De energiecrisis in Europa is eigenlijk “goed voor de lange termijn “. Dat zei Bill Gates dinsdag in een interview dat hij gaf aan CNBC. De crisis zal Europa volgens Gates uiteindelijk dwingen om hernieuwbare energie te omarmen, eraan toevoegend dat “mensen niet afhankelijk moeten willen zijn van Russisch aardgas .”

Gates vindt dat de Europese burgers ” een beetje te optimistisch waren over hoe snel de overgang [naar hernieuwbare energiebronnen] kon worden gedaan “, en vond dat het nodig was om “niet-Russische koolwaterstofbronnen ” te vinden.

Vergroening

Al decennia, sinds het uitbreken van de klimaathysterie, wordt er gesproken over de ‘vergroening’ van de energievoorziening. Fossiele brandstoffen moeten worden uitgebannen. De VS heeft meermaals verklaard tegen de Nord Stream pijpleidingen te zijn, omdat deze Europa teveel afhankelijk maken van Russische energie. De VS willen hun eigen gas verkopen aan Europa. In februari dreigde president Biden nog de pijpleidingen te saboteren, waarna dit in september daadwerkelijk gebeurde. Inmiddels verkopen de VS hun gas aan Europa, maar wel voor een 4 keer zo hoog tarief als aan de binnenlandse markt. Dit zijn stuk voor stuk aanwijzingen dat de VS belang hebben bij de sabotage. Uiteraard wordt er met de vinger naar Rusland gewezen.

Nu verklaart Bill Gates dus dat de energiecrisis in Europa goed is voor een versnelde transitie naar ‘groene’ energiebronnen. Wat in normale omstandigheden niet snel genoeg van de grond kwam, komt door de sancties tegen Rusland en de sabotage van de Nord Strem pijpleidingen in een stroomversnelling. En dat is goed, aldus Bill Gates.

Gates is de oprichter van Breakthrough Energy, dat tot doel heeft technologische ontwikkeling te versnellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De organisatie heeft vorig jaar geld ingezameld bij verschillende zakelijke partners, waaronder BlackRock, Boston Consulting Group, General Motors en American Airlines.

In de Verenigde Staten, waar de elektriciteitsrekening in de winter naar verwachting met 28% of meer zal stijgen, hebben leden van de regering-Biden op dezelfde manier beweerd dat hoge energieprijzen een verschuiving naar hernieuwbare bronnen zullen vergemakkelijken. De minister van Transport, Pete Buttigieg, zei bijvoorbeeld tegen het House Transportation and Infrastructure Committee dat de “pijn die we allemaal ervaren door de hoge gasprijs” ertoe zou leiden dat meer Amerikanen voordeel zouden halen uit elektrische voertuigen.

Gates gaf ook commentaar op kritiek van degenen die beweren dat de beweging onpartijdige bedrijfsactiviteiten combineert met progressieve sociale doelen. Hij noemde BlackRock-CEO en geldschieter voor Breakthrough Energy Larry Fink bijvoorbeeld een “geweldig voorbeeld van leiderschap in de particuliere sector” voor zijn werk bij het promoten van hernieuwbare energie. Larry Fink is billionair geworden met investeringen in fossiele brandstoffen. BlackRock is een omstreden investeringsmaatschappij in fossiele brandstoffen. Nu ruiken beide heren geld in ‘hernieuwbare energiebronnen’. Larry Fink is een goede bekende van Klaus Schwab van het World Economic Forum, evenals Gates. Zo is het kringetje weer rond.

Larry Fink – CEO van BlackRock

Bij Larry Fink zijn nogal wat vraagtekens te zetten. In mei 2021 schreef  onderzoeksplatform Follow The Money het volgende over Blackrock, waar Fink CEO van is:

  • Het Amerikaanse BlackRock beheert voor ongeveer 6654 miljard aan vermogen. Vele malen meer dan het bruto nationaal product van Nederland: dat is 700 miljard euro.
  • Een aanzienlijk deel van dat geld belegt BlackRock in fossiele energie.
  • De Europese Commissie werkt aan de Green Deal, een ambitieus en duur megaplan om de uitstoot van CO2 in Europa drastisch terug te dringen, de economie circulair te maken en klimaatverandering tegen te gaan.
  • BlackRocks adviestak kwam als beste uit de bus om een rapport te schrijven met sectorspecifieke richtlijnen die de Green Deal van Europa moeten verwezenlijken. 
  • Daarmee haalt de Europese Commissie een ‘wolf in schaapskleren’ binnen.

Dat juist BlackRock werd uitverkoren kan geen toeval zijn: Gates en Larry Fink kennen elkaar al jaren. Gates en Fink behoren tot de inner circle van Biden en voorgaande presidenten van de VS. Joe Biden heeft bijvoorbeeld Brian Deese, een hoge ambtenaar van de regering-Obama met Wall Street-banden en expertise op het gebied van klimaatbeleid, gekozen als zijn economisch topadviseur. Deese werkte drie jaar als hoofd van de duurzame investeringsgroep bij investeringsgigant BlackRock.

“Dhr. Deese zal een leidende rol spelen bij de uitvoering van de economische agenda van de heer Biden, met een focus op de wederopbouw van de economie te midden van een pandemie die veel Amerikaanse bedrijven heeft verwoest en heeft geleid tot miljoenen verloren banen”, aldus The Wall Street Journal .

Tijdens de regering-Obama was Deese adjunct-directeur van zowel de NEC als het Office of Management and Budget. Volgens Politico is hij “razend populair onder de democraten”.

“Hij heeft zojuist bewezen een effectieve voorvechter te zijn voor de transitie van de economie naar een schonere economie”, zei John Podesta, voormalig adviseur van Obama. “Ik twijfel er niet aan dat hij agressief campagne zal voeren namens het milieu.”

Ook Trump heeft warme banden met Larry Fink

Donald Trump en Larry Fink (R)

Het toont ook aan dat Europa aan de leiband van de VS loopt.

In april 2021 hadden Fink en Gates nog een Zoom-meeting over de energietransitie. Zij waren het erover eens dat het snel(ler) moest. Met de oorlog in Oekraïne en de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen krijgen ze de ‘vergroening’ van de energie in Europa op een presenteerblaadje aangeboden. Maar voorlopig is het niet zo ver, en kan BlackRock-voorman Fink en met hem Bill Gates profiteren van de opbrengsten van het gas dat Europa tegen torenhoge prijzen van de VS koopt.

Zoom-meeting Bill gates & Larry Fink

Dus ieder die denkt dat de Europese lidstaten hun soevereiniteit aan de EU overdragen heeft het mis: Europa draagt de soevereiniteit van de lidstaten aan de VS over. Met de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen en de rampzalige sancties tegen Rusland heeft Europa ook haar energievoorziening aan de VS overgedragen, die het in handen hebben gegeven van Gates en BlackRock.

Europa wacht een koude en donkere winter, terwijl de VS, Gates en Fink profiteren. In dagelijkse spreektaal noemen ze dat parasieten*.

*Een parasiet is een organisme of een virus dat zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt. De schade aan de gastheer is niet zo groot dat deze aan de relatie ten onder gaat. Als dat wel het geval is dan wordt gesproken van een parasitoïde.

Delen op sociale media