Leugen 4

Op 21 juni was Viruswaanzin voornemens een demonstratie te houden op het malieveld in Den Haag. De demonstratie werd door de gemente Den haag om ‘veiligjheids- en volksgezondheidsredenen’ verboden.

De plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes verbiedt, na afstemming in de driehoek, het houden van demonstraties op zondag 21 juni a.s. in Den Haag. De wijze waarop deze bijeenkomst wordt georganiseerd vormt een gevaar voor de volksgezondheid. De organisatie wil met een beroep op het grondwettelijk beschermde recht op demonstratie een urenlang programma met bekende dj’s organiseren. Hiermee is feitelijk sprake van een groot evenement zonder dat daarbij aan de (veiligheids)eisen wordt voldaan die daarvoor gelden. Ook gaat men hiermee voorbij aan het algemene verbod op evenementen dat geldt tot 1 september a.s. Door bovendien brede reclame voor het evenement via zowel sociale als reguliere media te maken nemen de organisatie en de dj’s bewust het risico dat het aantal bezoekers het maximum dat binnen de veiligheidsmarges van minimaal 1,5 meter onderlinge afstand aanwezig kan zijn ver overstijgt. Naast gevaren voor de gezondheid ontstaat hierdoor bovendien vrees voor wanordelijkheden.

(Bron: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/demonstraties-zondag-in-den-haag-verboden.htm)

De demonstratie loopt uit de hand wanneer er bij het Centraal Station rellen uitbreken.

MP Rutte:

“We moeten echt onderscheid maken tussen mensen die uit bezorgdheid voor hun vrijheden protesteren. Die hebben het volste recht, net als bij de demonstraties tegen racisme en discriminatie”, zegt Rutte. “Maar als ik me baseer op de televisiebeelden dan zaten er gisteren ook halve garen tussen.”

Hij zegt dat er door “doorgesnoven hooligans” misbruik is gemaakt van de situatie die op en rond het Malieveld was ontstaan. Fans van vermoedelijk Feyenoord en ADO Den Haag kwamen op een demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin af. Die mocht in aangepaste vorm toch doorgaan van burgemeester Remkes.

(Bron: https://nos.nl/artikel/2338105-rutte-hooligans-misbruikten-demonstratie-1-5-meter-echt-noodzakelijk.html)

Het blijken echter geen ‘doorgenoven hooligans’ te zijn, maar agenten in burger die de demonstranten provoceren, zoals duidelijk uit bijgaande video blijkt. De eerste gewelds-actie komt van agenten in burger die een demonstrant aan armen en benen meeslepen, waarna de ME reageert.

Het is niet alleen onwaarschijnlijk, maar onmogelijk dat Rutte hier niet van op de hoogte was. Zo niet vooraf, dan zeker achteraf.

Geven we hem het voordeel van de twijfel, en wist hij het niet ten tijde van zijn uitspraak, dan wist hij het zeker na het vrijkomen van talloze beelden waarop de agenten in burger de rellen starten. We hebben Rutte echter niet horen rectificeren, waarmee zijn leugen blijft staan.

De politie Den Haag weigert tot op heden een onafhankelijk onderzoek in te stellen.