Het gaat er met de invoering van de coronapas niet eens meer om of er grondrechten overtreden worden. Het zal juridisch allemaal best te verantwoorden zijn. Hoogleraren rechtsgeleerdheid zullen ongetwijfeld bevestigen dat de regering binnen de randen van de wet wandelt.

Besef echter dat totalitaire regimes wetten maken bij de controle en terreur over de bevolking die ze willen onderdrukken.

Hoewel deze regering de wet naar believen verandert zodat zij wederom binnen de randen van de wet wandelt, is er meer dan de wet alleen waar een regering rekening mee zou moeten houden.

Dit demissionaire kabinet creëert bewust een kloof tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Haal het niet in je hoofd een vergelijking te maken met de Tweede Wereldoorlog, want dan word je aan alle kanten aangevallen en gecriminaliseerd.

Maar het harde feit is dat ongevaccineerden gedegradeerd zijn tot tweederangs burgers. Als ongevaccineerde kun je straks niet spontaan een terrasje meer op wandelen of een restaurant bezoeken.

Zelfs wanneer de horeca massaal weigert te handhaven is de tweedeling een feit. Een hoog percentage van de gevaccineerde mensen vindt dit namelijk uitstekend en zal de ongevaccineerde die op een terras plaatsneemt en aangesproken wordt door een boa samen met de boa van het terras verwijderen.

De minister president en de minister van Volksgezondheid beseffen dit heel goed! De invoering van deze coronapas is een voortzetting van de totale controle over alle mensen in Nederland. Want deze QR-code kan makkelijk voor andere zaken gebruikt worden. Nieuwe regels en nieuwe wetten die onze vrijheid ernstig beperken kunnen worden ingevoerd en gehandhaafd worden door middel van deze QR-code.

Wanneer we dit allemaal combineren met het feit dat het contante geld in Nederland al jaren uit de samenleving wordt geweerd en banken met het grootste gemak nieuwe en bestaande klanten weren op grond van hun politieke overtuiging ontstaat er een beeld van een samenleving waarin burgers van hun financiële middelen kunnen worden afgesneden wanneer zij onwelgevallige meningen uiten en niet precies in de pas lopen met de overheid.

Totalitaire staten ontstaan niet van de ene op de andere dag, zo leert de geschiedenis. Het begint altijd met een langzame opbouw van steeds meer controle over de burgers en uitsluiting van burgers die zich niet wensen te houden aan de vrijheidsbeperkende wetten en maatregelen die een regering invoert.

De demissionaire regering die nu aan de macht is neemt al 6 maanden lang illegaal allerlei besluiten die een grote impact hebben op de samenleving.

De hele gang naar de stembus een half jaar geleden is voor niets geweest, nog afgezien van het feit dat er grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de gang van zaken rondom de verkiezingen en de duidelijke signalen van fraude en misstanden daaromtrent.

De democratie in Nederland is al jaren kapot. We worden al jarenlang gevolgd en bespied door een overheid die niet het belang van de bevolking op het oog heeft, maar slechts bezig is haar eigen macht en controle ten koste van de vrijheid en rechten van burgers uit te breiden. Dit wordt door velen geaccepteerd met de naïeve gedachte: wanneer ik niets te verbergen heb is het niet erg. Maar wanneer de overheid bepaalt waar jij het mee eens moet zijn en de volledige controle heeft over jouw bankrekening en over jouw doen en laten, en over het feit of jij wel of niet naar binnen mag in openbare gebouwen zijn we aanbeland in een gevaarlijke situatie! Wat vandaag valt onder ‘niets te verbergen’ is morgen illegaal!

Op het moment dat het gedeelte van de bevolking die hier nu zonder enige weerstand in meegaat wakker wordt zal het te laat zijn. Dan hebben talloze mensen hun vrijheden geheel vrijwillig opgegeven. En de geschiedenis leert dat vrijheden die afgenomen zijn en macht die een regering naar zich toe heeft getrokken niet meer afgestaan worden.

Ook de rechterlijke macht staat erbij en kijkt ernaar, sterker nog, werkt er volledig aan mee.

De volgende redenen om burgers hun vrijheden te ontnemen zijn al aangevoerd. De zogenaamde bezorgdheid over het klimaat zie je in de kranten elke dag steeds meer verschijnen.

Schaamteloos adviseerde deze week de landsadvocaat om boeren ter bescherming van het klimaat hun vergunning af te nemen omdat dat sneller gaat dan onteigenen van land. In geen enkele krant van de mainstream media is hier kritiek over geuit, sterker nog, kranten als bijvoorbeeld de Volkskrant staan hier volledig achter. Hardwerkende boeren die hun bedrijf hebben opgebouwd van generatie op generatie, staan straks met lege handen en worden verwijderd van hun eigen land omdat zij geen vergunning meer hebben. Een vergunning verstrekt en weer ingenomen door een overheid die machtsziek is geworden.

Columns zoals deze kunnen onder wetgeving die op dit moment in de maak is worden verwijderd. Dus niet alleen de social-media-kanalen kunnen in de toekomst jouw berichten verwijderen, de staat kan hele websites zoals deze uit de lucht laten halen omdat zij vinden dat daar gevaarlijke desinformatie verspreid wordt. Sterker nog, onder de terrorismewetgeving kan dat nu al! De overheid bepaalt wat wel en niet klopt, en wat wel en niet op internet mag staan.

In China zijn dit soort praktijken al jarenlang aan de orde van de dag. En wanneer je nu denkt: ‘China is ver weg, zover komt het hier nooit’, bedenk dan dat de totale controle die op dit moment met de coronapas en de QR- code wordt ingevoerd in China al sinds jaar en dag praktijk is.

Wij van DZN zullen ons hier nooit bij neerleggen en zullen ons blijven verzetten! De regering kan eigendommen afnemen, websites uit de lucht halen, boetes opleggen, maar de wil en het verzet van mensen die weten dat dit fundamenteel fout is zal nooit gebroken kunnen worden.

Wij zullen ons, geweldloos en legaal, maximaal teweer blijven stellen, want dat vinden wij normaal.

Doe Zelf Normaal zegt: tot hier en niet verder!

Delen op sociale media