De Neurenberg-processen

Het was vrijdag 26 augustus precies 75 geleden dat de ‘Doctors Trial’ in Neurenberg eindigde, 13 processen van Nazi oorlogsmisdaden. Deze processen gaven aanleiding tot het opstellen van de Neurenbergcodes.

Deze codes stellen basisregels vast voor het vereisen van informed conscent (geïnformeerde toestemming) van experimentele proefpersonen; ze verankeren internationale overeenkomsten zoals de Verklaring van Helsinki, de Conventie van Genève en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties en zijn in de VS en andere landen in de wet vastgelegd.

Zestien doktoren werden in Neurenberg schuldig bevonden aan moord en marteling voor het uitvoeren van een euthanasieprogramma op geestelijk en lichamelijk gehandicapte Duitse burgers die “het leven onwaardig werden geacht” en voor het experimenteren met concentratiekampgevangenen; negen werden gevangengezet en zeven werden geëxecuteerd.

Het is opmerkelijk dat aan deze 75e verjaardag in de media geen enkele aandacht is besteed. Normaal gesproken wordt elke gelegenheid om gebeurtenissen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog te herdenken gebruikt. Nu was de stilte echter oorverdovend.

Sterker nog, het noemen van De Neurenberg Code was de afgelopen twee jaar vragen om door de pers, ministers, artsen en zelfs Joodse organisaties aan de schandpaal te worden genageld als rechts-extremist, wappie en anti-wetenschap.

Fact-checkers’ werden er met de haren bijgesleept om te ontkennen dat de Neurenberg Code van toepassing was  op welk aspect dan ook m.b.t. de COVID-19-vaccins en het bijbehorende beleid van de wereldwijde regeringen. Van het gedwongen dragen van mond-neusmaskers tot vaccinmandaten, door Reuters zelfs twee ontkenningen in twee opeenvolgende dagen in wanhopige pogingen om de claim dat de Neurenberg Code van toepassing was op de mensonterende coronamaatregelen en vaccinaties.

Eén fact-check weerlegde zelfs dat het artsen waren die terecht stonden in Neurenberg, omdat  in 12 van de 13 Neurenberg-processen Nazi partijfunctionarissen, advocaten en andere functionarissen terecht stonden. Omdat slechts in één proces artsen terecht stonden klopte de claim dat het artsen waren die terechtstonden niet.

De zogenaamde fact-checkers hebben zonder uitzondering enorme bedragen ontvangen van de Bil & Melinda Gates Foudation. De IFCN (International Fact-Checking Network), dat overigens toegeeft de eigen richtlijnen niet te volgen, wordt sinds 2015 gefinancierd door de Gates Foundation, het Omidyar Network, George Soros’ Open Society Foundations, Google, Facebook, en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het IFCN wordt geleid door het Poynter Instituut. Het Poynter Instituut ontvangt fondsen van o.a. The Washington Post, een krant waarvan zij de berichten ‘fact-checken’.

Er is één feit dat we hier buiten elke twijfel kunnen vaststellen: de ‘fact-checkers’ worden betaald door degenen die er belang bij hebben dat de werkelijke feiten niet bekend worden.

Delen op sociale media