Studenten op het mbo en hbo hebben na de coronacrisis grote moeite met het bijwonen van fysiek onderwijs. Onderwijsinstellingen signaleren grote problemen met zorgwekkend lege klaslokalen, meldt het Parool maandagmorgen.

Na twee jaar waarin het onderwijs grotendeels online plaatsvond, lijken studenten grote moeite te hebben de motivatie op te brengen voor fysieke colleges. Dat leidt tot “zorgwekkend lege” klaslokalen en collegezalen. Christien van Dinten, directeur van ROC TOP Amsterdam, zegt dat de presentielijsten zorgelijk stemmen. “Studenten vinden het moeilijk om naar school te gaan, ze zijn minder geïnteresseerd, minder enthousiast en als ze komen reageren sommigen lauw.”

Het Parool merkt op dat het in november vorig jaar ook al zorgelijk gesteld bleek te zijn met studenten in Nederland. Een onderzoek van het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD Ghor in opdracht van Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en staatssecretaris Paul Blokhuis wees toen uit dat 97% van de studenten stress ervaarde en dat 51% van hen kampte met psychische klachten zoals angst en somberheid. Ook was er sprake van een sterke toename van middelengebruik en slaapproblemen. Het kabinet benadrukte destijds in een brief aan de Kamer dat deze problemen niet alleen te wijten waren aan de gevolgen van de coronacrisis; voor corona waren er ook al zorgen over de mentale gezondheid van studenten.

Studenten zijn inderdaad een groep waarover de afgelopen jaren relatief veel gezegd en geschreven is. Voor sommigen werd de keuze om wel of niet te gaan studeren bemoeilijkt toen de basisbeurs vanaf het studiejaar 2015/2016 werd afgeschaft. Het leenstelsel dat destijds werd ingevoerd, leidde tot zorgen bij tegenstanders dat studenten hun werkende leven zouden moeten beginnen met hoge schulden, wat in combinatie met de hoge lasten voor starters op de woningmarkt voor grote financiële stress zou kunnen zorgen. Gezien de grote stijging van de huizenprijzen sindsdien, is het inderdaad aannemelijk te noemen dat dit voor studenten een stressfactor kan zijn. Het kopen van een huis waarin men een gezin kan beginnen is voor steeds minder starters mogelijk en wordt bemoeilijkt door het feit dat een hoge studieschuld een struikelblok kan zijn bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is de druk om een studie binnen een bepaalde tijd af te ronden de afgelopen jaren toegenomen. Het ligt voor de hand dat al deze factoren ertoe bij kunnen dragen dat jongeren zich minder gemotiveerd voelen om een studie te beginnen en/of af te maken.

Team Doe Zelf Normaal is echter van mening dat de effecten van de coronacrisis op de jongere generaties niet onderschat mogen worden en vermoedelijk nog lang niet volledig zichtbaar zijn. Eind 2020 bleek al dat de coronacrisis ertoe had geleid dat er 10.000 meer pas afgestudeerde jongeren werkloos waren dan het jaar ervoor. Jongeren met een mbo-diploma werden hierdoor harder geraakt dan jongeren met een hbo- of wo-diploma, wat ongetwijfeld een demotiverend effect heeft. Gezien de toenemende geopolitieke spanningen is dat op zijn minst zorgelijk te noemen; een land waarin steeds minder mensen opgeleid zijn voor praktijkgerichte beroepen is over het algemeen sterker afhankelijk van andere landen voor de import van goederen en diensten. Ook wijzen wij de lezer – niet voor de eerste keer – op het feit dat er in 2021 onder jongeren onder de dertig jaar vijftien procent meer zelfdodingen plaatsvonden dan het jaar ervoor. Gezien de talloze studies die tijdens de coronacrisis al uitwezen dat de gevolgen van de maatregelen voor het psychisch welzijn van jongeren zorgelijk zijn (hier een voorbeeld), is dat nauwelijks verbazend te noemen.

Hoewel de drijvende krachten achter de totalitaire maatregelen van de afgelopen twee jaar – zoals Marion Koopmans – staan te springen om te mogen verkondigen dat het allemaal wel meevalt, heeft Team Doe Zelf Normaal daar zo haar twijfels over. Dat bewindslieden, OMT-leden et cetera de effecten liever bagatelliseren dan serieus nemen, is nauwelijks verbazend te noemen. Het is immers overduidelijk dat deze mensen niet kunnen wachten om hun idee van een ziekelijk sociaal experiment nog eens dunnetjes over te doen . Het feit dat studenten duidelijk niet gemotiveerd zijn om nog energie te investeren in een studie, doet echter vermoeden dat de werkelijkheid anders is.

Team Doe Zelf Normaal houdt de ontwikkelingen omtrent studenten en jongeren in het algemeen met zorg in de gaten.

Delen op sociale media