Nieuw bewijs toont aan dat de omvang van het fenomeen “Long Covid” dramatisch is overdreven.

De risico’s van Long Covid waren een zeer belangrijk argument voor draconische beperkingen en lockdowns tijdens de pandemie en volgens officiële cijfers blijft de aandoening extreem wijdverbreid. Het Center for Disease Control and Prevention in de Verenigde Staten stelt dat bijna een op de vijf Amerikaanse volwassenen die Covid-19 hebben gehad, langdurige Covid ervaart. Ondertussen geven zelfgerapporteerde onderzoeksgegevens uit het VK aan dat er 1,8 miljoen mensen – 2,8% van de hele bevolking – momenteel met de aandoening leven.

Maar nieuwe gegevens weerleggen dit beeld en geven aan dat veel van de zelf gerapporteerde Long Covid-gevallen onjuist zijn.

Een paper gepubliceerd op 14 augustus door het Institute of Child Health in Great Ormond Street, dat momenteel peer review ondergaat, ontdekte dat tieners van wie de ouders Long Covid-symptomen hebben gehad, meer kans hebben om zelf Long Covid-symptomen te melden. Deze associatie was met name aanwezig bij tieners, ongeacht of ze aan het begin van de proefperiode positief of negatief testten op Covid-19.

Onderzoekers volgden een cohort van 12.788 van 11-17-jarigen met bevestigde positieve Covid-19 PCR-tests, en vergeleken ze met een controlegroep op leeftijd, geslacht en geografisch gebied met negatieve PCR-tests. 33,3% van de tieners met “Long Covid-ouders” meldde symptomen van de ziekte; 22,6% van de tieners van wie de ouders geen Long-Covid hadden, meldde daarentegen symptomen die met de aandoening konden overeenkomen.

Hoofdauteur van de studie en hoogleraar Pediatrische Infectieziekten en Vaccinologie aan de St George’s University of London, Dr. Shamez Ladhani, vertelde dat, naast andere mogelijke factoren, “veel ouders bezorgd en angstig zijn over Long-Covid, en dat angst kan worden doorgegeven aan hun kinderen”.

De studie roept twijfel op of we de aanwezigheid van Long-Covid altijd met vertrouwen kunnen bevestigen, vooral bij kinderen. Het probleem is volgens Dr. Ladhani dat de symptomen – waaronder vermoeidheid, buikpijn en hoofdpijn – te breed en algemeen zijn om een ​​verband te leggen.

“De grootste schade die we hebben aangericht, is om de doos van pandora te openen en elk symptoom toe te schrijven aan Long-Covid. Er is een kleine minderheid van kinderen die ernstige complicaties ontwikkelen na Covid, maar dit percentage is veel lager dan de gerapporteerde percentages, waarschijnlijk minder dan 1%.”

Andere recente gegevens zijn tot een vergelijkbare conclusie gekomen. Een studie gepubliceerd in Nature magazine op 25 juli wees uit dat ten minste één Long Lon-Covid-symptoom wat voorkwam bij 5,4% van de patiënten die positief op het virus hadden getest, ook voorkwam bij 4,3% van de patiënten die nooit positief op het virus hadden getest.

Deze zelfde studie ondersteunt ook theorieën over mogelijke psychologische oorzaken bij mensen die zelf een diagnose stelden dat zij Long Covid hadden. Het onderzoek stelde dat angst en depressie comorbiditeiten zijn die sterk geassocieerd zijn met een verhoogd risico op het melden van dergelijke Long-Covid symptomen. 

Met behulp van de definitie van Long Covid die door de Wereldgezondheidsorganisatie is opgesteld, ontdekten onderzoekers dat 13,5% van degenen die vóór het oplopen van Covid aan angst leden, zelfgerapporteerde symptomen hadden, vergeleken met 7,7% van de totale steekproef. 

Evenzo rapporteerde 13,4% van de mensen die al aan een depressie leden, zelf Long Covid-symptomen. Angst en depressie behoorden tot de meest voorkomende comorbiditeiten van schijnbare Long Covid.

De meest recente Household Pulse-enquête van het US Census Bureau bracht een andere verwarrende associatie aan het licht: transgenders melden significant vaker dat ze lijden aan Long Covid-symptomen dan de algemene bevolking. Geschat wordt dat 47% van de transgender volwassenen die Covid hebben gehad, beweren te lijden aan langdurige Covid-symptomen, vergeleken met 39% van de vrouwen en 26% van de mannen die zeggen symptomen te hebben en geen transgender zijn.

Met zoveel mensen die onterecht claimen Long-Covid te hebben, is niet na te gaan hoeveel mesnen echt Long-Covid hebben.

Zoals Dr. Ladhani zei: “we kunnen het werkelijke risico op Long-Covid niet vaststellen, omdat eventuele echte gevallen worden overstemd door onterechte klachten.”

Delen op sociale media