Edsard Ravelli bij BPOC2020: ik vind het ronduit dood door schuld!

Ziekenhuisdirecteuren, virologen en wetenschappers zien een nieuwe lockdown dit najaar als een reële mogelijkheid, inclusief de mondkapjes en de 1,5 meter afstand.  

Dat schrijft de NOS na gesprekken met met twintig mensen uit het veld, onder wie tien ziekenhuisdirecteuren, twee gezondheidseconomen, vertegenwoordigers van IC-verpleegkundigen, virologen, de auteurs van een kritisch WRR-rapport, de vereniging van intensivisten en het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding.

Dit is een nieuw voorbeeld van hoe de NOS klakkeloos en kritiekloos het verwoestende beleid van de afgelopen twee jaar als spreekbuis van de overheid propageert. De zogenaamde deskundigen die de NOS heeft gesproken negeren blijkbaar alle wetenschappelijke bewijzen dat mondkapjes en 1,5 meter afstand geen enkele zin hebben en zelfs contraproductief werken.

Op 6 april 2022 verscheen er een artikel in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature, getiteld: Waarom het de WHO 2 jaar kostte om te erkennen dat COVID zich via aerosolen door de lucht verplaatst. De NOS, de 10 ziekenhuisdirecteuren, de virologen en de wetenschappers hebben dit artikel blijkbaar niet gelezen of hechten er geen enkele waarde aan.

Voorts verklaarde Professor Pierre Capel op 7 november 2020 bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC2020) het volgende:

Die aerosolen/kleine druppeltjes blijven uren in de lucht zweven. De anderhalve meter afstand is gebaseerd op de gedachte dat de druppeltjes waarin het virus zit en die wij uitademen of uitniezen, binnen anderhalve meter op de grond vallen. Dit betekent dat voor zover wij het hebben over luchtweginfecties, het een afstand van anderhalve meter in acht nemen geen enkel effect heeft.
Fragment verhoor door BPOC2020 van Pierre Capel, 7 november 2020

Op 14 november 2020 verklaart sociaal geograaf Maurice de Hond bij de BPOPC2020:

U leest mij voor hetgeen professor Capel op 7 november 2020 hier aan tafel heeft verklaard omtrent de richtlijn van de WHO. De literatuur waarop professor Capel doelt, is van een zekere Wells. Hetgeen Capel daar verklaart, kan ik in grote lijnen onderschrijven.

En:

Dit bracht mij ertoe om te gaan twijfelen aan de opvatting van de World Health Organisation (WHO). De WHO heeft van meet af aan gezegd dat de verspreiding van het coronavirus op twee manieren plaats kon vinden: ofwel via grotere druppels van de ene mens op de andere mens wanneer die zich in elkaars nabijheid bevinden, of via oppervlakken die zijn verontreinigd met druppels en waarmee iemand anders in aanraking komt. Op dat uitgangspunt was het advies van de WHO dat we afstand moesten houden en onze handen moesten wassen.
Fragment verhoor door BPOC2020 van Maurice de Hond, 27 maart 2021

Wetenschapper Edsar Ravelli verklaarde op 28 november 2020 bij de BPOC2020:

Voor de goede orde: het beleid van het RIVM bepaalt ook het beleid op Curaçao. Op het moment dat het RIVM het belang van aerosolen ontkent, heeft dat dus dramatische gevolgen voor Curaçao. De Curaçaose bevolking wordt niet goed geïnformeerd. Ik vind het zelfs grenzen aan misleiding.

Op 10 april 2021 verklaarde Edsard Ravelli:

Zolang het RIVM niet expliciet de rol van Aerosolen en luchtvochtigheid onderkent zullen er onnodige doden blijven vallen. Ik vind het, artikel 307 Wetboek van Strafrecht,  ronduit dood door schuld.
Fragment verhoor door BPOC2020 van Edsard Ravelli, 10 april 2021

De BPOC2020 heeft in haar eerste tussenrapport van maart 2021 op basis van o.a. deze verklaringen vastgesteld dat de 1,5 meter-maatregel geen enkele zin heeft. Dit rapport is toegestuurd en ontvangen door:

  • het RIVM
  • de gehele Tweede Kamer
  • Premier Rutte
  • het OMT
  • Marion Koopmans
  • alle mainstreammedia, inclusief de NOS

Dat de NOS en degenen die voor het artikel bevraagd zijn nu zonder enige schroom opnieuw de 1,5 meter-maatregel en lockdowns propageren is groffe nalatigheid.

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het coronabeleid voor de lange termijn. Ook Maurice de Hond is daarbij aanwezig. DZN Media én de BPOC2020 volgen het op de voet.


DZN professionaliseert en wordt onderdeel van DZN Media! Waardeer je onze journalistiek? Steun ons dan met een donatie!

Delen op sociale media