Mogen we jullie hulp vragen?

Voor het dekken van juridische en andere kosten hebben we jullie hulp nodig!  Doneer een zelf gekozen bedrag aan Doe Zelf Normaal! Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom. Heel veel dank!

Ja, ik doneer!

Aangifte tegen Hugo de Jonge

Doe Zelf Normaal heeft, in samenspraak met de advocaat, besloten om aangifte te doen tegen Hugo de Jonge wegens dood door schuld, bedreiging en terrorisme.

“Het kan niet zo zijn dat we Rutte aanpakken, en Hugo de Jonge, de uitvoerder van het beleid, buiten schot laten”, aldus Pedro en Jade van Team Doe Zelf Normaal.

Portret Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier voor Rijksoverheid.nl, bewindspersonenpagina

Pedro en Jade hebben Doe Zelf Normaal oorspronkelijk opgericht om de leugens van Rutte op de website te openbaren, en deze wekelijks naar de voorzitter van de Tweede Kamer te sturen.

Na de ingelaste persconferentie van Rutte op 6 augustus 2020 besloten zij echter om aangifte doen tegen Rutte. Deze aangifte is 21 augustus gedaan.

“Deze persconferentie maakte ons duidelijk dat Rutte met volkomen minachting van de wet beleid aan het doorvoeren was. Beleid wat naar onze stellige mening berustte en berust op misleiding en verdraaiing van de feiten.”

In onze analyse van de perconferentie van 1 september schreven wij het volgende:

Hoewel wij ons primair richten op Rutte, gaan wij vanaf nu óók de uitspraken van Hugo de Jonge onder de loep nemen. Deze uitspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van Rutte!

Op dit moment lichten we er één uitspraak uit:

Uitspraak 1 – Leugen (Video 12:30 – 12:57)

En hoelang we het moeten volhouden, zo eerlijk moeten we zijn, dat is niet met zekerheid te zeggen. Uiteindelijk zullen we met elkaar pas beschermd zijn als we een vaccin hebben. En dat vaccin lijkt steeds dichterbij te komen. Met leveranciers van 5 kandidaat-vaccins zijn inmiddels afspraken gemaakt. De eerste testresultaten van die vaccins die zijn bemoedigend. Als alles meezit, hopen we in de eerste maanden van 2021 de eerste vaccins te ontvangen.

De Jonge kondigt hier aan dat de maatregelen door zullen gaan totdat er een vaccin is. Met deze uitspraak kondigt hij aan dat de maatregelen voor onbepaalde tijd door zullen gaan. Luisterend naar Rutte kunnen de maatregelen ook per dag veranderen wanneer er ‘uitbraken’ of oplopende besmettingen zijn. Ook nieuwe lockdowns zijn altijd mogelijk volgens Rutte.

Deze uitspaak is opnieuw van angstaanjagende en bedreigende aard.

Ook beweert hij hier dat we met een vaccin beschermd zullen zijn. Afgaande op het influenza (griep) vaccin is dit een volledig uit de lucht gegrepen bewering. Griepgolven komen immers nog steeds onverminderd voor.

Daarmee kan hij de maatregelen ook na de komst van een vaccin voortzetten, wanneer blijkt dat mensen gewoon ‘besmet’ blijven worden met COVID-19.

De Jonge kondigt hier dus eventueel permanent maatschappijveranderende en ontwrichtende maatregelen aan, zonder dat hij daar de Tweede Kamer voor hoeft te raadplegen. Dat hoeft hij nu immers niet onder de noodmaatregelen, en straks niet onder de noodwet, mocht deze aangenomen worden, waar het sterk naar uit ziet!

Deze maatschappijveranderende en ontwrichtende maatregelen leiden tot de aanklacht van terrorisme die ook tegen Rutte is gedaan.

Maandag 14 september zullen wij, samen met de advocaat, de aangifte indienen bij het Openbaar Ministerie. Er zal aangifte worden gedaan wegens dood door schuld, bedreiging en terrorisme. 

Het onthouden van een werkend geneesmiddel zoals o.a. HCQ leidt bij Rutte én de Jonge tot dood door schuld, omdat zij iets nalaten, het beschikbaar stellen van een werkend geneesmiddel, wat heeft geleid tot de dood van mensen met Covid-19.

De wettelijke onderbouwing van het onthouden van een werkend geneesmiddel lees je onderstaand bij het laatste nieuws over de aangifte tegen Rutte, waar we dit ook aan de aangifte hebben toegevoegd.

 

Aangifte – Laatste nieuws

Lees hier het laatste nieuws over de aangifte tegen Minister – President Rutte!

 

Vandaag heeft de advocaat van Doe Zelf Normaal besloten het onthouden van het geneesmiddel HCQ (Hydroxychloroquine) aan corona-patienten toe te voegen aan de aangifte voor  ‘dood door schuld’. 

HCQ is een middel dat al tientallen jaren gegeven wordt ter voorkoming van malaria en aan patienten met reumatoïde artritis (Reuma), en is altijd als volkomen veilig beschouwd. 

Ook het CDC, het ‘RIVM van de VS’, beveelt het middel aan als veilig! (Bron: Hydroxychloroquine)

Maar ook het Radboud – ziekenhuis schreef het middel aktief voor (Bron: HCQ)

(Huis)artsen die het middel met succes hebben toegediend aan patienten met symptomen van corona worden aktief teruggefloten door de IGJ (Inspectie gezondheidszorg en Jeugd) (Bron: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/08/huisarts-en-apotheker-aangesproken-op-voorschrijven-chloroquine-tegen-corona)

Het onthouden van een aantoonbaar werkend geneesmiddel aan patienten is een aktieve nalatigheid die kan leiden tot de dood bij patienten met corona. Die nalatigheid is wettelijk een voorwaarde voor ‘dood door schuld’.

Volgens de wet is iemand, aan wie de dood van een ander te wijten is, strafbaar met dood door schuld. Dit houdt dus in dat er iemand is overleden door een handeling (of nalaten) van de veroordeelde, terwijl de veroordeelde dat te verwijten valt. Dit kan zijn doordat hij onvoorzichtig of roekeloos is geweest.

Artikel 307
1Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. (Bron: http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/307.html)

Zoals dood door schuld beschreven is in de wet, is er dus enkel verwijtbaarheid nodig. Voor een veroordeling hoeft niet te worden bewezen dat de dood van de ander opzettelijk is bewerkstelligd. (Bron: http://www.wetrecht.nl/dood-door-schuld/)

Kwakzalver-motie

Hugo de Jonge noemde de motie die Baudet op 25 mei indiende aangaande HCQ zelfs een ‘kwakzalvermotie! ( zie ook vraag 6 van de kamervragen in dit document: beantwoording-kamervragen-over-hydroxychloroquine

De regering, onder leiding van Rutte, lijkt dus een belang te hebben bij het onthouden van een werkend geneesmiddel aan corona – patienten!

Rutte lijkt het allemaal nogal grappig te vinden (0:35 in video).

Dit is duidelijk verwijtbare nalatigheid, en leidt daarom vanzelf tot dood door schuld! 

Hij mag dat uitleggen aan de meervoudige strafkamer tijdens het proces wat hem wacht!