Leugen 6 (maar minstens 56!)

Eigenlijk is dit niet leugen 6. Telkens wanneer Rutte met grote stelligheid beweerde dat 1,5 meter afstand houden belangijk is, loog hij dat het gedrukt stond.

Tot op de dag van vandaag is niet terug te zoeken hoe vaak hij het gezegd heeft, maar in de ruim 4 maanden dat de ‘corona-crisis’al aan de gang is heeft hij het naar schatting tussen de 50 en 100 keer gezegd. We zitten dus minstens op leugen 56.

Het negeren van Rutte en RIVM dat aerosols de grote verspreiders zijn is op zijn minst wanprestatie, en op zijn ergst een misdaad tegen alle Nederlanders.

Talloze wetenschapplijke artikelen zijn er al verschenen die bewijzen dat de aerosols, kleine in de lucht zwevensde virusdeeltjes, corona overbrengen.

De laatste sudie kunnen we lezen in de Lancet (bron: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930323-4)

Maar ook telkens wanneer Rutte en RIVM de ernst en mortaliteit van het virus zonder enige onderbouwing als gevaarlijk bestempelen, liege zij dat het gedrukt staat. Dat blijkt notabene uit hun eigen cijfers op de website van het RIVM en het zogenaamde coronadashbord van de overheid. (bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/)

Leugen op leugen op leugen, door een Minister – President die liegen tot kunst verheven heeft.

Want Rutte stond ook in de media die hem sinds de corona-crisis op handen draagt, bekend als aartsleugenaar.

Kijk en luister hiernaast / hieronder eens naar Marcel van Roosmalen, journalist en schrijver bij het NRC. Het betreft een gesproken column uit 24 april 2018!

Of deze, van Parool – columnist Holman, van 14 januari 2019:

“Omdat Mark Rutte al zo lang in de politiek zit, worden zijn karakter­beschrijvingen nietszeggende clichés. Dat hij van Teflon is, of plastic, dat hij een glad­prater is, een leugenaar soms – we weten het, het klopt ook, maar het heeft zijn zeggingskracht verloren”. (https://www.parool.nl/columns-opinie/de-zinnen-van-rutte-willen-ons-verdoven~becb9a69/)

Of deze, van Sheila Sitalsing, Volkskrant – columniste: 

“Volgens Mark Rutte is liegen af en toe noodzakelijk. Gewoon omdat het goed is voor de mensen”. (Bron: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/volgens-mark-rutte-is-liegen-af-en-toe-noodzakelijk-gewoon-omdat-het-goed-is-voor-de-mensen~be1ad8ce/)

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Google op de woordcombinatie Rutte / liegen, en de hits vliegen je om de oren!

Moeten wij ons door deze man, en het misleidende RIVM door de ‘crisis laten leiden? 

Ik zeg nee! En U?