Containerwoningen voor Nederlanders

Met de maatregelen die het kabinet neemt om de asielcrisis op te lossen worden Nederlandse burgers opnieuw op het tweede plan gezet. Wederom laat dit kabinet zien niet te handelen in het belang van de eigen burgers.

Om 20.000 extra asielzoekers met een verblijfsvergunning van onderdak te voorzien worden de karige aantallen sociale huurwoningen gebruikt. Ook moeten gemeenten eengezinswoningen reserveren voor minderjarige asielzoekers.

Al decennia is de overheid niet in staat de eigen burgers behoorlijk te huisvesten. Jongeren wonen vaak tot hun 35e bij hun ouders op zolder omdat er geen sociale huurwoningen beschikbaar zijn, en omdat koophuizen onbetaalbaar zijn voor starters.

Zo kijken asielzoekers straks vanuit hun eengezinswoning tevreden uit op in containers wonende Nederlanders.

Dat leidt tot de schrijnende situatie dat kinderen vaak nog thuis wonen wanneer hun ouders overlijden. Omdat het huurcontract van de sociale huurwoning op naam van de ouders staat, worden ze dan door de woningstichting zonder pardon op straat gezet. Straks worden Nederlandse jongeren dus uit het huurhuis van hun overleden ouders gezet om plaats te maken voor asielzoekers.

Beperking gezinshereniging

De in het asielakkoord opgenomen beperking dat asielzoekers hun gezin pas mogen laten over komen wanneer ze na 15 maanden nog geen woonruimte in Nederland hebben gevonden is een wassen neus: het leidt slechts tot een extra stroom asielzoekers na een vertraging van 15 maanden. Bovendien hebben die dan direct recht op verblijf, waardoor Nederlandse jongeren nog langer op zolder bij hun ouders wonen.

Dakloos

De dakloosheid in Nederland neemt al jaren toe. Asielzoekers worden middels een rekensom verdeeld over het hele land ten koste van de Nederlandse burgers.

Stikstof

Door de ridicule stikstofregels worden er bovendien al jaren minder woningen gebouwd, terwijl de asielinstroom toeneemt. Nu is de regering er dus toe overgegaan boeren van hun land te jagen om daar vervolgens huizen te bouwen die voornamelijk naar asielzoekers gaan.

In Barneveld werd onlangs duidelijk dat enerzijds het aantal boerenbedrijven gehalveerd wordt, terwijl er anderzijds 25000 woningen op datzelfde land worden ingetekend. Het gaat dus duidelijk niet om de natuur, maar om asielinstroom te faciliteren.

Al decennia is de overheid niet in staat de eigen burgers behoorlijk te huisvesten. Jongeren wonen vaak tot hun 35e bij hun ouders op zolder omdat er geen sociale huurwoningen beschikbaar zijn, en omdat koophuizen onbetaalbaar zijn voor starters.

Containers

Voor de Nederlandse burger worden er intussen 7500 zogenaamde flexwoningen gerealiseerd. Dat zijn containers en prefab-woningen, die bestaan uit kant-en-klare onderdelen die ter plaatse als een soort Lego-bouwstenen in elkaar worden gezet.

Zo kijken asielzoekers straks vanuit hun eengezinswoning tevreden uit op in containers wonende Nederlanders.

Het is de wereld op zijn kop.

Delen op sociale media