De Australische regering stelt haar bevolking gerust: laat je vaccineren. Wanneer je doodgaat betalen wij je begrafenis.

De kosten voor de begrafenis worden uitgekeerd aan de nabestaanden. Die moeten het volgende overleggen:

 • overlijdensakte of medische doodsoorzaak-akte van de overledene
 • bewijs dat u namens de overledene handelt
 • bewijs van eventuele begrafeniskosten en wie betaald heeft, zoals kwitanties
 • bewijs van bedragen die u heeft gekregen of krijgt van derden, zoals een uitvaartverzekering
 • bewijs van de partner van de overledene en kinderen die afhankelijk zijn van het inkomen van de overledene op het moment van overlijden, indien van toepassing.

Ook kunnen er kosten worden gedeclareerd voor ‘pijn en lijden’ als gevolg van de COVID-19-vaccinatie. Het volgende moet worden overlegd:

 • een verklaring over de aard van uw pijn en lijden sinds uw vaccinatie en waarom u nu geen normaal leven kunt leiden
 • bewijs van bedragen die u hebt of krijgt van derden, zoals verzekeringsmaatschappijen.

Voorts kan je kosten declareren wanneer je door de vaccinatie zo beschadigd bent, dat je niet meer kunt zorgen voor je naasten. Het volgende moet worden geleverd;

 • een schriftelijke verklaring over de zorg die u verleende voordat u schade opliep en waarom uw naasten niet voor zichzelf kunnen zorgen
 • een bewijs van het aantal uren zorg per week is of wordt verleend
 • een bewijs waaruit blijkt dat u hoogstwaarschijnlijk de benodigde diensten minimaal 6 uur per week en minimaal 6 maanden achter elkaar hebt geleverd
 • bewijs dat er behoefte is of was aan deze diensten en hoe lang ze nodig waren of zouden zijn geweest;
 • bewijs van bedragen die u van derden hebt of krijgt, zoals een particuliere ziektekostenverzekering.

Ben je zo ziek geworden van het vaccin dat je niet meer kan werken? Geen nood! De regering betaalt je inkomen. Wat moet je ze leveren om in aanmerking te komen?

 • bewijs van uw inkomen op het moment dat u letsel opliep
 • bewijs van uw dienstverband en een overzicht van uw inkomen zoals loonstroken
 • bewijs dat aantoont dat u niet in staat was om te werken als u eerdere gederfde inkomsten claimt
 • bewijs van de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid als u toekomstige gederfde inkomsten claimt.

Zo voorziet de Australische regering in alle financiële behoeften wanneer u zich laat vaccineren en als gevolg daarvan sterft, arbeidsongeschikt raakt en/of pijn en lijden ondergaat en/of zo beschadigd bent geraakt door het vaccin dat je niet meer voor je naasten kunt zorgen.

Maar maakt u zich geen zorgen: de vaccins zijn veilig, u kunt gerust doodgaan.  

Delen op sociale media