijdensgevallen geconstateerd die een causaal verband hebben met de vaccinatie. Uitgaande van het totaal aantal meldingen van overlijden die bij het Meldpunt Vaccinatie zijn binnen gekomen, en het percentage daarvan dat volgens de deskundigen inderdaad een causaal verband met de vaccinatie hebben, is deze conclusie getrokken.

De BPOC2020 noemt deze aantallen schokkend. Bovendien zijn dit de cijfers tot en met januari 2022. Daarna heeft het Meldpunt Vaccinatie geen meldingen meer aangenomen. Er zijn nog wel steekproeven gehouden onder geboosterde familieleden van de melders. Deze informatie is echter niet in de cijfers verwerkt, maar om een algehele conclusie over de veiligheid en bijwerkingen van de vaccins te kunnen trekken. In werkelijkheid liggen de overlijdensgevallen tot en met vandaag dus hoger.

Ook de aantallen bijwerkingen en de ernst daarvan zijn schokkend. Het Meldpunt Vaccinatie heeft  bijna 3500 ernstige bijwerkingen geregistreerd. Dat zijn bijwerkingen die ernstige en blijvende gezondheidsschade hebben opgeleverd. De genoemde statistici concluderen daaruit dat in Nederland honderdduizenden mensen blijvend invalide zijn als gevolg van de vaccins. Denk daarbij aan beroertes, hartaanvallen, blijvende hartschade, arbeidsongeschiktheid, miskramen etc.

Presentatie

Op zaterdag 28 januari zal de BPOC2020 het Vaccinatierapport in Den Haag presenteren. Alle deskundigen die hebben meegewerkt aan het rapport zullen daarbij aanwezig zijn.

Het is mogelijk de presentatie bij te wonen. Er zijn 200 plaatsen beschikbaar voor belangstellenden. De toegangsprijs bedraagt €10.-, en komt volledig ten goede aan de organisatie van deze dag, zoals beveiliging, huur van de zaal, en catering.

Wilt u aanwezig zijn, klik dan hier om een toegangsbewijs te kopen. Er zijn 200 plaatsen beschikbaar.

In de week van 30 januari zullen de bestelde rapporten worden verstuurd.

Delen op sociale media